Prognozy dla zastosowań blockchain na 2019 rok

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Udostępnij:

Tokeny papierów wartościowych, smart kontakty i stable coiny. PKO Bank Polski i polsko-brytyjska spółka Coinfirm przedstawiły swoje prognozy na 2019 rok w kwestii zastosowań blockchain.

Technologia blockchain z perspektywy bankowości

PKO Bank Polski jako lider technologiczny polskiego sektora bankowego już od kilku lat uważnie obserwuje rozwój technologii blockchain. Po udanych programach pilotażowych, PKO Bank Polskiw 2018 przeprowadził pierwsze pełne wdrożenie rozwiązania opartego o analizowaną technologię. Pierwsze wyniki udanych implementacji, jak i nieustanny kontakt ze start-upami dają nam liczne inspiracje i przemyślenia w zakresie tego, gdzie technologia ta znajdzie zastosowanie w 2019 roku. Wspólnie z polsko-brytyjską spółką Coinfirm będącą aktywnie zaangażowaną w rozwój użyteczności technologii blockchain, chcemy przedstawić nasze prognozy dla zastosowań, jakie mogą mieć miejsce na w tym roku.

Tokenizacja

Należy wyraźnie podkreślić, iż obecnie najbardziej popularnym zastosowaniem analizowanej technologii jest emisja tokenów, służących do prowadzenia crowdfundingu o globalnym zasięgu. 2017 rok jednoznacznie udowodnił, że istnieje popyt inwestycyjny na tego typu rozwiązania (tzw. Initial Coin Offering). Jednakże ICO jest jedynie rozwiązaniem technologicznym, w przypadku którego zakłada się, że emitowany przez spółkę zbierającą środki token znajdzie zastosowanie w budowanym przez nią rozwiązaniu programistycznym. Ten rewolucyjny sposób pozyskiwania finansowania i funduszy wzbudził wiele obaw, zwłaszcza w obszarze dotyczącym papierów wartościowych i zgodności z regulacjami prawnymi. Teraz gdy na całym świecie wprowadzane są nowe przepisy a Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (ang. SEC) zaczyna przyglądać się wybranym przedsięwzięciom ICO, przyszłość tego rozwiązania jest niepewna, a sytuację można określić jako „poczekamy – zobaczymy”. 

Pojawienie się ofert tokenów papierów wartościowych (STO)

Rozwiązanie ICO z uwagi na brak solidnych podstaw prawnych odbiega od oczekiwań inwestorów instytucjonalnych. Niekiedy przyszłe zastosowanie tokena wymyślane jest jedynie w celu przeprowadzenia skutecznego ICO, dlatego w 2018 roku powstał trend przeprowadzania tokenizacji, w których token reprezentuje udział w spółce lub prawo do zysku z danego przedsięwzięcia (tzw. STO – Security Token Offering). Z punktu widzenia technologii przeprowadzanie e-votingu, wypłata dywidendy lub rozwodnienie akcji/udziałów nie stanowi problemu, a wręcz jest bardziej transparentne i przystępne dla udziałowców. Problem stanowi definicja prawna tokena i zachowawcza postawa regulatorów, którzy nie chcą popełnić błędu, dając zielone światło na działania w nie do końca znanej im materii. W kwestii przecierania szlaków przodują jurysdykcje takie jak: Malta, Gibraltar i Szwajcaria.  

Naszym zdaniem metody crowdfundingu oparte o technologię blockchain oraz solidne ramy prawne mogą w nadchodzących latach istotnie zmienić nie tylko podejście do finansowania projektów na etapie pomysłów, ale również wpłynąć na tradycyjne rynki finansowe. Warto mieć na uwadze to, że token równie dobrze może reprezentować już istniejące akcje popularnych spółek takich, jak Facebook, Google, Berkshire. Dzięki przepisaniu praw akcjonariuszy na niezależny cyfrowy nośnik handel akcjami będzie mógł być prowadzony bez przerwy, a dzięki podzielności tokenów dywersyfikacja portfela stanie się dużo prostsza.  

Smart kontakty i rosnąca popularność stable coinów

Warto wspomnieć, że sieć blockchain to nie tylko przepływy transakcyjne walut wirtualnych i tokenów, a również tzw. smart kontrakty, czyli umowy zapisane w postaci kodu komputerowego. Smart kontrakty mogą być użyte do budowania całych aplikacji opartych na sieciach blockchain (tzw. aplikacje zdecentralizowane, z ang. DApps). Aby takie aplikacje mogły być powszechnie akceptowane przez biznes, przepływy pieniężne z nimi związany nie może być oparty o popularne kryptowaluty (np. Ethereum). Wynika to przede wszystkim z faktu wahań wartości a tym samym ryzyka kursowego.  Dlatego kolejnym kamieniem milowym rozwoju tych sieci będą tzw. stable coiny (1 do 1 z np. USD). Rozwiązania tego typu wymagają zazwyczaj emitenta, który darzony jest przez uczestników rynku dużym zaufaniem, bądź skomplikowanych algorytmów „broniących” kursu. Już teraz na rynku walut cyfrowych dostępne są stable coiny zarówno pierwszego, jak i drugiego z wymienionych typów.

Przykładem wdrożenia waluty  największy bank w Japonii – MUFG – stworzył swoją „stabilną monetę” powiązaną z jenem. Owa kryptowaluta o nazwie „MUFG Coin” jest obecnie aktywnie testowana na rynku i w sklepach, co pokazuje nie tylko, że ta technologia i krypotwaluta jest realna i prawdziwa, ale że największe i najbardziej tradycyjne instytucje finansowe dostrzegają jej korzyści i zasady oraz na tej podstawie podejmują działania.

Zupełnie niedawno zrobił to również bank JP Morgan Chase, który wdrożył swoją JPM Coin. Choć JP Morgan Chase nie klasyfikuje jej jako „stabilną monetę”, a o tym, czy z technicznego punktu widzenia jest to kryptowaluta, wciąż trwają dyskusje, to każdą jednostkę JPM Coin można wymienić na dolary amerykańskie, co finalnie jest spójne z modelem funkcjonowania stable coinów. Jak rozwinie się cały ekosystem wokół JPM Coin ciężko przewidzieć, ale owa kryptowaluta stanowi kolejny krok w korporacyjnym przyjmowaniu technologii blockchain przez największe instytucje finansowe i spółki na świecie.

Blockchain rozwiązaniem dla firm?

W ciągu minionych 12 miesięcy zobaczyliśmy pierwsze prawdziwe wdrożenia i przyjęcia technologii blockchain w znaczących i bardziej tradycyjnych przedsiębiorstwach. PKO Bank Polski i Coinfirm razem odpowiadają za potencjalnie największe wdrożenie technologii blockchain w bankowości do dnia dzisiejszego. Rok 2019 będzie rokiem, w którym wielkie przedsiębiorstwa zaczną na poważnie przyjmować, integrować lub tworzyć swoje własne ekosystemy oparte na technologii blockchain. Spółki takie jak np. Facebook nie tylko stworzyły własne działy poświęcone badaniu sposobów wykorzystania i integracji kryptowalut i technologii blockchain z własnymi ekosystemami, lecz aktywnie rozwijają te rozwiązania. Na chwilę obecną, czy to IBM, Microsoft, czy Oracle – największe światowe spółki technologiczne i spółki skupione na rozwiązaniach dla wielkich przedsiębiorstw inwestują ogromne kwoty w technologię blockchain i jej zastosowania.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem