Ponad 33 mln złotych unijnego wsparcia dla 35 startupów ze wschodniej Polski

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Ponad 33 mln złotych unijnego wsparcia dla 35 startupów ze wschodniej Polski

Udostępnij:

Spośród 60 zgłoszeń, jakie wpłynęły w 6. rundzie konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rekomendowała do dofinansowania rekordową liczbę 35 młodych innowacyjnych firm. Spółki otrzymają w sumie ponad 33 mln zł.

Pula środków w trwającym do 30 grudnia 2021 r. konkursie wynosi 390 mln zł, z której dotychczas rekomendowano 145 wniosków na kwotę prawie 138 mln zł. Przedsiębiorcy mogą starać się nawet o 1 mln zł wsparcia dla swoich projektów.

Celem konkursu realizowanego w ramach poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia jest sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej startupów, które pomyślnie zakończyły inkubację w ramach jednej z sześciu „Platform startowych”.

– Wyniki kolejnej, szóstej rundy konkursu dla startupów z Polski Wschodniej pokazują, że mimo trwającej pandemii duch przedsiębiorczości nie gaśnie. Pomysłodawcy są zdeterminowani, aby rozwijać innowacyjne pomysły i nawet w trudnych warunkach podejmują wysiłki dla ulepszania prowadzonych biznesów. Bardzo cieszy fakt, że tym razem ponad połowie aplikujących spółek udało się uzyskać rekomendację do wsparcia. To oznacza, że startupy coraz lepiej budują swoje przedsięwzięcia i staranniej przygotowują się do rynkowej weryfikacjimówi Marcin Seniuk, Dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów w PARP.

Konkurs adresowany jest do młodych spółek kapitałowych z województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego, które zakończyły inkubację innowacyjnego pomysłu na jednej z sześciu Platform startowych i dysponują wkładem własnym nie mniejszym niż 15 proc. wydatków kwalifikowanych projektu.

Otrzymane dofinansowanie może być wykorzystane na zakup usług doradczych czy eksperckich dotyczących rozwijania modelu biznesowego, a także na wynagrodzenie pracy personelu. Pozyskane środki firmy mogą przeznaczyć również na pokrycie kosztów zakupu środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Najwięcej projektów rekomendowanych w 6. rundzie konkursu skierowanych jest do branży IT, elektronicznej oraz medycznej. Rekomendacje otrzymały wnioski z Platform startowych: Start in Podkarparckie (10), Hub of Talents 2 (9), Wschodni Akcelerator Biznesu (8), Startup Heroes (6) i Idealist (2).

Pełna lista projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów w 6. rudzie konkursu: link.