Przychody LiveChat Software w III kwartale 2019 r. wyniosły 8,41 mln dolarów

Dodane:

Kasia Krogulec Kasia Krogulec

Przychody LiveChat Software w III kwartale 2019 r. wyniosły 8,41 mln dolarów

Udostępnij:

LiveChat chwali się wynikami. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki w okresie październik-grudzień 2019 wyniosły 8,41 mln dolarów. To wzrost o 14,1% wyższe w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W tym samym okresie w 2018 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły 7 369 987 dolarów. Natomiast w II kwartale roku finansowego 2019/20 skonsolidowane przychody wyniosły 8 197 370 dolarów.

ISBnews podaje, że w związku z tym, że spółka generuje zdecydowaną większość przychodów w dolarze amerykańskim, znaczący wpływ na wyniki przedstawione w raportach okresowych ma kurs USD/PLN.

Dane szacunkowe

Przedstawione dane są na razie szacunkowe. Dlatego mogą się różnić od tych, które pojawią się w raporcie okresowym.

Już od dłuższego czasu tempo wzrostu przychodów LiveChat Software istotnie różni się od dynamiki wzrostu liczby klientów. Dlatego od początku tego roku spółka nie raportuje już miesięcznej liczby klientów – będzie za to podawać szacunkowe dane na temat wartości sprzedaży.

Przychody w II kwartale 2019 r.

W II kwartale roku finansowego 2019/20 skonsolidowane przychody grupy LiveChat Software wyniosły 32,3 mln zł a zysk netto 16,4 mln zł. To wyniki wyższe odpowiednio o 21,6% i 16,1% od zanotowanych przed rokiem. Spółka utrzymała bardzo wysoką rentowność, w II kwartale marża netto wróciła do poziomu powyżej 50%.

W całej I połowie  roku finansowego 2019/20 (kwiecień-wrzesień) Grupa Kapitałowa LiveChat Software osiągnęła przychody w wysokości 62,5 mln zł i 31,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Oznacza to wzrost odpowiednio o ok. 20% i 9,7% w skali roku.

Wartość przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej wyniosła w I połowie roku finansowego aż 31,7 mln zł. W tym okresie spółka wypłaciła akcjonariuszom dywidendę (drugą zaliczkę i kwotę, która została do wypłacenie po uwzględnieniu dywidend zaliczkowych) a na koniec września dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 22,7 mln zł.

LiveChat zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

Zakup domeny livechat.com

Firma poinformowała także, że w dniu 15 stycznia 2020 r. spółka zależna Emitenta LiveChat Inc. zawarła umowę i zrealizowała transakcję zakupu domeny livechat.com .

Zakup Domeny jest związany z realizacją strategii marketingowej LiveChat Software. Według zarządu może przełożyć się on na wzrost potencjału marketingowego spółki. Zarząd nie ujawnił wartości transakcji.

W 2016 r. Brand24 również kupił rozszerzenie .com. Do tej pory wrocławski startup Brand24 działał pod domenami .net i .pl. Adres z rozszerzeniem .com należał do tego czasu do Amerykanina, który nie zamierzał go sprzedać. Jednak sprzedał w końcu adres za 100 tysięcy zł.