Potężne dofinansowania dla polskich farm wiatrowych offshore

Dodane:

Hanna Baster Hanna Baster

Potężne dofinansowania dla polskich farm wiatrowych offshore

Udostępnij:

Komisja Europejska zaakceptowała polski program budowy farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Dzięki niemu jesteśmy bliżej realizacji celu 11 GW do 2040 z morskich farm wiatrowych, co uczyniłoby Polskę jednym z liderów energii offshore w Europie.
Wsparcie będzie udzielone w formie tzw. dwustronnego kontraktu różnicowego, który zakłada dopłaty dla farm wiatrowych w przypadku, gdy cena rynkowa energii elektrycznej spada poniżej ceny referencyjnej. Dopłata będzie równa różnicy pomiędzy obiema wartościami.

Pierwsze do dopłat zaawansowane projekty

Program podzielony jest na dwa etapy wsparcia: w pierwszym dopłaty otrzymają instalacje o łącznej mocy 5,9 GW, w drugim, w dwóch aukcjach (w 2025 i 2027 r.) kolejne, łącznie 5 GW. Jak przeczytamy na stronach rządowych, wsparcie zostanie udzielone najpierw najbardziej zaawansowanym projektom, aby jak najszybciej rozpocząć produkcję prądu z farm offshore: „Są to najbardziej zaawansowane pod względem realizacji projekty, które wytworzą pierwszy raz energię przed 2030 r.”.

Wyrównania napędzą inwestycje offshore

Unijna komisarz ds. konkurencyjności tak komentuje zaakceptowany przez KE polski projekt morskich farm wiatrowych:

„Ten polski program jest bardzo dobrym przykładem tego, w jaki sposób polityka konkurencji może umożliwić państwom członkowskim wspieranie projektów w dziedzinie energii odnawialnej, takich jak morskie farmy wiatrowe. Zachęca on przedsiębiorstwa do inwestowania w takie ekologiczne projekty, w które bez wsparcia nie zainwestowałyby. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy świadkami wielu takich inicjatyw, które wnoszą wkład do Zielonego Ładu UE bez nadmiernego zakłócania konkurencji na jednolitym rynku”.

Ireneusz Zyska,  wiceminister klimatu i środowiska, tak, jak unijna komisarz podkreśla, że dopłaty będą mocnym bodźcem do budowy kolejnych farm offshore:

„Morska energetyka wiatrowa to kluczowy projekt dla procesu transformacji energetycznej Polski. Pozytywna decyzja w sprawie systemu wsparcia dla offshore wind uruchomi inwestycje o wartości co najmniej 130 mld złotych. Stanowi ona kolejny ważny krok dla zbudowania nowoczesnej i zeroemisyjnej gospodarki. Jestem przekonany, że tak szybkie podjęcie decyzji pozwoli wytwórcom na terminową realizację projektów” – przeczytamy na stronach rządowych.

Polska jednym z liderów?

Polska dzięki unijnemu wsparciu chce do 2040 wybudować turbiny offshore o łącznej mocy 11GW, które mają generować 20% krajowej produkcji energii elektrycznej. Jeżeli tak się stanie, nasz kraj będzie jednym z liderów instalacji wiatrowych na morzu; łącznie wszystkie europejskie (EU) farmy offshore produkują 22,4 GW. Największa farma offshore na świecie ma moc 1,218 MW i jest zlokalizowana na Morzu Północnym i należy do Wielkiej Brytanii.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem