Przemysł kosmiczny to nie tylko budowa rakiet. Korzystają z niego kierowcy, strażacy i rolnicy

Dodane: 04.09.2015

Iga Zacher

Udostępnij:

1 euro zainwestowane w techniki satelitarne zwraca się czterokrotnie. Tak przekonywano uczestników tygodnia technologii kosmicznych na Expo 2015 w Mediolanie. Czy można wierzyć tym założeniom? Jeżeli przyjrzeć się danym z raportu Agencji Europejskiego GNSS, to nie pozostawia on złudzeń.

Wkrótce nawigacja satelitarna będzie wykorzystywana niemal wszędzie.

Już teraz na świecie istnieje ok. cztery miliardy urządzeń wykorzystujących nawigację satelitarną, a do 2020 roku liczba ta ma się podwoić. Prognozy wskazują, że europejski rynek aplikacji wykorzystujących dane satelitarne w 2018 roku wygeneruje dochód na poziomie 63 miliarda euro i zatrudniać będzie niemal pięć milionów ludzi.

Należy pamiętać, że nie ma bardziej zaawansowanej technologicznie branży, niż sektor kosmiczny. Innowacje początkowo związane z eksploracją kosmosu często implementowane są w innych segmentach gospodarki. Przemysł kosmiczny determinuje dzisiaj powszechny rozwój, przekłada się na codzienność nas wszystkich – mówi pracownik jednej z wiodących firm sektora kosmicznego w Polsce.

Polski rząd wraz ze środowiskiem biznesowym i naukowym dostrzegł szeroką perspektywę stojącą przed branżą kosmiczną. Momentem kulminacyjnym był listopad 2012, kiedy Polska stała się dwudziestym członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej, wpłacając składkę 30 milionów euro rocznie. „Po wejściu Polski do ESA w 2012 technologie kosmiczne są dla nas priorytetem. Priorytetem jest rozwijanie współpracy międzynarodowej w tym zakresie” – mówiła Otylia Trzaskalska Stroińska Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki.

Członkostwo w ESA otworzyło przed polskimi firmami i jednostkami naukowymi szanse na zwiększenie rozwoju technologii kosmicznych i technik satelitarnych poprzez udział w projektach Agencji. Następstwem uczestnictwa w programie ESA było powołanie m.in. Polskiej Agencji Kosmicznej, Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego czy Klastra Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej.

Mimo że przed Polską jeszcze wiele do zrobienia w tej materii, efekty dotychczasowych działań stają się już zauważalne. Podczas warszawskiego spotkania oceniającego dwa lata Polski w ESA, przedstawiciele organizacji stwierdzili, że polski rynek kosmiczny znacznie się rozwinął i staje się coraz bardziej konkurencyjny na arenie międzynarodowej.

Przemysł kosmiczny to nie tylko budowa rakiet

Sektor upstream, który związany jest z budową i eksploatacją obiektów obecnych w przestrzeni kosmicznej: sondy, rakiety, satelity, to jedynie część przemysłu kosmicznego. Dane otrzymywane z kosmosu wykorzystywane są na Ziemi przez sektor downstream i to właśnie on otwiera największe szanse przed polskimi startupami. W jaki sposób są wykorzystywane?

Nawigacja drogowa to najbardziej znany przykład wykorzystania technik satelitarnych. Dla wielu kierowców papierowa mapa to za mało, więc korzystają z innych urządzeń wspomagających dotarcie do celu. Popularnym rozwiązaniem jest polski system nawigacji satelitarnej Automapa, który nie tylko posiada pełną siatkę dróg, wizualizację budynków w 3D wraz z adresami, ale także pozwala na ominięcie korków i niespodziewanych zatorów. Mapy cały czas są aktualizowane i umieszczane na portalach. Coraz większa liczba polskich firm transportowych decyduje się na zarządzanie flotą pojazdów przy wykorzystaniu systemów satelitarnego monitoringu pojazdów. W ten sposób firmy transportowe obniżają koszty i poprawiają bezpieczeństwo. Stosowanie monitoringu jest możliwe dzięki m.in. polskiej platformie AutoControl 2.0, która swoim zasięgiem obejmuje całą Europę.

