Powstało Podkarpackie Centrum Innowacji – ProtoLab

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Powstało Podkarpackie Centrum Innowacji – ProtoLab

Udostępnij:

ProtoLab – Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI), które ma efektywnie łączyć naukę z biznesem w budowaniu nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki powstało w Rzeszowie. Korzystać z niego mogą m.in. twórcy startupów, przedsiębiorstwa, uczelnie, studenci.
PCI jest spółką samorządową województwa podkarpackiego. Partnerami projektu są: Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jak podkreślano na konferencji oficjalnie otwierającej Centrum, jego celem jest efektywne łączenie nauki z biznesem w procesie budowania nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.

– Polska jest już chyba ostatnim krajem z krajów rozwiniętych, który nie posiada rozwiniętych ekosystemów innowacji startupów w skali regionu. Działania w tym obszarze prowadzone są przez różne instytucje i podmioty i nie są one skoordynowane. Dysfunkcyjny ekosystem to ekosystem, który nie ma powiązań, wspólnych celów i wyzwań, które kierują podejmowanymi przez zarządy, dyrektorów oraz pracowników decyzjami mającymi na celu zwiększanie poziomu zaawansowania technologii – mówił prezes PCI Jacek Kubrak.

Kubrak podkreślił, że sieć relacji, jaka występuje między wszystkimi instytucjami z regionu, tworzy nowe możliwości. W jego ocenie PCI będzie wzorcem dla innych regionów Polski, „co można zrobić, kiedy zjednoczy się ze sobą ludzi, instytucje w jednym celu – zrobienia czegoś ponadprzeciętnego”.

Wyjaśnił też, że działalność Podkarpackiego Centrum Innowacji skoncentrowana jest w trzech platformach. Jedna z nich dotyczy wsparcia najlepszych projektów badawczo-rozwojowych (B+R), które mają „wysoki potencjał do komercjalizacji”. Drugi obszar obejmuje wsparcie sprzedaży usług badawczych, jakie świadczą podkarpackie laboratoria, oraz zakup usług badawczych przez przedsiębiorców. Z kolei trzecia platforma to ProtoLab, czyli realne miejsce przeznaczone do prototypowania i weryfikowania pomysłów zgłaszanych i realizowanych przez wszystkich zainteresowanych innowacjami, a w szczególności przez studentów.

– Budowanie ekosystemu to budowanie interakcji, która sama z siebie buduje i rozwija kreatywność. Rozmowa przy kawie, rozmowa na spacerze, krótkie spotkanie, iskra, która przynosi czasami rzeczy niebywałe – zaznaczył Kubrak.

Prezes PCI zaznaczył, że przewodnią ideą, która sprzyjała powołaniu ProtoLab było stworzenie możliwości eksperymentowania osobom zainteresowanym innowacjami oraz umożliwienie im skorzystania z narzędzi i sprzętu do realizacji własnych projektów, aby przeszli „od idei do prototypu”. W centrum znajdują się  pracownie wyposażone w podstawowe narzędzia, które umożliwią konstruowanie prototypów. Jest m.in. pracownia wirtualnej rzeczywistości, elektroniki, komputerowa, warsztat narzędziowy, co-work.

– Startupy, które są budowane, rozwijane mogą tutaj przyjść, skorzystać z laboratorium i fizycznie szybciej wdrożyć proces rozwoju swojej koncepcji, swojego produktu, niż byłoby to wtedy, kiedy musieliby działać teoretycznie, ewentualnie czekać na pieniądze. Może takie urządzenie, może takie. Tutaj mogą przyjść i natychmiast prototypować to, co chcą zrobić – wskazywał prezes PCI.

Chodzi zarówno o indywidualne pomysły studentów i badaczy, jak i pomysły ze świata biznesu. Kubrak dodał też, że zyskają także np. uczelnie, które będą mogły nawiązać kontakt z przemysłem.

Organizatorzy zapraszają do kontaktu zainteresowanych budowaniem zespołów projektowych, tworzeniem prototypów, pracą projektową, szczególnie studentów podkarpackich uczelni, a także firmy, które chcą nawiązać współpracę z PCI głównie w zakresie realizacji wspólnych inicjatyw ukierunkowanych na poszukiwanie rozwiązań i tworzenie projektów wdrożeniowych poprzez współorganizację konkursu dla innowatorów.

Korzystanie z ProtoLab jest bezpłatne. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: protolab.pcinn.org.

PCI powstało w ramach inicjatywy Catching-up Regions w wyniku współpracy województwa podkarpackiego, Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju. Jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce, Agnieszka Pipała

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem