Ponad trzy miliardy złotych na innowacje z NCBR. Nie tylko dla przedsiębiorców

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Udostępnij:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, w 2019 roku w ramach PO Inteligentny Rozwój ogłosi 9 konkursów. Ich łączny budżet to ponad 3,1 miliarda złotych.

 

–  Wspieranie innowacji wymaga kompleksowego podejścia i konkretnych działań. To nie tylko pieniądze, które NCBR przekazuje przedsiębiorcom i jednostkom naukowym na realizację nowatorskich projektów. Zamiast jedynie mówić o wspieraniu innowacji wprowadziliśmy przyjazne innowatorom przepisy prawa i ulgi podatkowe na działalność badawczo-rozwojową. Uruchomiliśmy również specjalne konkursy, których celem jest rozwój kadr menadżerskich sektora B+R. Łącząc to z ponad 3 miliardami złotych z PO Inteligentny Rozwój, które NCBR przeznaczy na współfinansowanie projektów B+R w 2019 roku, tworzymy  nie tylko dogodne warunki do rozwoju firm i jednostek naukowych, ale przyczyniamy się także do rozwoju społecznego, mierzonego m.in. dostępnością innowacyjnych produktów i usług – mówi dr Piotr Dardziński, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Elastycznie, atrakcyjnie, dla każdego

Podobnie jak w zeszłym roku NCBR stawia na atrakcyjne dla wnioskodawców programy horyzontalne, czyli programy, w których nie ma ograniczonej tematycznie agendy badawczej. Tematy projektów muszą mieścić się w jednej z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, co daje wnioskodawcom duże pole manewru.  W ofercie NCBR znajdują się także realizowane wspólnie z partnerami z biznesu oraz samorządów konkursy Wspólnych Przedsięwzięć i konkursy programów dedykowanych wybranym branżom. Podobnie jak w zeszłym roku we wszystkich konkursach w ramach POIR dofinansowanie będzie można uzyskać na realizację projektów w regionach słabiej rozwiniętych, co oznacza, że miejscem realizacji projektu musi być województwo inne niż mazowieckie. Poza ogłaszanymi w 2019 konkursami ze wsparcia NCBR będzie można korzystać w ramach programu BRIdge Alfa, w którym Centrum przeznaczyło ponad 2 mld zł na współfinansowanie najbardziej innowacyjnych projektów we wczesnej fazie rozwoju. Pieniądze i wsparcie biznesowe dla innowatorów będą dostępne także poprzez uruchamiane przez powołany przez NCBR Fundusz Funduszy CVC fundusze corporate venture capital. Pierwsze dwa fundusze tego typu – z łączną docelową kapitalizacją w wysokości 260 mln zł – zostały powołane wspólnie ze spółkami energetycznymi: Tauronem i Polską Grupą Energetyczną. 

– Stworzyliśmy kompleksową i atrakcyjną dla różnych grup odbiorców ofertę programową – dla każdego, kto poważnie myśli o realizacji projektów B+R, niezależnie od tego na jakim etapie rozwoju znajduje się jego projekt. Jako instytucja stajemy się coraz bardziej elastyczni i otwarci na potrzeby wnioskodawców, upraszczamy i ograniczamy procedury w naszych konkursach. Jednocześnie wysoko stawiamy poprzeczkę jeśli chodzi o kryteria, bo tylko w ten sposób możemy doprowadzić do przestawienia polskiej gospodarki na tory tworzenia nowych rozwiązań w oparciu o wyniki prac B+R. – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

„Szybka ścieżka” nie tylko dla przedsiębiorców

W 2019 roku NCBR ogłosi cztery konkursy swojego flagowego programu „szybka ścieżka”. Ich łączny budżet to 2,25 mld zł. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku i dążąc do zwiększenia efektywności programu NCBR wprowadził w nim kolejne udogodnienia. O dofinansowanie w konkursach „szybkiej ścieżki” będą mogły się ubiegać nie tylko firmy – MŚP lub duże przedsiębiorstwa – ale także konsorcja z udziałem jednostek naukowych. Takie rozwiązanie umożliwi lepsze zaplanowanie, przygotowanie i realizację projektów badawczo-rozwojowych. Przedsiębiorcy, tak jak do tej pory, będą mogli również złożyć wniosek o dofinansowanie samodzielnie. Niezmiennie dopuszczalne będzie także podwykonawstwo prac zlecone jednostkom naukowym lub innym, wyspecjalizowanym firmom.  

Pierwszy z konkursów – dla MŚP z certyfikatem Komisji Europejskiej „Seal of Excellence” – ogłosi już 15 lutego. Kolejny, z budżetem 1,05 mld zł, zostanie ogłoszony 28 lutego, a wnioski będzie można składać od 1 kwietnia do 1 lipca. Dokładne w tym samym terminie zostanie przeprowadzony nowy, dedykowany projektom B+R na rzecz zwiększania dostępności dla osób niepełnosprawnych konkurs „szybkiej ścieżki” z budżetem 50 mln zł.

