Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu –

Dodane: 15.07.2011

Marcin Małecki

Udostępnij:

Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja jest autorskim projektem Fundacji Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, którego celem jest stworzenie w Polsce dynamicznej sieci prywatnych inwestorów kapitałowych

Nazwa: Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu – InnowacjaStrona www: psab.pl

Opis:

Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu-Innowacja stanowi organizację i platformę współpracy, w ramach której pomysłodawcy szukający finansowania dla swoich projektów, mają szansę znaleźć inwestorów, którzy będą wspierać rozwój przedsięwzięć nie tylko finansowo, ale również swoimi doświadczeniami, kontaktami biznesowymi i wiedzą. Sieć PSAB-I zapewnia bezpłatne usługi i wsparcie w przygotowaniu analiz, prezentacji projektu przed inwestorem i udziela eksperckich porad, niezbędnych w trakcie realizacji inwestycji i rozwoju przyszłego biznesu.

PSAB-I jest organizacją non-profit, która powstała w 2010 roku. Od tego czasu zespół PSAB-I stabilnie i konsekwentnie rozwija relacje inwestorskie na rynku aniołów biznesu oraz dąży do zrealizowania jak największej ilość efektywnych biznesowo i perspektywicznych projektów start-upowych.

W latach 2010-2013 sieć finansowana była z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 3.3.1., po tym okresie koszty funkcjonowania pokrywa Fundacja Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

Koordynatorem zarządzającym Sieci PSAB-I od 2010 r. jest jej inicjator dr Przemysław Jura.

Co oferujemy?

Zespół PSAB-I, wspierany przez podmioty partnerskie działające w ekosystemie PSAB-I, wypracował i wdraża kompleksowy zakres oferty dla pomysłodawców i inwestorów, a w tym oferuje w szczególności:

– Aktywne poszukiwanie i pozyskiwanie projektów, posiadających duży potencjał efektywnego wdrożenia;

 • poszukiwanie inwestorów poprzez przygotowanie i promocję projektów;
 • Wstępną weryfikację nadesłanych teaserów i biznes planów;

 • Doradztwo w zakresie opracowanie biznes planów i prezentacji inwestycyjnych;
 • Dopasowanie projektu do oczekiwań potencjalnych inwestorów oraz prezentacja projektu;
 • Organizację i bezstronne wsparcie negocjacji pomiędzy pomysłodawcami oraz potencjalnymi inwestorami;
 • Wsparcie prawne etapu podpisania umowy inwestycyjnej bez ingerencji w warunki współpracy pomiędzy stronami umowy;
 • Organizację szkoleń, spotkań networkingowych, konferencji w temacie inwestycji kapitałowych skierowanych do pomysłodawców, naukowców, oraz inwestorów;
 • Organizację prezentacji i spotkań pomiędzy pomysłodawcami i inwestorami tzw. pitching sesions;
 • doradztwo w zakresie opracowanie biznes planów i prezentacji inwestycyjnych.
 • Doświadczenie PSAB-I:

  PSAB-I współpracuje z wieloma podmiotami rynku kapitałowego, instytucjami otoczenia Biznesu, parkami naukowo-technologicznymi, partnerami instytucjonalnymi i medialnymi oraz z uczelniami wyższymi – głównie w obszarze transferu technologii. Wśród współpracujących jednostek naukowych wymienić należy przede wszystkim: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Główny Instytut Górnictwa, Politechnikę Częstochowską, oraz CBR Park Innowacji i Przemysłu. Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja, jako jedyne przedsięwzięcie rynku aniołów biznesu w Polsce, posiada od samego początku zasięg międzynarodowy.

  Od roku 2010 dzięki swojej aktywnej działalności Sieć pozyskała około 125 inwestorów, zarejestrowała ponad 500 projektów w swej bazie, zrealizowała, z sukcesem, 75 projektów inwestycyjnych na łączną wartość ponad 80 mln zł. Wśród wybranych inwestycji zrealizowanych przez inwestorów w ramach PSAB-I zaliczyć można projekty: Mega Sonic, Makpol, Masterform, piLAB, Standarder, Finnotech, Termo Systems, Natuu, Herbi Clean, ScanX, MS Sport, Adluso, Next Generation, Plast Copund, Re-plast Processing, Agricola Invest, Optisort, Inno Plast, oraz wiele innych spolek. Są to przykłady połączenia innowacyjnego pomysłu lub przedsięwzięcia działającego w małej skali z kapitałem, kontaktami biznesowymi i doświadczeniem Aniołów Biznesu, działających w PSAB-I. Powstałe w wyniku inwestycji spółki skutecznie wdrożyły do sprzedaży nowoczesne, autorskie produkty i usługi. Kilka spośród dokapitalizowanych spółek zadebiutowało następnie na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na rynku NewConnect lub pozyskało wsparcie inwestora kapitałowego typu funduszu Venture Capital.

