Prognoza Trend Micro na 2016 rok: więcej wymuszeń online oraz ataków haktywistów

Dodane: 04.11.2015

Informacja prasowa

Udostępnij:

Trend Micro Incorporated opublikował coroczny raport dotyczący zagrożeń „The Fine Line: 2016 Security Predictions”. Autorzy publikacji przewidują, że w nadchodzącym roku nastąpi wzrost liczby wymuszeń online, ataków cyberprzestępców i złośliwego oprogramowania wycelowanego w urządzenia mobilne.

– Spodziewamy się, że rok 2016 będzie bardzo istotny z perspektywy obu stron równania kreującego sytuację na arenie cyberbezpieczeństwa. Instytucje rządowe i przedsiębiorstwa zaczną dostrzegać zalety perspektywicznego myślenia o bezpieczeństwie informatycznym, tworząc nowe regulacje prawne i zatrudniając specjalistów na odpowiednich stanowiskach. Wraz ze wzrostem świadomości użytkowników zwiększy się również poziom zaawansowania i wyspecjalizowania ataków, wycelowanych w konkretne osoby i firmy – mówi Michał Jarski, Regional Director CEE w firmie Trend Micro.

Malvertising oraz ataki ransomware

Z raportu wynika, że 2016 rok będzie też punktem zwrotnym w temacie malvertisingu, czyli złośliwych reklam internetowych. W samych Stanach Zjednoczonych 48% konsumentów korzysta z oprogramowania typu ad blocker przy globalnym wzroście popularności takich rozwiązań na poziomie 41% w skali tego roku. W efekcie reklamodawcy będą szukać alternatywnych sposobów umieszczania reklam online, zaś cyberprzestępcy będą próbowali znaleźć inne metody na pozyskiwanie informacji o użytkownikach.

Zauważalny będzie również nagły wzrost liczby wymuszeń online, które w większym stopniu będą opierać się na narzędziach inżynierii społecznej i analizach psychologicznych potencjalnych ofiar. Haktywiści będą ujawniać jeszcze więcej obciążających informacji, co negatywnie odbije się na ich ofiarach, ułatwiając jednocześnie wtórne infekcje systemów. Wraz ze schyłkiem reklam online coraz częściej będą mieć miejsce ataki typu ransomware.

Warto zauważyć, że pomimo rosnących inwestycji i pojawiania się nowych regulacji prawnych w obszarze cyberbezpieczeństwa, zmiany na arenie cyberzagrożeń z pewnością doprowadzą do pojawienia się nowych, bardziej zaawansowanych wektorów ataku.

Główne wnioski raportu dotyczącego 2016 roku:

  • Cyberprzestępcy opracują nowe metody spersonalizowanych ataków, sprawiając, że rok 2016 będzie rokiem wymuszeń online.
  • Liczba mobilnego malware’u wzrośnie do 20 milionów, złośliwe oprogramowanie będzie wymierzone głównie w Chiny oraz w użytkowników korzystających z nowych mobilnych narzędzi opłat online na całym świecie.
  • Wraz ze wzrostem popularności konsumenckich urządzeń typu smart wykorzystywanych w codziennym życiu w roku 2016 dojdzie przynajmniej do jednego przypadku awarii inteligentnych urządzeń, która będzie zagrażać zdrowiu lub życiu użytkowników.
  • W 2016 roku nastąpi eskalacja ataków haktywistów, prowadzących do systematycznego niszczenia celów przy pomocy poważnych wycieków danych z dużych organizacji.
  • Do końca przyszłego roku mniej niż połowa organizacji będzie zatrudniać ekspertów do spraw cyberbezpieczeństwa.
  • Rosnąca popularność produktów i usług typu ad blocker zmusi cyberprzestępców do poszukiwania nowych metod atakowania celów, a tym samym doprowadzi do spadku liczby złośliwych reklam.
  • Dojdzie do rozwoju regulacji prawnych w kierunku globalnego modelu obrony przed cybrzagrożeniami, co ułatwi aresztowanie, sądzenie i skazywanie cyberprzestępców.