Technologie w służbie społeczeństwu

Nowy konkurs „szybkiej ścieżki”, realizowany w ramach rządowego programu „Dostępność +” ma na celu wsparcie prac B+R ukierunkowanych na stworzenie lub dostosowanie istniejących już produktów i usług do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podobnie jak w innych konkursach NCBR propozycje będą oceniane przez niezależnych ekspertów nie tylko pod kątem innowacyjności, ale także zapotrzebowania rynkowego i opłacalności wdrożenia. W konkursie będzie można również składać projekty dedykowane wykorzystaniu istniejących już technologii – poprzez ich nowe, „skrojone na miarę” zastosowanie – na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Agencja wykonawcza MNiSW ma już w obszarze technologii adresowanych do osób niepełnosprawnych cenne doświadczenia – projekty tego typu były i są realizowane m.in. w programach „Innowacje społeczne” (na przykład aplikacja na urządzenia mobilne umożliwiająca udostępnianie w kinach oraz podczas festiwali filmowych audiodeskrypcji oraz audionapisów osobom z ubytkiem wzroku oraz audionapisów osobom z ubytkiem słuchu i wzroku lub cierpiącym na dysleksję), „szybkiej ścieżce” (bioniczna modularna proteza ręki oraz proteza stawu łokciowego) czy „GameINN” (wykorzystująca dźwięki binauralne gra wspierająca rozwój zdolności echolokacji osób z dysfunkcją wzroku).

POIR – nie tylko „szybka ścieżka”

Poza „szybką ścieżką” NCBR będzie kontynuowało również inny program horyzontalny – „Projekty aplikacyjne”. Jest on skierowany do konsorcjów złożonych z jednostek naukowych i przedsiębiorców, którzy wspólnie chcą realizować projekty badawczo-rozwojowe. Konkurs, w którym wzorem poprzedniego roku nabór dla wygody wnioskodawców będzie podzielony na rundy, Centrum ogłosi już 1 lutego. Jego budżet to 140 mln zł, a wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 4 marca do 30 kwietnia. W tegorocznej edycji „Projektów aplikacyjnych” dofinansowanie z NCBR o łącznej wartości prawie 137,5 mln zł otrzymało 29 projektów.

W 2019 roku NCBR ogłosi także trzy konkursy programów sektorowych: InnoStal (przemysł stalowy), InnoShip (przemysł stoczniowy) i GameINN (branża gier video) oraz dwa konkursy Wspólnych Przedsięwzięć: dedykowany biotechnologii konkurs z woj. dolnośląskim (7 marca) oraz dedykowaną innowacjom w gazownictwie INGĘ, realizowaną wspólnie z PGNIG i Gaz-System (III kwartał 2019 r.). Centrum prowadzi już rozpoczęty pod koniec listopada tego roku nabór wniosków w konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia z woj. śląskim „Silesia pod błękitnym niebem”. Jego celem jest wsparcie realizacji projektów w obszarze technologii poprawy jakości powietrza oraz minimalizacji skutków zanieczyszczeń dla zdrowia. Wnioski w tym konkursie można składać do 28 lutego. Łączny budżet tych trzech konkursów to 260 mln zł.

Pomoże asystent. Albo pracownik NCBR

Agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego stale rozwija także narzędzia wsparcia dla przyszłych lub potencjalnych wnioskodawców. Zainteresowani realizacją nowatorskich projektów przedsiębiorcy mogą skorzystać z dostosowanego do oferty programowej NCBR „Asystenta innowacji”. To przygotowana dla przedsiębiorców z sektora MŚP aplikacja online, dzięki której zainteresowani mogą bezpłatnie zweryfikować założenia projektu i dowiedzieć się na ile wpisują się one w kluczowe kryteria oceny projektów dofinansowywanych przez Centrum w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Aplikacja ma postać przyjaznej ankiety, nie wymaga podawania szczegółowych danych o firmie i jest bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców niemających dużego doświadczenia w prowadzeniu projektów B+R oraz w efektywnym aplikowaniu o środki na tego typu działania.

Zainteresowani poszczególnymi konkursami lub rozważający realizację projektu B+R przedsiębiorcy i naukowcy mogą również skorzystać z usług specjalnie uruchomionego w siedzibie NCBR Punktu konsultacyjnego. Pracownicy Centrum – telefonicznie, mailowo lub osobiście – udzielają w nim niezbędnych informacji, przedstawiają propozycje konkursów, w których można wnioskować o dofinansowanie, a w razie potrzeby kierują do innych instytucji, które mogą wesprzeć realizację danego projektu. Spotkania z pracownikami NCBR na temat zasad i warunków obowiązujących w wybranych konkursach będą organizowane także w poszczególnych miastach. W 2019 roku Centrum będzie kontynuowało cykl „NCBR dla firm”, w ramach którego eksperci NCBR prezentują ofertę podczas spotkań z przedsiębiorcami w całej Polsce.