Powstało konsorcjum parków technologicznych. Będą działać na rzecz innowacji

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Powstało konsorcjum parków technologicznych. Będą działać na rzecz innowacji

Udostępnij:

Porozumienie o współpracy konsorcjum 5 wiodących parków technologicznych w Polsce zostało podpisano 24 marca 2023 r. w siedzibie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Zostało ono zawarte pomiędzy Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (GPNT), Krakowskim Parkiem Technologicznym (KPT), Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Gdynia (PPNT Gdynia), Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (PPNT) oraz Wrocławskim Parkiem Technologicznym (WPT).
Przodujące polskie parki technologiczne podpisały porozumienie o współpracy, które ma przyczynić się do rozwoju technologii, innowacji i przedsiębiorczości w naszym kraju.

Razem więcej

Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie parków technologicznych i parków naukowo-technologicznych w budowie polskiego ekosystemu innowacji, ich rolę w przyspieszaniu rozwoju młodych firm technologicznych oraz we wsparciu transferu technologii z instytucji badawczych do gospodarki narodowej, postanowiono wyjść naprzeciw i podjąć współpracę, która w sposób partnerski będzie integrować wysiłki pięciu dużych polskich ośrodków innowacji.

– Połączenie sił i wspólne działanie największych polskich instytucji otoczenia biznesu to dobry krok w przyszłość. Nasza współpraca z pewnością przyniesie wiele korzyści dla przedsiębiorców z całej Polski, szczególnie tych, którym są bliskie innowacje – mówi Prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego, Maciej Potocki.

Wspólny EDIH

Celem inicjatywy ma być wypracowywanie wspólnych stanowisk przy konsultacjach różnych programów oraz tworzenie optymalnego modelu współpracy parków technologicznych, tak aby jak najlepiej wspierać rozwój przedsiębiorczości oraz nowych technologii.

Partnerzy będą też współpracować m.in.: przy realizacji projektów EDIH (European Digital Innovation Hubs), których celem jest skuteczna transformacja cyfrowa przedsiębiorstw. Członkowie konsorcjum będą się również wymieniać dobrymi praktykami i wiedzą. Będą mieć też możliwość korzystania z ekspertów i mentorów zrzeszonych w ramach ich ekosystemu. Planowane są również działania na rzecz wzmocnienia kompetencji kadr polskich ośrodków innowacji oraz realizacja projektów edukacyjnych.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem