Pozyskaliśmy 400 tys. złotych od 132 inwestorów. Podsumowanie roku iniJOB.com

Dodane:

Bartosz Michałek Bartosz Michałek

Udostępnij:

Mijający rok był z pewnością intensywny. Po pierwsze – wystartowaliśmy z platformą jakiej nie było na rynku. Nasza idea: zmienić reguły gry na rynku pracy. Narzędzie: iniJOB.com, czyli miejsce, gdzie pracownicy mogą zgłaszać pracodawcy swoje inicjatywy zmiany, a pracodawcy mogą na nie odpowiadać.

Czytasz właśnie kolejny tekst podsumowujący mijający rok. Poprosiliśmy w nim członków zespołów polskich startupów, by opowiedzieli, co udało im się osiągnąć w 2017 roku. Jeśli chcesz przeczytać inne artykuły na ten temat, zajrzyj tutaj.

Na zdjęciu: Bartosz Michałek, CEO iniJOB.com

Niedługo potem otrzymaliśmy dotację z UE na rozwój naszego innowacyjnego projektu. Pierwsze pół roku działalności zwieńczyliśmy zakończoną z sukcesem kampanią crowdfundingową na Beesfund (pozyskane 400 tys. zł) i włączeniem do akceleratora dla startupów w ramach programu uruchomionego przez Giełdę Papierów Wartościowych. W listopadzie udostępniliśmy pracodawcom unikalne narzędzie do badania doświadczenia pracowników – Pulsometr iniJOB i ruszyliśmy z aktywną sprzedażą.

Naszemu projektowi sprzyja sytuacja na rynku pracy. Żaden pracodawca nie ma dziś chyba wątpliwości, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika. iniJOB.com idealnie odpowiada na wyzwania takiego rynku: naszym zadaniem jest pomóc w otwartej komunikacji między obiema stronami, tak żeby pracownicy mogli angażować się w życie swojej firmy, a pracodawcy tworzyli jak najlepsze środowisko dla swoich pracowników.

Od początku budowaliśmy nasz startup w duchu dzielenia się wiedzą i z dużą transparentnością. Zarówno filozofia tworzenia firmy, towarzyszące jej powstaniu procesy, jak i emocje oraz źródła inspiracji były tematem mojego bloga StartupLife.pl.

Pierwsze miesiące po starcie w styczniu 2017 r. upłynęły na przygotowaniu naszego startupu do akcji crowdfundingowej. Podpisaliśmy umowę z platformą Beesfund, której zadaniem było m.in. przygotowanie odpowiednich ram dla przeprowadzenia akcji, wsparcie merytoryczne, kontakt z inwestorami i promocja. Całość procesu okazała się przedsięwzięciem czasochłonnym i zajęło nam cztery miesiące.

W międzyczasie pod koniec kwietnia podpisaliśmy umowę na finansowanie rozwoju naszego projektu ze środków unijnych. Wartość dotacji przekazanej za pośrednictwem Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości sięga 850 tys. zł. Pozytywna ocena naszego wniosku przez Agencję była potwierdzeniem tego, że nasz projekt jest unikalny, innowacyjny i ma duży potencjał rozwoju

W trakcie 60 dniowej kampanii crowdfundingowej, zakończonej w czerwcu spółka pozyskała 132 inwestorów, którzy wnieśli 400 tys. zł wkładu finansowego, tym samym osiągnęliśmy cel maksimum. Tak duży udział inwestorów zawdzięczamy m.in. społecznościowemu charakterowi naszego projektu. Każdy właściciel akcji iniJOB może – promując nasz produkt i ideę w swoim środowisku pracy, przyczyniać się do wzrostu wartości spółki. Wśród inwestorów znaleźli się prezesi dużych firm, liderzy opinii, specjaliści od inwestowania, znani blogerzy czy ekonomiści. Bardzo pomogły nam osoby, które uwierzyły w nasz projekt i wspierały go przez swoje kanały – np. blogerzy Michał Stompka i Tomek Jaroszek.

Niedługo potem nasza firma trafiła do akceleratora dla startupów w ramach programu uruchomionego przez Giełdę Papierów Wartościowych, który otwiera nam drzwi do pozyskiwania klientów wśród spółek notowanych na GPW. Z udziałem w akceleratorze wiążemy duże nadzieje. Dzięki sukcesowi akcji finansowania społecznościowego, mogliśmy przejść do rozbudowania oferty skierowanej do pracodawców i aktywizacji sprzedaży, co stało się priorytetem naszej firmy w kolejnych miesiącach.

W drugim półroczu uruchomiliśmy Pulsometr iniJOB.com, czyli nowatorskie narzędzie online do monitorowania całościowego doświadczenia pracownika w relacji z firmą, które jednocześnie angażuje go w komunikację nie tylko poprzez składanie swoich inicjatyw, ale i czynny wybór najlepszych pomysłów współpracowników.

W 2018 r. czeka na nas wiele wyzwań, spośród których największym wydaje się być ekspansja zagraniczna. W planach mamy stworzenie anglojęzycznej wersji portalu, który jest wstępem do rozwoju projektu w skali międzynarodowej. Naszym celem jest rynek amerykański, gdzie inicjatywy oparte na podobnych założeniach działają z dużym powodzeniem. Z naszej wiedzy wynika, że nie ma na świecie drugiego takiego serwisu jak iniJOB.com. Dlatego z optymizmem czekamy na wyzwania w 2018 r.

Autor tekstu: Bartosz Michałek, CEO iniJOB.com