Coraz częściej technologie satelitarne wykorzystuje się także przy zarządzaniu kryzysowym. Aby chronić tereny szczególnie narażone pożarami i powodziami wykorzystuje się obrazy satelitarne do oceny zagrożeń i planowania strategii działania. Powstałe Centrum Informacji Kryzysowej wspiera służby przy wykorzystaniu technik satelitarnych – skutki powodzi w 2010 roku usuwano już przy pomocy tego systemu.

Wieś również nie uniknie styczności z technologiami kosmicznymi. Rolnictwo precyzyjne, które staje się coraz bardziej rozpoznawane w naszym kraju, pozwala na podniesienie poziomu efektywności tej gałęzi gospodarki. Technologia zbiera dane o plonach, a następnie przetwarza je w barwne mapy upraw. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest dostosowanie nawożenia gruntów, w zależności od kondycji upraw w danym rejonie.

Powyższe przykłady wskazują, że już teraz sektor kosmiczny wywiera duży wpływ na podnoszenie poziomu naszego życia a w przyszłości jego znaczenie wzrośnie jeszcze bardziej. Jego rola jest również istotna z punktu widzenia tworzenia nowych miejsc pracy oraz poprawy bezpieczeństwa obywateli. Aby polscy przedsiębiorcy mogli w pełni wykorzystać szanse, które daje sektor kosmiczny i członkostwo Polski w ESA niezbędna jest promocja sektora downstream i zwiększenie narodowych inwestycji w dziedzinę, która ma już pewne osiągnięcia i zdolna jest do konkurowania na rynku. Warto zaznaczyć, że branża downstream jest obecnie najbardziej dochodową i konkurencyjną częścią sektora kosmicznego.

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny wzrost ilości rozwiązań opartych o nawigację satelitarną. Technologie kosmiczne coraz śmielej wkraczają do kolejnych dziedzin gospodarki i współcześnie mało która branża mogłaby stanąć wobec nich okoniem. Na fali rodzącego się zainteresowania tematem kosmosu odbędzie się pierwszy w Polsce Startup Weekend Space. Na miejsce wydarzenia wybrano Gdańsk, miasto, w którym kilka tygodni temu została otwarta siedziba Polskiej Agencji Kosmicznej. Co ciekawe, Startup Weekend o tematyce kosmicznej do tej pory odbył się tylko raz w Europie – w niemieckiej Bremie.

Jak pokazuje przykład Startup Weekendu w Bremie są duże szanse na stworzenie projektów, które będą rozwijane na większa skalę. Spośród dziesięciu zespołów, które zostały uformowane w Niemczech dwa nawiązały ścisłą współpracę z inwestorami i prawdopodobnie w najbliższych miesiącach powstaną nowe przedsiębiorstwa bazujące na zespole i koncepcji powstałej podczas Startup Weekend Space.

Zapowiada się, że w pierwszy weekend października odbędzie się jedno z ciekawszych wydarzeń dla środowiska startupowego – Startup Weekend Space. Rejestracja na wydarzenie odbywa się na oficjalnej stronie: http://startupweekendspace.co/

Iga Zacher

Pracownik Blue Dot Solutions – pierwszej polskiej firmy konsultingowo-informacyjnej skupiającej się na sektorze kosmicznym. Blue Dot Solutions stawia sobie za cel rozbudowę sektora kosmicznego w Polsce i rejonie. Ponadto tworzy własne aplikacje wykorzystujące dane satelitarne i pomaga firmom spoza sektora kosmicznego rozpocząć w nim działalność. W firmie zajmuje się m.in. PRem. Oprócz tego jest redaktorem serwisu Kosmonauta.net