Raport: Struktura start-upów w Polsce i ich finansowanie

raport struktura start upow w polsce i ich finansowanie
Udostępnij:
Liczba start-upów w Polsce rośnie, jednak koszty założenia są u nas 4 razy większe niż w krajach bałtyckich. Warszawa Mekką start-upów w Polsce - stolica skupia ich aż 25%. Wrocław plasuje się na drugim miejscu, jednak ilość start-upów jest tutaj dwa razy mniejsza niż w Warszawie.

W Krakowie, Poznaniu i Trójmieście jest ich ponad 3 razy mniej. Koszty zakładania start-upów w Polsce nieznacznie spadły, jednak wciąż są dużo większe niż na przykład w Bułgarii, Rumunii czy Ukrainie. W naszym kraju nie widać poprawy pod względem przeznaczania procentu PKB na badania i rozwój. Plasujemy się na dole stawki wśród krajów Europy. 

fot. unsplash.com

Tak wynika z raportu niezależnych analityków platformy ExMetrix, przygotowanego na zlecenie Zespołu Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT w Warszawie, który w ten sposób zaprasza start- upy do wzięcia udziału w konkursie Laur Innowacyjności 2018. Konkurs organizowany jest już po raz ósmy, patronują mu m.in. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Akademia Nauk, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Patentowy RP oraz media.

Jak twierdzi prezes Zespołu Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT Tomasz Karwat, w Polsce widać potencjał intelektualny, jednak dynamika przyrostu liczby start-upów jest niewielka ze względu na ograniczenia w finansowaniu i dostęp do aparatury badawczej - Badania, które prowadzimy wśród zgłaszających się do konkursu podmiotów wskazują, że największą barierą w rozwoju innowacyjnych projektów, jest brak kapitału. Ale kapitału, który jest rozliczany na godziwych warunkach. Nie chodzi o wsparcie, które proponuje większość Venture Capital, oczekując w zamian przejęcia niemal całej kontroli nad przedsięwzięciem, ale wsparcie, dające możliwość rozwijania własnego pomysłu.

Problemy z finansowaniem przedsięwzięć R&D komentuje także Ryszard Łukoś, ekspert ExMetrix, autor raportu - W Polsce mamy niemal trzy tysiące start-upów. Już niemal połowa z nich współpracuje z ośrodkami naukowymi, starając się komercjalizować wyniki badań. Największą bolączką pozostaje finansowanie nie tylko działalności samych start-upów, ale też relatywnie niskie nakłady na badania i rozwój. Krajem, który w Europie przoduje pod tym względem jest Szwajcaria, gdzie wydatki R&D sięgają 2500 euro na mieszkańca. W Polsce ta kwota jest ponad 20 razy niższa (108.3 euro). Od lat plasujemy się blisko końca stawki, a poprawa sytuacji następuje zdecydowanie zbyt wolno.

Jak wskazuje prezes ZUT NOT Tomasz Karwat, powołując się na raport - Jak wskazuje raport ExMetrix, większość start-upów, to przedsięwzięcia z branży IT. To efekt niewielkich kosztów, które wymagane są na start- wystarczy człowiek i komputer. Dziś niemal każdy, kto skończy podstawowy kurs programowania mówi, że buduje swój start-up. Niewiele z tych przedsięwzięć ma szansę faktycznie zaistnieć. Nie tylko dlatego, ze konkurencja jest ogromna, ale z uwagi na słabej jakości produkt. Dużo większą wartość dodaną polskiej gospodarce mogą przynieść rozwiązania w zakresie techniki, energetyki, elektroenergetyki, przemysłu maszynowego - one wymagają jednak znacznie większych nakładów, zaplecza technologicznego i know- how. Takie rozwiązania chcemy promować, takim oferujemy wsparcie techniczne naszych ekspertów i pomoc w pozyskiwaniu finansowania. 

Zgłoszenia do udziału w konkursie można składać w 13 kategoriach do 09.10 za pośrednictwem strony internetowej www.laurinnowacyjnosci.pl. Ocenia je niezależna kapituła, w skład której wchodzą eksperci Zespołu Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT, posiadający niezbędne uprawnienia państwowe i branżowe, biegli sądowi, profesorowie najlepszych polskich uczelni. Zwycięzcy zostają nagrodzeni podczas uroczystej Gali Konkursu, która odbędzie się 07 listopada 2018 r. w Warszawskim Domy Technika przy ul. Czackiego 3/5.

Raport jest dostępny online.