Ponad 7 mln zł na wyrównanie szans MŚP w staraniach o wsparcie z UE

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Ponad 7 mln zł na wyrównanie szans MŚP w staraniach o wsparcie z UE

Udostępnij:

W ośmiu rundach zakończonego właśnie konkursu „Granty na Eurogranty” Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyłoniła 43 inicjatywy, które otrzymają wsparcie na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach wybranych programów UE.

W sumie we wszystkich rundach przedsiębiorcy złożyli 209 wniosków. Maksymalne wsparcie dla jednego projektu to 280 060 zł, a łącznie firmy MŚP otrzymały ponad 7 mln zł. Konkurs jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wsparcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest przeznaczone dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce. Chętni mogli składać wnioski samodzielnie lub w konsorcjum. Dotacje stanowią 100 proc. wartości kosztów kwalifikowanych, czyli nie jest konieczny wkład własny przedsiębiorstw. Maksymalne dofinansowanie wynosi 280 060 zł.

Uzyskane środki firmy mogą przeznaczać na usługi doradcze, opracowanie studium wykonalności, podróże służbowe i organizację spotkań czy też tłumaczenie dokumentacji niezbędnej do udziału w programie dotacyjnym zarządzanym bezpośrednio przez Komisję Europejską.

Równe szanse dla wszystkich

Małe i średnie firmy, które starają się o dofinansowanie stoją dzisiaj w obliczu coraz większej konkurencji. Części z nich brakuje doświadczenia i wiedzy, aby skutecznie rywalizować o środki dystrybuowane bezpośrednio przez KE, innych opracowanie wniosku projektowego przerasta finansowo. Dzięki inicjatywie „Granty na Eurogranty” zwiększyliśmy ich udział w konkursach unijnych oraz wyrównaliśmy szanse w staraniach o finansowe wsparcie środkami z Unii. W wyniku oceny ośmiu rund zarekomendowaliśmy 43 projekty, które otrzymały łącznie ponad 7 mln złotych – mówi Arkadiusz Dewódzki, dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP.

Dofinansowanie PARP jest dużym ułatwieniem w przygotowaniach do udziału m.in. w takich europejskich działaniach jak Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa czy LIFE. Ich wspólnym celem jest zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Dzieje się to poprzez wsparcie projektów m.in. dotyczących ochrony środowiska oraz klimatu, europejskiej kultury, kina, muzyki czy też literatury. PARP zarekomendowała 39 wniosków wspierających firmy  przygotowujące się do programu Horyzont 2020 i po 2 projekty w ramach działania Kreatywna Europa i LIFE.

Już 25 lutego zostanie ogłoszony kolejny konkurs w ramach poddziałania 2.3.6 POIR  „Granty na Eurogranty”. Pula środków przeznaczona na konkurs  to 5 mln zł.

Więcej informacji o konkursie: link.