Poznańskie fundusze VC łączą siły w poszukiwaniu rozwiązań mających zastosowanie w realiach post-pandemicznych

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Poznańskie fundusze VC łączą siły w poszukiwaniu rozwiązań mających zastosowanie w realiach post-pandemicznych

Udostępnij:

Wiele innowacyjnych rozwiązań i firm powstających w naszym kraju nie odnosi sukcesu, ze względu na brak kapitału oraz odpowiedniego doświadczenia pozwalającego na rozwój działalności. W obecnej sytuacji, gdy w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego odwołano wszystkie wydarzenia stacjonarne, pozyskanie mentora lub inwestora staje się dla wielu przedsięwzięć jeszcze trudniejsze. Naprzeciw potrzebom twórców innowacyjnych rozwiązań wychodzi Fundusz Seedstone, który wraz z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym organizuje 9 czerwca ogólnopolskie Office Hours w wersji online.
Wydarzenie daje możliwość bezpłatnej video rozmowy z inwestorami, w trakcie której zainteresowani mogą skonsultować swój pomysł z przedstawicielami funduszy VC, uzyskać cenny feedback, a nawet porozmawiać o potencjalnej inwestycji. Oprócz Funduszu Seedstone oraz Funduszu Kapitałowego PPNT, w trakcie Office Hours online uczestnicy będą mieli okazję porozmawiać także z przedstawicielami: SpeedUp Group, YouNick Mint, Evig Alfa oraz Tredecim Innovation.

– Obecna sytuacja związana z panującą pandemią odebrała osobom pracującym nad projektami R&D oraz inwestorom możliwość bezpośrednich spotkań, które zazwyczaj miały miejsce na różnego rodzaju wydarzeniach. Chcąc wyjść naprzeciw ich potrzebom postanowiliśmy zorganizować Office Hours online, których formuła daje możliwość skonsultowania pomysłu, uzyskania wskazówek dotyczących dalszego rozwoju, a także zaprezentowania prac pod kątem potencjalnej inwestycji – komentuje inicjatywę Marcin Fejfer, pełniący rolę Partnera w

– Podczas realizowanych przez PPNT działań wspierających firmy we wprowadzaniu na rynek innowacji, a także podczas realizowanych przez nas międzynarodowych projektów, widzimy, że jedną z najczęściej wymienianych przez fimy wartości jest możliwość wzajemnego poznawania się i dzielenia doświadczeniami, a następnie przekuwania tych kontaktów w rozwój swojego biznesu. Bardzo cieszymy się, że łącząc siły z Seedstone możemy ten wielokrotnie sprawdzony, szyty na miarę networking przenieść do świata online. Tym bardziej, że na Office Hours, pojawimy się nie tylko jako organizatorzy, ale także jako Fundusz Kapitałowy PPNT – Mówi Natalia Rymarczuk, Specjalista ds Kreowania Innowacji w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym

Zebranie rundy, jak kolokwialnie określa się inwestycję w świecie startupowym, nie jest jedyną możliwością na rozwój innowacyjnych projektów. Fundusz Seedstone oraz będący częścią SpeedUp Venture Capital Group Fundusz SpeedUp Bridge Alfa aktywnie prowadzą nabór do programów PoP, w ramach których osoby i zespoły pracujące nad innowacyjnymi rozwiązaniami z obszaru B+R mogą ubiegać się o bezzwrotny grant 50 000 PLN na dalszą pracę nad swoją technologią, a w tym na stworzenie lub dopracowanie MVP. ,

– Rozwijanie projektów B+R wymaga znacznych nakładów finansowych, co często staje się barierą zaporową dla ich twórców. Chcąc zaproponować rozwiązanie tego problemu stworzyliśmy program #SpeedUpPoP, który umożliwia sfinansowanie początkowych prac nad technologią, czy też przeprowadzenie odpowiednich badań i analiz – podkreśla Tomasz Czapliński, Członek Zarządu SpeedUp Bridge Alfa.

Więcej informacji o programie #SpeedUpPoP dostępnych jest tutaj: www.hugething.vc/speedup-pop/ W trakcie wydarzenia 9 czerwca, będzie także możliwość skonsultowania swojego projektu pod kątem wspomnianych grantów.

Kolejnym sposobem na to jak pomóc sobie rozwijać innowacyjny pomysł jest Poznański Park Naukowo-Technologiczny i realizowany przez niego program Scale Up Champions. W ramach programu startupy z branży deeptech otrzymują wsparcie w wejściu na rynki zagraniczne, dostęp do sieci inwestorów i korporacji a w konsekwencji znacznie zwiększają możliwość skalowania swojego biznesu. Więcej o programie znajdziecie tutaj.

Zależnie od potrzeb, zainteresowani mogą wybrać w trakcie rejestracji, który z wyżej wymienionych tematów rozmowy preferują. Rejestracja na wydarzenie jest bezpłatna i można jej dokonać poprzez wypełnienie krótkiego formularza.

Fundusze biorące udział w inicjatywie:

Seedstone Incubation Fund – Misją Funduszu Seedstone jest wspieranie projektów technologicznych wywodzących się z polskich uniwersytetów oraz z rodzimego biznesu. Fundusz specjalizuje się w komercjalizacji projektów z rynku technologii związanych ze sportem, e-sportem, z rynkiem healthcare, a także z rynkami martech, fintech, cybertech oraz cleantech. Elementem łączącym projekty, których poszukuje zespół funduszu jest przede wszystkim wykorzystanie przez nie elementów i aplikacji sztucznej inteligencji.

Fundusz Kapitałowy PPNT – Wspiera przede wszystkim tych przedsiębiorców, absolwentów i naukowców, którzy zdobyli już pewne doświadczenie w prowadzeniu własnego biznesu, znają rynek, na którym się poruszają, są świadomi konkurencji i jej produktów. Poszukuje Pomysłodawców, którzy planują opracowanie i rozwój nowoczesnych produktów i usług głównie w obszarze: chemii, biotechnologii oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych.

SpeedUp Venture Capital Group – Grupa funduszy inwestujących na wczesnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa (seed, pre-revenue, early growth, Seria A). W obszarze zainteresowań grupy znajdują się firmy i przedsiębiorcy z Europy Środkowej i Wschodniej, którzy dzięki opracowanym przez siebie rozwiązaniom chcą zdobyć globalny rynek. Horyzont inwestycyjny wynosi od 3 do 8 lat. SpeedUp Group poszukuje innowacji z obszarów: FinTech, MarTech, AdTech, MedTech, IoT, elektromobilność, energetyka oraz hardware.

YouNick Mint – Operacyjny fundusz inwestycyjny, który inwestuje w innowacyjne projekty we wczesnej fazie rozwoju i wspiera je kompetencjami swoich ekspertów. Na rzecz podmiotów, w które inwestuje, Fundusz realizuje zadania z zakresu: user research, human resources, business intelligence, IP, strategy product design marketing & sales. Główne sektory zainteresowań YouNick Mint to: healthcare, digital healthcare, industry 4.0

Evig Alfa – Fundusz koncentruje się na kluczowych dla nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy branżach, ze szczególnym naciskiem na urządzenia pracujące w ramach Internetu Rzeczy dedykowane dla obszarów FinTech, MedTech oraz CleanTech. Wiodącą specjalizacją Evig Alfa są inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne, obejmujące między innymi problematykę inteligentnych sieci, IoT, AI, interfejsów maszyna-maszyna i człowiek-maszyna, rozwiązania chmurowe czy projekty AR. EVIG Alfa może inwestować kwotę do 1,0 mln PLN w pojedynczy projekt. W przypadku kapitałochłonnych projektów o dużym potencjale, Fundusz może zapewnić dodatkowe finansowanie od inwestorów zewnętrznych

Tredecim Innovation – Fundusz wspiera ludzi i projekty, które mają potencjał do zmiany status quo w swoich obszarach działania. Oferuje nie tylko kapitał, ale też merytoryczne i biznesowe wsparcie na każdym etapie rozwoju spółki.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem