Rośnie zainteresowanie elektronicznym sądem polubownym. Ultima Ratio rozstrzygnął już 100 spraw

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Rośnie zainteresowanie elektronicznym sądem polubownym. Ultima Ratio rozstrzygnął już 100 spraw

Udostępnij:

Ultima Ratio, elektroniczny sąd polubowny, od początku swojej działalności rozpoznał już ponad 100 spraw. W związku z koronawirusem otrzymuje coraz więcej zapytań dotyczących możliwości rozstrzygania sporów.

– W ostatnich tygodniach widzimy wzmożone zainteresowanie naszymi usługami zarówno ze strony przedsiębiorców jak i przedstawicieli kancelarii prawniczych. Ci pierwsi chcą w bezpieczny sposób, dochodzić swoich praw: bez rozpraw i bez konieczności fizycznego stawiania się gdziekolwiek. Z kolei ci drudzy, oferować swoim klientom alternatywną, szybszą, możliwość rozstrzygania spraw spornych – mówi Krzysztof Stańko, współtwórca Ultima Ratio, elektronicznego sądu polubownego.

Dodaje, że kiedy sądy powszechne wstrzymały działanie, a rozprawy są odwoływane, firmy mogą przenieść swój spór do internetu. – Należy spodziewać się, że na znaczeniu zyskiwać będą alternatywne formy rozstrzygania spraw spornych, takie jak właśnie elektroniczny arbitraż – nie tylko nieporównywalnie szybszy, lecz także znacznie bardziej wygodny – prognozuje Krzysztof Stańko.

Ultima Ratio rozpatruje sprawy gospodarcze, w których stronami są firmy i przedsiębiorstwa. Żeby złożyć pozew, obydwie strony muszą zgodzić się wcześniej na rozstrzygnięcie sporu właśnie przez Ultima Ratio i podpisać stosowną umowę. Firmy, które nie zawierają z klientami umów na piśmie, mogą też umieścić Ultima Ratio jako sąd właściwy do rozstrzygania sporów w ogólnych warunkach sprzedaży. Po wprowadzeniu zapisu arbitrażowego, druga strona nie może się wycofać, ani zrezygnować. Sprawę taką można oddać tylko do Ultima Ratio. Przepisy mówią bowiem, że w razie wniesienia jej do sądu powszechnego, sąd ten powinien ją na wstępie odrzucić.

E-sąd Ultima Ratio nie posiada budynku, w którym trzeba się stawić, nie organizuje rozpraw, na które trzeba dojechać. Wszystkie czynności od złożenia pozwu po wydanie wyroku wykonywane są za pośrednictwem specjalnej platformy cyfrowej, której zabezpieczenia są porównywalne do tych, stosowanych w systemach bankowości elektronicznej. Dzięki porozumieniu z Ministerstwem Cyfryzacji, strony potwierdzają swoją tożsamość poprzez Profil Zaufany, podpis kwalifikowany oraz e-dowód. Cały materiał dowodowy jest bezpiecznie przechowywany, arbitrzy kontaktują się ze stronami korzystając ze specjalnie dedykowanego czatu, natomiast przesłuchanie odbywa się poprzez telekonferencję.

Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny Ultima Ratio z siedzibą w Warszawie rozpoznał już ponad 100 spraw. Średnia wartość pozwów złożonych przez firmy wyniosła 18 tysięcy złotych, a wyrok zapadał nawet w 8 dni od złożenia pozwu.