  Portfolio:

  • Finnotech – spółka zajmuje się tworzeniem Filamentów, które wykonane są z najwyższej jakości granulatów renomowanych dystrybutorów polimerów, barwników oraz modyfikatorów. Finnotech przy tworzeniu nowych gatunków materiałów do produkcji Filamentów 3d współpracuje z producentami drukarek oraz dystrybutorami materiałów dla druku 3d w kraju i zagranicą.
  • PILAB – platforma analityczna do identyfikacji i analizy połączeń pomiędzy danymi znajdującymi się w różnych aplikacjach. Nowoczesne oprogramowanie przyspiesza czas dostarczenia wartościowych wyników oraz umożliwia łączenie danych w jednym repozytorium w kilka dni.
  • Mega Sonic – Mega Sonic S.A. jest integratorem systemów informatycznych wykorzystujących kody kreskowe i technologię RFID. Spółka oferuje kompleksowe rozwiązania wspomagające pracę magazynów, szpitali, kurierów, mobilnych handlowców. Od wielu lat specjalizuje się w komputerach przemysłowych dostarczanych do klientów takich jak energetyka, kolej, porty kontenerowe, ratownictwo medyczne, cukrownie czy fabryki samochodów.
  • Południowy Park Recyklingu Sp. z o.o. (oraz spółka córka Polimer Inno Tech Sp. z o.o.) – recykling tworzyw sztucznych, surowce wtórne, segregacja śmieci i ekologiczna utylizacji odpadów, przetwarzanie, zbieranie i transport surowców wtórnych, obsługa zakładów przemysłowych w aspekcie gospodarki odpadowej.
  • Termo Systems – spółka zajmuje się produkcją i wdrażaniem nowoczesnego systemu izolacji, który pozwala kompleksowo zabezpieczyć powierzchnie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, przed działaniem promieni UV, wody oraz czynników zewnętrznych. Powierzchnie zabezpieczone systemem są stabilne temperaturowo, co wpływa na obniżenie wydatków na klimatyzację lub ogrzewanie. 

  Zespół:

  Zespół PSAB-I składa się z ekspertów z dziedziny finansów, inwestycji i prawa, zapewniający pełen zakres kompetencji, które umożliwiają kompleksową realizację oferty Sieci. W skład zespołu zarządzającego PSAB-I wchodzą:

  dr Przemysław Jura – koordynator zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu-Innowacja, doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Inicjator i zarządzający siecią PSAB-I od 2010 r., angażuje się w jej wszystkie działania inwestycyjne, edukacyjne i marketingowe. Ekspert z dziedziny finansów i inwestycji. Aktywny Anioł Biznesu (ok 30 zrealizowanych inwestycji), członek zarządu i rad nadzorczych kilku spółek.

  Od 2014 roku rozwija, jako inwestor i prezes zarządu, Centrum Badawczo-Rozwojowe Park Innowacji i Przemysłu Sp. z o.o. (Decyzja Ministerstwa nr 10/CBR/2015).

  Posiada doświadczenie w zarządzaniu funduszami kapitałowymi typu seed i venture capital – pełnił funkcję prezesa zarządu i współinwestora w Polish Energy Fund, Elite Capital Fund, Europejska Technologiczna Grupa Kapitałowa (dofinansowany z Krajowego Funduszu Kapitałowego).

  Prezes zarządu think tanka – Fundacji Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Fundacji Rozwoju i Innowacyjności (gdzie zajmuje się m.in. doradztwem w zakresie wdrażania rozwiązań technologicznych do przemysłu, kształtowaniem projektów pomysłodawców w oparciu o szczegółowe kryteria podmiotów finansujących).

  Jest założycielem oraz prezesem zarządu w spółkach doradczych CAPITAL – Europejski Consulting Inwestycyjny oraz Europejskim Holdingu Doradczym, które prowadzą doradztwo w zakresie pozyskiwanie różnych źródeł finansowania dla przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Członek Rady oraz ekspert ds. inwestycji w ochronę środowiska w Polskiej Izbie Ekologii.

  Ewelina Hutmańska – dyrektor operacyjny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu-Innowacja od roku 2010, ekspert z dziedziny rachunkowości i podatków, magister ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (specjalizacja: komunikacja w biznesie krajowym i międzynarodowym). Doświadczenie zawodowe zdobyła w pracy m.in. w Urzędzie Skarbowym w Będzinie, jako starsza księgowa, w Capital – Biuro Rachunkowe, jako prezes zarządu, oraz w CAPITAL – Europejski Consulting Inwestycyjny, jako członek zarządu. W ramach PSAB-I koordynuje poszukiwanie inwestorów i pomysłodawców oraz wsparcie przygotowania projektów inwestycyjnych.

  dr Sylwia Różycka-Jaroś – dyrektor ds. prawnych Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu-Innowacja, radca prawny, doktor nauk prawnych na Uniwersytecie Warszawskim. Zaangażowana w rozwoju sieci PSAB-I od roku 2010 r, jako dyrektor ds. prawnych i ekspert do realizacji due dilligence. Dodatkowo prowadzi własną kancelarię w Warszawie zajmując się prowadzeniem usług dla podmiotów prawa handlowego w zakresie doradztwa i obsługi prawnej. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej małych i średnich przedsiębiorstw. Kancelaria specjalizuje się w prawie spółek handlowych oraz prawie gospodarczym.

  Rafał Pałgan

  Adres:

  ul. Marcina Szeligiewicza 1

  40-074 Katowice

  E-mail: [email protected]

  icon-112px-padlock Created with Sketch.

  Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem