Przedsiębiorcy nadal nie wyszli na prostą po kryzysie z 2008 roku

Dodane: 23.09.2016

Informacja prasowa

Udostępnij:

Globalny kryzys finansowy spowodował, że przedsiębiorcy są dziś w znacznym stopniu zależni od własnych źródeł finansowania. Nowe metody finansowania przedsiębiorczości, takie jak crowdsourcing, stają się również bardziej popularne, podaje najnowszy Raport o Finansowaniu Przedsiębiorczości.

Zdjęcie główne artykułu by pixabay.com

Badania pokazują, że globalny kryzys finansowy pozostawił ślad na przedsiębiorczości na całym świecie, aż 95% przedsiebiorców korzysta z własnych zasobów finansowych przy zakładaniu działalności gospodarczych, np. typu start-up.

Pomimo faktu, że średni koszt otwarcia działalności gospodarczej obniżył się, zdaniem autorów raportu, dostęp do finansowania jest jednym z najpoważniejszych problemów dla firm w wielu krajach, który w szczególności dotyka małych i średnich przedsiębiorstw.

Specjalny raport dotyczący finansowania przedsiębiorczości w 2015-2016 roku, opublikowany przez Global Entrepreneurship Monitor (GEM) przeanalizował sytuację przedsiębiorców na całym świecie.

– Ten ostatni kryzys finansowy, najgorszy w ostatnich 80 latach, wywarł głęboki wpływ na sytuację gospodarczą, jak również na sektor rozwoju przedsiębiorczości – mówią autorzy raportu doktor Caroline Daniels, Mike Herrington i Penny Kew.

Około sześćdziesięciu krajów wzięło udział w rocznym raporcie Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Ten raport opiera się na danych zebranych w trakcie rocznego cyklu badawczego. Raport, po raz ostatni, ukazał się dziesięć lat temu. Od tego czasu, dostępność środków, źródła finansowania, jak również koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej były niezmienne.

Średnia kwota potrzebna do rozpoczęcia działalności w 2004 roku wynosiła 54.000 $, w 2006 roku było to 65.000 $. W 2015 roku średni koszt otwarcia własnej firmy wyniósł 13.000 $.

W ogólnym ujęciu, 95% przedsiębiorców korzysta ze środków osobistych przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej. Izrael i Hiszpania, mają najniższy odsetek osób korzystających z własnych funduszy, stanowią one 79% wszystkich przedsiębiorców. Odsetek krajów, w których środki własne są jedynym wkładem w otwarcie działalności gospodarczej jest bardzo zróżnicowany : od niskiego – 47% w Burkina Faso i Senegalu – do wysokiego – 91% w Chinach i 98% w Indonezji. W Polsce, udział środków własnych finansujących całość inwestycji przekracza statystycznie 71%.

W ostatnim dziesięcioleciu uległy również zmianie proporcje inwestycji własnych w kapitał firmy. W 2004 roku, stanowiły one 66% kapitału początkowego, podczas gdy w 2015 roku fundusze osobiste to już 72% całej inwestycji.

– Wskazuje to na znacznie silniejsze poczucie samodzielności przedsiebiorców w obecnym klimacie gospodarczym – mówi Herrington.

Zdaniem Mikea Herringtona korzystanie z zasobów własnych, czasami nazywane „ładowaniem początkowym”, rodzi się najczęściej z konieczności, gdy przedsiębiorcy nie mogą zapewnić sobie zewnętrznych środków finansowych. – Jest to szczególnie istotne w przypadku kobiet-przedsiębiorców, które mogą być narażone na nierówne traktowanie ze strony tradycyjnych kredytodawców, zarówno w krajach rozwiniętych i rozwijających się – mówi.

Proporcje płci wśrąd samofinansujących się przedsiębiorców, wykraczają poza kryteria przyznawania kredytów. Z wyjątkiem zaledwie dwóch krajów, kobiety przedsiębiorcy zgłaszają potrzebę mniejszych funduszy niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej w porównaniu do mężczyzn. W Kanadzie mężczyźni potrzebują ponad 8,5 razy więcej środków –  jest to najwyższa zgłoszona nierówność jesli chodzi o płeć przedsiębiorców.

Dla wielu przedsiębiorców, oszczędności własne, a także fundusze od sąsiadów, rodziny i przyjaciół odgrywają najważniejszą rolę. Inwestycje wnoszone przez osoby obce są rzadsze. – Rozpoczęcie życia w uprzywilejowanej pozycji, daje cały czas lepszy start przedsiębiorcom, szczególnie w Afryce i Ameryce Północnej, gdzie proporcja nieformalnych inwestycji jest najwyższa – stwierdza Penny Kew.

– We wszystkich regionach, większość nieformalnych inwestorów dostarcza fundusze bliskim członkom rodziny, ale także, choć w mniejszym stopniu, przyjaciołom i sąsiadom – dodaje.

Banki pozostają ważnym źródłem finansowania we wszystkich regionach – ich wkład w finansowaniu firm dotyczy jedenj czwartej przedsiębiorców w Afryce, Azji i Oceanii, a także jednej trzeciej przedsiębiorców w Ameryce Północnej. Finansowanie ze strony rządu odgrywa również istotną rolę i jest ważnym wkładem w Ameryce Północnej i Europie. Na wysokiej pozycji utrzymuje sią Polska, gdzie 43% przedsiębiorców korzysta z pomocy rządowej. 

Raport pokazuje również, że tradycyjne formy finansowania przedsiębiorczości są coraz częściej uzupełniane dzięki nowym źródłom, takim jak pożyczki społecznościowe, crowdfunding, mikrofinansowanie i spółdzielnie socjalne. Jednocześnie, modele biznesowe, a także pojęcie „rynku” uległy dużym przeobrażeniom dzięki nowym technologiom mobilnym.

Zdaniem Caroline Daniels, globalizacji i roli technologii – w tym mediów społecznościowych – nie można lekceważyć, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych. – Jest znacznie bardziej prawdopodobne, że przedsiębiorcy w Ameryce Północnej uzyskają dostęp do wyrafinowanych źródeł finansowania przedsiębiorczości, takich jak Venture capital i crowdfunding – tłumaczy Caroline Daniels.

– Czternaście procent północnoamerykańskich przedsiębiorców uzyskuje już dziś finansowanie przez crowdfunding. W Afryce, Azji i Oceanii, ten rodzaj finansowania utrzymuje się na 2% poziomie, pozostawiając te regiony znacznie w tyle – mówi. – Biznes staje się coraz bardziej globalny. Świadomość tego, kto ma dostęp do zasobów rośnie. Zainteresowane strony analizują możliwości zwiększenia form finansowania dostępnych we wszystkich krajach – dodaje.

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) zajmuje się studiowaniem przedsiębiorczości na całym świecie. Dzięki ogromnej i centralnie koordynowanej liczbie międzynarodowych danych, GEM jest obecnie najbogatszym źródłem informacji na temat przedsiębiorczości w świecie, publikując szereg rocznych raportów o charakterze globalnym, krajowym oraz dotyczących specyficznej tematyki. Raporty i ekspertyza GEM są zaufanym źródłem z dziedziny przedsiębiorczości dla kluczowych organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ, WEF, Bank Światowy i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem