Powstaje Polska Platforma Medyczna

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Powstaje Polska Platforma Medyczna

Udostępnij:

W dniu 7 stycznia 2020 r. konsorcjum Sages Sp. z. o. o. i Politechniki Warszawskiej podpisało umowę z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, liderem projektu, na utworzenie otwartej platformy informacyjnej nazwanej ​Polska Platforma Medyczna (PPM).
Projekt jest realizowany ze środków pozyskanych  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC.02.03.01-00-0008/17-00). Jego celem jest ​wdrożenie oprogramowania wspierającego zarządzanie wiedzą i szerokim potencjałem badawczym oraz  udostępnienie danych z obszaru medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia​.

Fot. Tomasz Walów

Platforma będzie skupiała w jednym miejscu, rozproszone dotychczas, informacje o: medycznych publikacjach naukowych, realizowanych badaniach, uzyskanych patentach, posiadanym sprzęcie badawczym oraz profilach naukowców instytucji realizujących projekt, a w przyszłości wszystkich zainteresowanych współpracą instytucji. Kluczową funkcją portalu będzie ​otwarty dostęp do publikacji i danych badawczych​, co sprzyja szerokiemu dostępowi do wiedzy, przyczynia się lepszej promocji osiągnięć i pozyskiwaniu partnerów do dalszej współpracy, a także do ​szybszej komercjalizacji wyników badań naukowych​.

Projekt realizuje osiem instytucji, w tym siedem uczelni oraz jeden instytut:

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – lider projektu,
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
  • Gdański Uniwersytet Medyczny,
  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • oraz Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi.

Podpisana umowa przewiduje wdrożenie opracowanego w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej oprogramowania OMEGA-PSIR. Dotychczas oprogramowanie było wykorzystywane  w 20 uniwersytetach i instytucjach naukowych w kraju. Wyjątkowość obecnie realizowanego projektu polega na równoczesnym uruchomieniu oprogramowania w 8 niezależnych lokalizacjach oraz utworzenie dla nich platformy wspólnej, z którą będą mogły się integrować kolejne instytucje naukowe o podobnym profilu badawczym. Tego typu instalacja jest ​jedynym na świecie takim projektem​.

Fot. Tomasz Walów

Oprogramowanie OMEGA-PSIR​ jest w pełni funkcjonalnym oprogramowaniem łączącym funkcje systemów typu CRIS (Current Research Information System – funkcjonującego na potrzeby zarządzania wiedzą), RPS (Research Profiling System – oferującego profilowanie specjalizacji pracowników nauki i instytucji naukowych) oraz IR (Institutional Repositories – – archiwizującego szeroko rozumiany dorobek naukowy osób i instytucji).

Sages Sp. z o.o.  oraz Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej zawarły umowę o wspólnym udziale w projekcie, podobnie jak przy realizacji kilku wcześniejszych projektów obejmujących wdrożenie OMEGA-PSIR.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem