Ponad 86 mln zł dla startupów. Znamy operatorów konkursu Poland Prize

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Ponad 86 mln zł dla startupów. Znamy operatorów konkursu Poland Prize

Udostępnij:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza wyniki konkursu „Programy Akceleracyjne – Poland Prize”. W konkursie wystartowały 33 akceleratory, które zaprezentowały autorskie koncepcje poszukiwania i sprowadzania do Polski zagranicznych zespołów gotowych wdrażać innowacyjne rozwiązania w naszym kraju.

Wartość złożonych wniosków przekroczyła 326 mln zł, wobec 60 mln zł pierwotnie dostępnych w konkursie. Wysoki poziom projektów skutkował wyborem aż 9 operatorów, a budżet konkursu został zwiększony do ponad 86,2 mln zł. Konkurs jest finansowany z funduszy europejskich Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Konkurs miał za zadanie wyłonić operatorów programów akceleracyjnych, którzy dysponują międzynarodowym doświadczeniem we wspieraniu startupów i potrafią efektywnie współpracować z partnerami biznesowymi. Złożono łącznie 33 wnioski, na kwotę ponad 326 mln zł. Wybrane akceleratory w dają największe szanse, że zakładane z ich pomocą spółki będą dostarczać przełomowych rozwiązań i skutecznie współpracować z krajowym biznesem.

Operatorzy „Programów Akceleracyjnych – Poland Prize” będą dysponować łącznie kwotą wyższą o ponad 26 mln zł od pierwotnie założonego budżetu. Średni budżet projektu to ponad 9,5 mln zł. PARP z pieniędzy unijnych sfinansuje koszty zarządzania programami oraz granty pieniężne dla startupów.

– Głównym celem programu Poland Prize jest wsparcie wyspecjalizowanych operatorów w zapewnieniu zagranicznym startupom wszechstronnych możliwości rozwoju. Ogromnym atutem wszystkich dziewięciu programów akceleracji jest zagwarantowanie startupom współpracy z dojrzałymi, krajowymi spółkami. Wspomniane firmy to potencjalni odbiorcy rozwiązań technologicznych stworzonych przez startupy, którzy już są gotowi do testowania i wdrażania najbardziej innowacyjnych produktów. Co więcej, taka relacja i współpraca przynosi bardzo wymierne korzyści biznesowe obu podmiotom gospodarczym. Zwiększa konkurencyjność i wzmacnia pozycję rynkową większego, stwarza możliwości samorealizacji oraz poczucie stabilizacji mniejszemu partnerowi. Dla obu powinna to być transakcja win-win – mówi Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Zadaniem operatorów programu będzie wyszukanie najciekawszych zagranicznych młodych firm o odpowiednim potencjale wzrostu i sprowadzenie ich do Polski. Akcelerator zadba o właściwy start młodej spółki w Polsce, a następnie umożliwi nawiązanie biznesowych relacji, skutkujących wdrożeniem produktu startupu lub pozyskaniem kapitału inwestorskiego.

– W Poland Prize stwarzamy warunki zagranicznym firmom do rozwojowej i perspektywicznej działalności w Polsce. Wzmacniamy wizerunek Polski jako miejsca o najbardziej atrakcyjnych warunkach dla rozwoju przedsiębiorczości startupowej w naszej części Europy – przyznaje Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Programy akceleracyjne Poland Prize rozpoczną się od etapu scoutingu, czyli działań służących pozyskaniu spoza Polski startupów o odpowiednim potencjale wzrostu.

Wybrane akceleratory ze swoją ofertą dotrą do kilkudziesięciu najbardziej obiecujących, zagranicznych rynków na całym świecie, oby pozyskać do programu startupy z najciekawszymi rozwiązaniami. Wybrane zespoły po zarejestrowaniu spółki w Polsce mogą liczyć na grant w wysokości do 50 tys. zł. Te środki powinny zapewnić młodej spółce warunki niezbędne do podjęcia działalności biznesowej w naszym kraju: sfinansują pierwsze 3 miesiące działalności na polskim rynku, zapewnią wsparcie opiekuna startupu, rozbudowę zespołu, nawiązywanie relacji oraz promocję.

Startupy, które w tym okresie nawiążą współpracę z partnerem biznesowym będą mogły otrzymać grant w wysokości do 250 tys. zł. Te środki powinny sfinansować proces akceleracji, czyli intensywną pracę startupu nad doskonaleniem swojego produktu, testowanie rozwiązania w ścisłej współpracy z odbiorcą technologii lub rozwój biznesowy odpowiadających na wymagania potencjalnych inwestorów.

– To już druga odsłona programu Poland Prize, który organizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jego pilotażowa wersja została zrealizowana w latach 2018-2020 i pomogła sprowadzić do Polski ponad 100 młodych spółek. Liczba chętnych do prowadzenia kolejnych programów akceleracyjnych dla zagranicznych talentów biznesowych pokazuje, że ten format cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Takie dane cieszą i pokazują, że odgrywamy ważną rolę w globalnym wyścigu o uwagę startupów – ocenia Mikołaj Różycki, wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Akceleratory będą oferowały również startupom wsparcie w fazie postakceleracji, starając się maksymalizować rezultaty danej akceleracji, np. poprzez kontynuację lub rozszerzenie wybranych działań rozwojowych. W ten sposób zagraniczne zespoły powinny w trwały sposób związać swoją działalność z polskim ekosystemem startupowym.

Uruchomienie programów akceleracyjnych przez wybrane akceleratory planowane jest na maj 2021 r.