Przywódca włączający. Dlaczego warto nim zostać i jak możesz tego dokonać

Dodane: 14.11.2017

Christian Kurmann

Udostępnij:

Różnorodność jest atrybutem współczesnego świata. Przejawia się ona m.in. w zderzeniu różnych kultur i talentów, dzięki czemu może stać się największym atutem każdej firmy. Należy zatem odejść od autorytarnego sposobu zarządzania i wspólnie zacząć wdrażać odpowiednie działania jednoczące zespół.

Zdjęcie główne artykułu pochodzi z pl.depositphotos.com

Działania związane z przywództwem włączającym poprawiają także wydajność, usprawniają rozwiązywanie problemów i podnoszą poziom umiejętności przywódczych. Tak w skrócie można by podsumować nową koncepcję przywództwa.  

Tradycyjny model, bazujący na unifikacji potrzeb pracowników i dążeniu do krótkoterminowej maksymalizacji zysku staje się coraz bardziej wątpliwy i coraz słabiej sprawdza się w dynamice każdej globalnej firmy. Uczciwość, zaufanie, akceptacja obowiązujących zasad, chęć do wspólnego działania to część naszego DNA.

Okazuje się, że współczesny biznes coraz wyżej ceni „miękkie” umiejętności – kierowanie się wartościami moralnymi przynosi wymierne rezultaty nie tylko dla jednostki, ale też dla całego społeczeństwa. Dlatego też warto kwestionować narrację obecnego, tradycyjnego podejścia do przywództwa. Co zrobić, by stać się przywódcą włączającym?

Krok 1: Naucz się inaczej pojmować i realizować swoją rolę

Współcześni menadżerowie stają dziś przed zupełnie nowymi wyzwaniami niż kiedyś. Muszą znaleźć w sobie wewnętrzną siłę, mogą jej szukać we wszystkich dziedzinach życia. Nie powinni lekceważyć przewartościowania z modelu autorytarnych decyzji na rzecz emocji, autorefleksji i przemyśleń.

Krok 2: Zmień narrację i radź się współpracowników

Zachowanie i emocje menadżerów mają duży wpływ, zarówno negatywny jak i pozytywny, na efektywność pracowników i różnorodnych zespołów wewnątrz organizacji oraz na zaangażowanie udziałowców. Kierowanie organizacją poprzez zadawanie pytań, otwieranie się na wyzwania i demonstracja pokory i świadomości – to dzisiejsze atrybuty prawdziwych przywódców.

Krok 3: Poluzuj kontrolę – okazuj zaufanie sobie oraz innym

Takie działania pozwolą na skuteczną i efektowną pracę w świecie nieustających zmian.

Krok 4: Włącz empatię do przywództwa

Ta cecha, zazwyczaj nie utożsamiana z pozycją lidera, jest kluczowym aspektem przywódcy włączającego. Empatia jest źródłem tolerancji, akceptacji odmienności, umiejętności dostrzeżenia innego punktu widzenia. Empatyczny przywódca potrafi zbudować poczucie więzi i przynależności nawet w bardzo różnorodnym zespole. A dobrze zintegrowana grupa nie ma problemów z wzajemnym zrozumieniem i komunikacją, co jest podstawą udanej współpracy.

Krok 5: Aktywnie angażuj się w działania zespołu i całej firmy

Skupiaj się na wydobyciu maksymalnego potencjału ludzkiego, rozwijaniu indywidualnych możliwości i tworzeniu spokojnego, bezpiecznego i inspirującego miejsca pracy.

Krok 6: Zachowaj równowagę udanej współpracy

Dostrzegaj wartość w odmienności i wyjątkowości poszczególnych członków zespołu, wykorzystując ich unikalne zalety i nie pozwalaj zginąć w tłumie indywidualnościom. Z drugiej strony zwracaj uwagę na zaspokojenie jednej z najważniejszych ludzkich potrzeb – poczucia przynależności, więzi i akceptacji, budując zgrany i dobrze rozumiejący się team.

Krok 7: Zmierz się z własnymi lękami i obawami

Jako przywódca włączający nie kieruj odgórnie homogenicznym zespołem, lecz współtwórz sukces firmy wspólnie z pracownikami, opierając się na wzajemnym szacunku, otwarciu na inne kultury, na pokorze i chęci współpracy. Pracuj nad samoświadomością i wewnętrzną akceptacją, ponieważ są one niezbędne do znalezienia w sobie odwagi, aby zmienić się i być inspiracją do zmiany dla innych.

Kierowanie się powyżej przedstawionymi wskazówkami umożliwia stworzenie bezpiecznego środowiska, gdzie ludzie poczują się swobodnie i staną się harmonijnym, zrównoważonym zespołem. Wtedy łatwiej jest wyjść poza strefę komfortu i otworzyć się na nowe podejście. Taki rodzaj przywództwa stanowi nową przewagę konkurencyjną, zwiększając kreatywność, innowacyjność i rynkową wartość firmy.

Przywództwo włączające podkreśla konieczność zmiany sposobu myślenia, dzielenia się i współdziałania z innymi. W dzisiejszym świecie ważne okazuje się nie tylko co, ale dlaczego coś robimy. Firma, która ma tego świadomość i kieruje się nie tylko maksymalizacją zysków, staje się atrakcyjna dla dobrych pracowników. Przywództwo włączające podnosi wydajność i produktywność pracowników, a przede wszystkim buduje ich lojalność wobec firmy.

Christian Kurmann

Inclusive Leadership Inspirer

Jest międzynarodowym mówcą w zakresie przywództwa włączającego, osobą inspirującą innych, speakerem na konferencjach, autorem wielu artykułów oraz uczestnikiem programów telewizyjnych i wywiadów. Jest doświadczonym liderem z ponad 20-letnią praktyką w zarządzaniu, zdobytą na wysokich stanowiskach kierowniczych w hotelach w Indiach, Azji Południowo-Wschodniej, Afryce Wschodniej i Południowej oraz na Bliskim Wschodzie.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem