Powstanie w Polsce sieć komputerów kwantowych. Jesteśmy jednym z 6 krajów objętych programem

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

komputer kwantowy

Udostępnij:

European High Performance Computing Joint Undetaking z siedzibą w Luxemburgu wyłonił w drodze konkursu sześć państw, w których powstanie sieć komputerów kwantowych Unii Europejskiej. Krajami tymi są Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, Czechy oraz Polska. Celem przedsięwzięcia, o łącznej wartości 100 mln euro, jest umieszczenie i integracja na terenie tych krajów komputerów kwantowych z systemami superkomputerowymi.

Creotech Instruments – spółka tworząca specjalistyczną elektronikę na potrzeby rynku kwantowego – znalazł się w grupie podmiotów, które stworzą taki komputer na terenie Polski. Instalacja, integracja i udostępnienie komputera kwantowego planowana jest w infrastrukturze HPC Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS) afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Równolegle do niniejszego projektu zespół Creotech obecnie zaangażowany jest w powstanie pierwszego dużego komputera kwantowego dla Komisji Europejskiej.

– Nasz zespół odpowiadać będzie za powstanie specjalistycznej elektroniki kontrolno-pomiarowej w infrastrukturze polskiego komputera kwantowego integrowanego z infrastrukturą superkomputera PCSS w Poznaniu, afiliowanym przy Polskiej Akademii Nauk – mówi dr hab. Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments.

Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments

Projekt o wartości 100 mln euro

Obliczenia kwantowe wykorzystujące wsparcie infrastruktury superkomputerowej i technologii HPC Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS) umożliwi szereg badań naukowych oraz otworzy nowe możliwości dla innowacji przemysłowych. Program instalacji sześciu komputerów kwantowych w wymienionych lokalizacjach opiewa na kwotę 100 mln euro. Warto podkreślić, że ogłoszenie Polski jako jednego z miejsc na mapie Europy wyposażonego w komputer kwantowy zbiegło się w czasie z ogłoszeniem laureatów tegorocznej Nagrody Nobla z fizyki. Zostali nimi Alain Aspect, John F. Clauser i Anton Zeilinger, którzy opracowali podstawy naukowe wykorzystania mechaniki kwantowej w obliczeniach i bezpiecznej komunikacji.

Zdaniem Krzysztofa Kurowskiego z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego:

Wskazanie Polski i naszego ośrodka jako jednej z sześciu europejskich lokalizacji do budowy przełomowej klasyczno-kwantowej architektury superkomputera to dowód na to, że poziom naszego rozwoju, zaangażowania oraz wieloletnich doświadczeń spełnił wysokie wymagania stawiane przez Komisję Europejską w zakresie przełomowych technologii obliczeń i komunikacji kwantowej. PCSS od wielu lat reprezentuję Polskę w inicjatywie PRACE na rzecz współpracy w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie oraz realizuje strategiczne projekty z Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej obejmujące rozbudowę krajowych systemów superkomputerowych PRACE-LAB i PRACE-LAB2. Bardzo cieszymy się z faktu, iż udało nam się nie tylko zbudować silne konsorcjum projektowe, we współpracy polskiego środowiska naukowego i partnera biznesowego – firmy Creotech Instruments, ale włączyć również do współpracy ekspertów specjalizujących się w technologiach kwantowych z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Łotwy, Litwy, Słowenii, Węgier i Austrii.