Pozyskaliśmy ponad 3 mln złotych i nawiązaliśmy współpracę z wartościowymi partnerami. Podsumowanie roku w SIGNIUS

Dodane:

Jack Piekarski Jack Piekarski

Pozyskaliśmy ponad 3 mln złotych i nawiązaliśmy współpracę z wartościowymi partnerami. Podsumowanie roku w SIGNIUS

Udostępnij:

W SIGNIUS rozwijamy platformę do zdalnego podpisywania dokumentów. Wystartowaliśmy w lutym 2021 roku, ale już teraz możemy mówić o osiągnięciu kilku ważnych kamieni milowych i pozyskaniu ponad 3 mln zł na rozwój.

Czytasz właśnie artykuł z cyklu, w którym polskie startupy, firmy technologiczne i fundusze venture capital podsumowują 2021 rok.

SIGNIUS dostarcza platformę do podpisywania dokumentów na odległość oferując jednocześnie różne modele wdrożenia usługi (wersja online, integracja przez API, wdrożenie lokalne – on-premises).

Platforma wystartowała w lutym 2021 roku oferując zdalne podpisywanie dokumentów podpisem zaawansowanym. Dzięki współpracy z identityTM i Authologic – dostawcami rozwiązań do zdalnej weryfikacji tożsamości – już wtedy mogliśmy zapewnić w pełni bezpieczną jednorazową weryfikację każdego użytkownika platformy poprzez wideoweryfikację lub potwierdzenie danych bankowych.

Nowe usługi

Kilka miesięcy od startu oferujemy znacznie więcej usług. Od lipca umożliwiamy nabycie podpisu kwalifikowanego wraz z identyfikacją online w ciągu 7-10 minut. Rozwiązanie wprowadziliśmy na rynek dzięki współpracy z EuroCert, jedną z pięciu firm w Polsce posiadających status kwalifikowanego dostawcy usług zaufania.

Jak dokładnie wygląda proces? Po jednorazowym potwierdzeniu tożsamości online wydawany jest certyfikat kwalifikowany. Dzięki temu możemy składać podpis kwalifikowany na wielu dokumentach, także jednocześnie – nawet w ciągu minuty. Dokument może być podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wiele osób. Osoba zlecająca plik do podpisu może ustalić kolejność sygnowania, jak również pokryć koszt podpisu innych osób.

Podpis za pomocą platformy można złożyć z każdego miejsca na świecie, bez konieczności posługiwania się czytnikami i kartami. Co ważne, wszystkie usługi SIGNIUS są zgodne z rozporządzeniem eIDAS, a kwalifikowany podpis elektroniczny ma moc prawną równą podpisowi odręcznemu. Od momentu wdrożenia podpisu kwalifikowanego z platformy zaczęło korzystać już kilkuset użytkowników biznesowych w Polsce i w Niemczech i każdego dnia dołączają nowi.

Inne rozwiązania

Oprócz platformy do zdalnego podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym i zaawansowanym oferujemy również kwalifikowaną pieczęć elektroniczną, zdalną identyfikację klienta, znacznik czasu i archiwizację dokumentacji.

Współpraca na międzynarodową skalę

W sierpniu nawiązaliśmy współpracę z eDOApp, aplikacją umożliwiającą powszechne wykorzystanie warstwy elektronicznej e-dowodu w sposób zdalny. Dzięki temu na platformie – obok wideoweryfikacji i weryfikacji tożsamości poprzez bankowość elektroniczną – wkrótce pojawi się możliwość potwierdzania tożsamości poprzez dowód elektroniczny.

Wciąż umacniamy i budujemy nowe relacje z kilkudziesięcioma partnerami biznesowymi z całego świata, w tym np. z Cryptomathic, Prime Key, Intercede czy Entrust.

Systematyczny rozwój platformy

Regularnie rozwijamy naszą platformę dodając do niej nowe funkcje. Jedną z nich jest możliwość zakupu podpisów kwalifikowanych innym podpisującym. Dzięki niej osoba, która zleca podpisanie dokumentów może opłacić podpisy kwalifikowane drugiej stronie, umożliwiając jej tym samym złożenie podpisów kwalifikowanych zupełnie za darmo. Wcześniej wprowadziliśmy możliwość pokrycia przez zlecającego kosztów podpisu zaawansowanego innych podpisujących.

Na platformie pojawiły się również nowe języki weryfikacji tożsamości. Aktualnie jest ich pięć – polski, angielski, niemiecki, rosyjski i ukraiński. To szczególnie istotne dla polskich firm współpracujących z podmiotami zagranicznymi.

W październiku 2021 w ramach prywatnej emisji pozyskaliśmy 3,3 mln zł na dalszy rozwój platformy i wzbogacanie jej o nowe funkcje oraz zwiększenie obecności naszej marki na zagranicznych rynkach, a także nawiązanie i budowanie relacji biznesowych z dostawcami usług zaufania.

 

Autor: Jack Piekarski, założyciel i VP Sales SIGNIUS