Roche tylko w 2019 roku zainwestowało 887 milionów złotych w obszar badań i rozwoju  

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Roche tylko w 2019 roku zainwestowało 887 milionów złotych w obszar badań i rozwoju  

Udostępnij:

W sumie w ciągu 6 lat Roche zainwestował w Polsce 3,78 mld zł. Na badania i rozwój firma przeznaczyła w 2019 roku 887 milionów zł – 60 milionów zł więcej niż uzyskała ze sprzedaży swoich leków. Kompleksowe podsumowanie działań firm z Grupy Roche oraz ich wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy w Polsce przedstawia Raport CSR 2019 „Tworzymy medycynę przyszłości w Polsce”

Działalność Grupy Roche w Polsce

Na działającą w Polsce grupę Roche składają się trzy podmioty: Roche Polska, w ramach, której funkcjonują również Globalne Centrum Rozwiązań IT Roche, Global Procurement oraz Dział Badań Klinicznych oraz dwie spółki niezależne Roche Diagnostics Polska i Roche Diabetes Care Polska.

Firma Roche w Polsce dostarcza innowacyjne terapie lekowe m.in. w takich w obszarach, jak: onkologia, neurologia, immunologia, hematologia. Roche Diagnostics dostarcza narzędzia do badań biomedycznych, diagnostyki laboratoryjnej oraz monitorowania stanu pacjenta, a Roche Diabetes Care zapewnia produkty do monitorowania poziomu glukozy oraz pompy insulinowe.

Obszary inwestycji

Rozszerzając swoją działalność w Polsce, Roche stawia sobie za cel wspieranie rozwoju polskiej gospodarki opartej na innowacji oraz know-how. Firma realizuje go poprzez stałe zwiększanie wkładu w działalność badawczo-rozwojową firmy. W badania i rozwój firma Roche zainwestowała w 2014 roku 414 milionów złotych, aby poprzez stały wzrost osiągnąć poziom 887 milionów inwestycji tylko w 2019 roku. To 60 milionów zł więcej niż Roche Polska uzyskała w tym samym roku ze sprzedaży swoich leków w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Badania kliniczne

Badania kliniczne umożliwiają tysiącom pacjentów dostęp do najnowocześniejszych terapii, natomiast lekarzom pozwalają na współudział w tworzeniu nowych standardów terapeutycznych. Wiedza pozyskana w trakcie przeprowadzonych badań klinicznych stanowi ważny wkład w rozwój medycyny. Prowadzone badania pozwalają na lepsze rozumienie natury i mechanizmów poszczególnych schorzeń, co przyczynia się do ich skuteczniejszego leczenia. Udział w badanych klinicznych pozwala budować ekspertyzę, ułatwia transfer wiedzy i kształci specjalistów, którzy z powodzeniem mogą konkurować na rynku międzynarodowym.

W Warszawie zlokalizowane jest Regionalne Centrum Badań Klinicznych Roche dla Europy Środkowo-Wschodniej, które zarządza globalnymi badaniami klinicznym Roche w 11 krajach. W 2019 roku Roche prowadził w Polsce 152 badania kliniczne w 632 placówkach medycznych. Umożliwiły one 1 073 pacjentom dostęp do ratujących życie leków. W badaniach klinicznych biorą udział często pacjenci, którym system nie oferuje żadnych innych opcji terapeutycznych. Tylko w badania kliniczne Roche w 2019 roku zainwestował 108 milionów złotych. Niemal jedna trzecia środków finansowych przeznaczonych na badania i rozwój trafia do budżetu państwa w formie podatków i opłat. Od 1999 roku Roche zrealizowało łącznie 411 badań klinicznych z udziałem niemal 30 000 pacjentów.

Warto zauważyć, iż umowy zawierane w ramach badań klinicznych są dodatkowym zastrzykiem finansowym m.in. dla szpitali. Dzięki temu placówki te mogę przeznaczyć dodatkowe środki na zakup infrastruktury medycznej czy niezbędne remonty. Badania kliniczne to także korzyść dla publicznego płatnika – pacjenci biorący udział w badaniach klinicznych są leczeni na koszt firmy i tym samym odciążają finanse publicznego systemu ochrony zdrowia.

Technologie informatyczne i wsparcie konkurencyjności polskiej gospodarki

Drugim kluczowym elementem inwestycji Roche w Polsce jest wykorzystanie rozwiązań informatycznych do kreowania i wdrażania nowatorskich technologii informatycznych, wspierających działalność naukowców, a także tworzenie i poszukiwanie nowych leków.

Globalne Centrum Rozwiązań IT Roche w Polsce zatrudnia obecnie 500 specjalistów, którzy współpracują z ponad 100 oddziałami Roche na całym świecie. Wartość eksportu usług osiągnęła w 2019 roku niemal 822 miliony zł. Działania zespołu Globalnego Centrum Rozwiązań IT Roche podejmowane na styku informatyki i medycyny przyczyniają się do opracowania zaawansowanych rozwiązań, bez których nie byłby możliwy rozwój nowych technologii farmaceutycznych. Globalne Centrum Rozwiązań IT Roche, dzięki zaawansowanym algorytmom analitycznym i rozwiązaniom pozwalającym m.in. na zbieranie i analizowanie ogromnych ilości danych z badań klinicznych, wspiera naukowców i lekarzy w procesie opracowywania nowego leku i w efekcie sprawia, że szybciej trafia on do pacjentów.

Pełny raport dostępny tutaj.