Polskie firmy zmienią dotychczasowy model biznesowy

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Udostępnij:

Niskie koszty pracy już nie wystarczą, by efektywnie konkurować na lokalnym i europejskim rynku. Świadomość tego ma coraz więcej polskich firm, które należą do najbardziej ekspansywnych i najlepiej zinformatyzowanych w Europie Centralnej.

Niskie koszty pracy już nie wystarczą, by efektywnie konkurować na lokalnym i europejskim rynku. Świadomość tego ma coraz więcej polskich firm, które należą do najbardziej ekspansywnych i najlepiej zinformatyzowanych w Europie Centralnej. Jak wynika z najnowszych badań Oxford Economics zleconych przez SAP, aż 81% polskich firm zakończyło, jest w trakcie lub planuje w najbliższym czasie transformację biznesową.

Celem jest nie tylko podniesienie wydajności i innowacyjności, ale też wejście na zagraniczne rynki. W ciągu 3 lat aż 51% respondentów chce generować od 21% do 40% przychodów za granicą. Jednocześnie dla 45% zapytanych integralną częścią transformacji biznesowej jest inwestycja w rozwiązania IT. Badania Oxford Economics, które w kwietniu br. przeprowadzono w Polsce i 20 innych krajach na świecie, objęły 2100 respondentów, w tym 100 firm z Polski.

fot. Fotolia

Cele transformacji biznesowej:

  • Podniesienie innowacyjności produktów lub usług
  • Wzrost wydajności procesów biznesowych
  • Ekspansja na zagraniczne rynki
  • Inwestycje w rozwiązania IT

Cele transformacji biznesowej:

  • Podniesienie innowacyjności produktów lub usług
  • Wzrost wydajności procesów biznesowych
  • Ekspansja na zagraniczne rynki
  • Inwestycje w rozwiązania IT

Grzegorz Rogaliński dodaje: Badania Oxford Economics burzą dotychczasowy stereotyp polskiego przedsiębiorcy myślącego wyłącznie o niskich kosztach i broniącego tylko swojej pozycji na lokalnym rynku. Polskie firmy są ekspansywne, sukcesywnie poszerzają swoją działalność i robią to skutecznie i mądrze. Skutecznie, ponieważ generują coraz większe przychody za granicą. Mądrze, ponieważ nie zapominają o usprawnieniu zarządzania procesami biznesowymi, inwestując w rozwiązania IT. Odzwierciedleniem są wspomniane badania Oxford Economics, w których nieprzypadkowo polskie firmy najwyższy priorytet na przyszłość przypisują rozwiązaniom analitycznym i usługom dostarczanym w chmurze.

Wraz z ekspansją rośnie gwałtownie liczba danych, którymi firmy muszą sprawnie zarządzać. Bez wsparcia ze strony rozwiązań analitycznych jest to trudne i czasochłonne. Dane są bowiem rozproszone. Tymczasem ich analiza jest konieczna, ponieważ w krótkim czasie pozwala wykryć potencjalne zagrożenia lub szanse, a tym samym sprawić, że rozwój na zagranicznych rynkach będzie bardziej stabilny. Chmura z kolei pozwala zredukować koszty utrzymania infrastruktury IT i skupić na tych procesach biznesowych, które generują przychody i jednocześnie determinują dalszy rozwój firmy – mówi Paweł Jędrusik, wiceprezes i dyrektor sprzedaży SAP Polska.

Plany ekspansji

Jak wynika z badań Oxford Economics, w najbliższych 3 latach odsetek polskich firm, które chcą prowadzić działalność biznesową na co najmniej sześciu zagranicznych rynkach wzrośnie z 27% do 48%. Wraz z ekspansją spodziewany jest jednocześnie wzrost przychodów. Dzisiaj 6% polskich firm generuje za granicą 41% lub więcej swoich przychodów. Za trzy lata będzie ich 17%. Jeszcze większy wzrost (z 37% do 51%) spodziewany jest w grupie przedsiębiorstw, które chcą generować za granicą 21-40% przychodów. Jednocześnie spodziewany jest spadek z ponad 40% do niecałych 30% firm, których zagraniczne przychody utrzymują się na poziomie 1%-20%. Inaczej zachowują się firmy z Czech. Co prawda odsetek przedsiębiorstw działających tylko na lokalnym rynku spadnia z 61% do 34%, a 24% będzie działać w co najmniej 6 państwach (dziś czeskich firm działających na tylu rynkach nie ma), jednak największy wzrost powinien być odnotowany w grupie firm planujących od 1% do 20% przychodów za granicą (wzrost z ponad 50% do ok. 65%). Dziś i za 3 lata odsetek z wyższymi przychodami generowanymi poza Czechami będzie podobny – tylko kilka procent.

W odróżnieniu od Czech, bardziej ekspansywne są węgierskie przedsiębiorstwa. Już dziś 42% tamtejszych firm działa w co najmniej 6 państwach. W ciągu 3 lat ich odsetek wzrośnie do 68%. Równolegle będzie przybywać firm z zagranicznymi przychodami na poziomie 21%-40% i 41% lub więcej (wzrost odpowiednio z blisko 40% do prawie 79% oraz z 4% do 10%). Plany ekspansji Jak wynika z badań Oxford Economics, w najbliższych 3 latach odsetek polskich firm, które chcą prowadzić działalność biznesową na co najmniej 6 zagranicznych rynkach wzrośnie z 27% do 48%. Wraz z ekspansją spodziewany jest jednocześnie wzrost przychodów. Dzisiaj 6% polskich firm generuje za granicą 41% lub więcej swoich przychodów. Za 3 lata będzie ich 17%.

Jeszcze większy wzrost (z 37% do 51%) spodziewany jest w grupie przedsiębiorstw, które chcą generować za granicą 21-40% przychodów. Jednocześnie spodziewany jest spadek z ponad 40% do niecałych 30% firm, których zagraniczne przychody utrzymują się na poziomie 1%-20%. Inaczej zachowują się firmy z Czech. Co prawda odsetek przedsiębiorstw działających tylko na lokalnym rynku spadnia z 61% do 34%, a 24% będzie działać w co najmniej 6 państwach (dziś czeskich firm działających na tylu rynkach nie ma), jednak największy wzrost powinien być odnotowany w grupie firm planujących od 1% do 20% przychodów za granicą (wzrost z ponad 50% do ok. 65%). Dziś i za 3 lata odsetek z wyższymi przychodami generowanymi poza Czechami będzie podobny – tylko kilka procent. W odróżnieniu od Czech, bardziej ekspansywne są węgierskie przedsiębiorstwa. Już dziś 42% tamtejszych firm działa w co najmniej 6 państwach. W ciągu 3 lat ich odsetek wzrośnie do 68%. Równolegle będzie przybywać firm z zagranicznymi przychodami na poziomie 21%-40% i 41% lub więcej (wzrost odpowiednio z blisko 40% do prawie 79% oraz z 4% do 10%). Polskie firmy wśród najbardziej ekspansywnych Dla 81% polskich firm, które zakończyło transformację biznesową lub jest w jej trakcie, priorytetem jest nie tylko wejścia na zagraniczne rynki (55% wskazań), ale też poszerzenie oferty (50%) oraz podniesienie swojej innowacyjności, wydajności i związanej z nią redukcji kosztów (39%).

Identyczne cele, choć wymieniane w innej kolejności, formułują przedsiębiorstwa spoza Polski. Respondenci najwyższy priorytet przypisują innowacyjności i wydajności (50,5%), poszerzeniu oferty (48,8%) oraz ekspansji na inne rynki (ponad 30%).

Nie jestem zaskoczony tak dużym odsetkiem polskich firm, które już są lub za chwilę będą działać w innych państwach. Dzieje się tak z kilku powodów. Polski rynek jest niekiedy bardziej konkurencyjny niż zagraniczne. Sukces poza naszymi granicami podnosi dodatkowo wartość marki produktów lub usług w oczach polskiego klienta. Jednocześnie działalność na kilku rynkach pozwala zwiększyć efekt skali – wyjaśnia dr Piotr Kaczmarek-Kurczak z Centrum Przedsiębiorczości przy Akademii Leona Koźmińskiego. Świadomość tego ma coraz więcej przedsiębiorców. Wprawdzie przyznają oni, że odczuwają coraz większą konkurencję ze strony większych od siebie organizacji i niepokoją się o sytuację w gospodarce (33% wskazań), ale bynajmniej nie chcą być pasywni, broniąc tylko zdobytych udziałów w rynku i tylko w oparciu o niske koszty pracy. Tego typu podejście do biznesu wyczerpuje się.W Europie są państwa jak Bułgaria, Chorwacja, Rumunia czy Ukraina, gdzie koszty pracy są niższe, więc konkurowanie na tym polu staje się coraz trudniejsze” – wyjaśnia dr Piotr Kaczmarek-Kurczak.

Polskie firmy zaczynają to dostrzegać (32% wskazań) i budują swoją przewagę przy wsparciu rozwiązań IT, które umożliwiają zautomatyzowanie oraz ustandaryzowanie kluczowych procesów. IT warunkiem udanej transformacji biznesowej Potwierdzeniem są wyniki badań Oxford Economics. Większość respondentów na świecie traktuje inwestycje w rozwiązania IT jako warunek przeprowadzenia transformacji biznesowej (57%), umożliwiający zmianę modelu biznesowego (60%) oraz stabilny rozwój (64%). Podobnymi opiniami dzielą się polskie firmy. Zdaniem 45% prezesów oraz menedżerów kierujących m.in. finansami i działami IT narzędziem kluczowym dla wspomnianej transformacji są rozwiązania IT, w tym Business Management Software (np. ERP), Business Analytics, rozwiązania mobilne oraz cloud computing. Już dziś, jak wynika z badań Oxford Economics, z rozwiązań oprogramowania zarządczego (Business Management Software – BMS) korzysta 44% polskich firm, z systemów analityki biznesowej – 45%, a z rozwiązań mobilnych i chmurowych odpowiednio 61% i 35%. To więcej niż deklarują firmy w Czechach i na Węgrzech, choć w najbliższych 3 latach poziom nasycenia wybranymi rozwiązaniami IT będzie się zmieniać. W Polsce największa dynamika popytu spodziewana jest w obszarze rozwiązań analitycznych (wzrost do 69%) oraz usług chmurowych (wzrost do 56%).

Skala inwestycji w obu segmentach jest imponująca i odzwierciedla główne potrzeby rodzimych przedsiębiorców: redukcję kosztów oraz usprawnienie i zwiększenie kontroli procesów biznesowych – mówi Paweł Jędrusik, wiceprezes i dyrektor sprzedaży SAP Polska. Potwierdzeniem tego trendu są nie tylko badania Oxford Economics. Obserwujemy rosnące zainteresowania naszymi kluczowymi rozwiązaniami, jak np. SAP HANA, które dzięki zastosowaniu technologii in-memory umożliwia analizowanie gigantycznych wolumenów danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Dzięki temu menedżer zyskuje możliwość kontrolowania procesów biznesowych w czasie rzeczywistym i błyskawicznego reagowania na zagrożenia lub szanse, jakie pojawiają się w otoczeniu firmy. Nie ma przy tym znaczenia, jeśli menedżer przebywa poza biurem. Wyniki analiz mogą być dostępne na smartfonach i tabletach – dodaje Paweł Jędrusik.

Kolejną innowacją jest udostępnienie zarówno SAP HANA, jak i innych rozwiązań IT (np. SAP CRM) w chmurze. Dzięki temu firmy nie muszą kupować i wdrażać ani sprzętu ani rozwiązań informatycznych. Zarówno infrastruktura IT (udostępniona w modelu IaaS), jak i oprogramowanie (SaaS) są udostępniane na żądanie. Użytkownicy mają jednocześnie pełną kontrolę, kto i na jakich warunkach ma dostęp do danych.

Źródło: na podstawie badań Oxford Economics

Informacje o badaniu

Zaprezentowane wyniki badań opierają się na ankiecie internetowej przeprowadzonej w kwietniu 2013 roku. Wzięli w nim udział respondenci z 21 krajów całego świata. Łączna liczba 2100 osób została wybrana proporcjonalnie z następujących krajów (100 respondentów z każdego kraju): Australia, Brazylia, Kanada, Chile, Chiny, Kolumbia, Czechy, Francja, Niemcy, Węgry, Indie, Indonezja, Włochy, Meksyk, Polska, Portugalia, Rosja, RPA, Hiszpania, Wielka Brytania i USA.

źródło: informacja prasowa