Potencjalna wartość rynku wykorzystania dronów w sektorze infrastruktury wynosi 45 mld dolarów

Dodane: 09.12.2016

Informacja prasowa

Udostępnij:

Potencjalna wartość światowego rynku biznesowych rozwiązań wykorzystujących technologie dronowe wynosi obecnie ponad 127 mld dol. i dynamicznie rośnie. Sektorem o największym potencjale dla komercyjnego wykorzystania dronów jest infrastruktura, o szacowanej wartości rynku na poziomie 45 mld dolarów.

Zdjęcie główne artykułu by pexels.com

Wycena na poziomie 45,2 mld dol. jest wynikiem raportu firmy doradczej PwC „Technologie dronowe w infrastrukturze transportowej”. Jak zauważają autorzy raportu PwC operatorzy z sektora drogowego i kolejowego już zaczęli budować swoją przewagę konkurencyjną dzięki skutecznemu wdrażaniu rozwiązań dronowych na wszystkich etapach projektu i cyklu życia infrastruktury.

Najnowszy raport PwC „Technologie dronowe w infrastrukturze transportowej” prezentuje rozwiązania z zastosowaniem dronów możliwe do wdrożenia w branży drogowej i kolejowej, a także  prognozy dotyczące wpływu dronów wyposażonych w inteligentne oprogramowanie na konkurencyjność operatorów sieci transportowych.

– Drony i dostarczane przez nie dane zmieniają zasady gry w całym cyklu inwestycji w infrastrukturę transportową. Dostępność w czasie rzeczywistym precyzyjnych i porównywalnych danych do modelowania 3D ma istotne znaczenie przed rozpoczęciem inwestycji, w trakcie jej realizacji oraz w fazie eksploatacji. Wszystkie te dane mogą być pozyskiwane przez inteligentne i opłacalne rozwiązania oparte na dronach – mówi Michał Mazur, partner w PwC, lider zespołu Drone Powered Solutions.

W sektorze infrastruktury transportowej technologie dronowe mogą być wykorzystywane niemal na każdym etapie, począwszy od monitorowania placów budowy i inwestycji, poprzez przeglądy, aż po inwentaryzację aktywów. Podczas budowy dane pozyskiwane dzięki dronom umożliwiają szybką reakcję i ewentualne korekty planu, a w ekstremalnych przypadkach mogą zostać wykorzystane jako dowód w postępowaniu przed sądem. Przykładowo w jednym projekcie budowlanym nadzorowanym przez zespół Drone Powered Solutions PwC inwestorowi udało się zaoszczędzić ok. 2,94 mln dol. dzięki dowodom umożliwiającym wykazanie bezzasadności roszczeń.

Inne zastosowania tych urządzeń to między innymi wykrywanie intruzów i ochrona terenu przed osobami postronnymi, monitorowanie zabezpieczeń wykopów oraz poprawa bezpieczeństwa na placu budowy. Z danych zebranych w raporcie PwC wynika, że liczba wypadków zagrażających życiu na placu budowy monitorowanym przez drony zmniejsza się nawet o 91%.

– Firmy z sektora drogowego i kolejowego obsługują rozległe sieci skomplikowanych aktywów rozmieszczonych na ogromnym obszarze, co generuje wysokie koszty monitorowania inwestycji oraz inwentaryzacji i utrzymania składników majątku. Dziś, dzięki postępowi technologicznemu, dysponujemy nowymi metodami pozwalającymi wykonywać te monotonne, ale ważne czynności. Firmy aktywnie poszukujące nowych sposobów realizowania tych zadań powinny rozważyć rozwiązania oparte na dronach, które mogą okazać się szybsze, bardziej opłacalne i bezpieczniejsze w porównaniu z tradycyjnymi metodami. Drony zbierające dane stają się ważnymi narzędziami na placach budowy oraz przy przeprowadzaniu regularnej konserwacji i inwentaryzacji aktywów – zauważa Adam Wiśniewski, dyrektor zespołu PwC Drone Powered Solutions. 

Jak podkreślają eksperci PwC, coraz szersze zastosowanie technologii dronowych w projektach z zakresu infrastruktury transportowej zbiega się w czasie z pokaźnymi inwestycjami i coraz większą konkurencją w tej branży. Według danych zawartych w raporcie do 2020 roku tempo globalnego wzrostu nakładów inwestycyjnych w infrastrukturę transportową będzie wynosiło 4,5% rocznie. Regiony z najwyższymi prognozami wzrostu to Afryka i Ameryka Łacińska, gdzie do 2020 roku inwestycje w infrastrukturę transportową podwoją się. Wiodącym regionem pod względem wielkości inwestycji jest Azja, gdzie przed 2020 rokiem prognozuje się wzrost nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę transportową o niemal 200 mld dol.. Prognozowany wzrost nakładów w zakresie infrastruktury transportowej w regionach rozwiniętych, takich jak Europa Zachodnia i USA, ma wynieść średnio 15% do 2020 r.

Centrum kompetencyjne Drone Powered Solutions PwC

Drone Powered Solutions (DPS) to globalne centrum kompetencyjne PwC mieszczące się w Europie, wspierające klientów z różnych branż w jak najlepszym wykorzystywaniu potencjału technologii dronowych.

Utworzone na początku 2015 roku w Polsce Centrum jest pierwszym na świecie zespołem świadczącym profesjonalne usługi konsultingowe w zakresie wykorzystania dronów w przemyśle i biznesie. Ulokowanie Centrum właśnie w Polsce nie jest przypadkowe: Polska jako jeden z pierwszych krajów na świecie (już w 2013 r.), wprowadziła szczegółowe przepisy regulujące przemysłowe użytkowanie dronów.

Raporty PwC na temat zastosowania technologii dronowych są dostępne na stronie www.dronepoweredsolutions.com