Rozkręć biznes z Inkubatorem Innowacji

Dodane:

Marcin Małecki, MamStartup Marcin Małecki

Udostępnij:

O innowacyjności w biznesie oraz korzyściach płynących z uczestnictwa w Inkubatorze Innowacji rozmawiamy z Łukaszem Parafianowiczem, koordynatorem projektu Inkubator Innowacji.

O innowacyjności w biznesie oraz korzyściach płynących z uczestnictwa w Inkubatorze Innowacji rozmawiamy z Łukaszem Parafianowiczem, koordynatorem projektu Inkubator Innowacji, który od początku marca realizowany jest przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.

Skąd pomysł na Inkubator Innowacji?

Projekt Inkubator Innowacji jest naturalną odpowiedzią na problemy pomysłodawców, którzy mają innowacyjny pomysł na biznes oparty na wiedzy lub technologii. Oczywiście głównym problemem jest brak środków finansowych na wczesnym etapie rozwoju projektu biznesowego. Bardzo często również spotykamy się z sytuacją, gdy pomysłodawca w celu udowodnienia racji swojego projektu potrzebuje przeprowadzić specjalistyczne analizy i ekspertyzy, na które nie ma środków. Inkubator Innowacji rozwiązuje wszystkie te problemy. Po pierwsze, pomysłodawca może pozyskać do 800 000 złotych na rozwój projektu. Po drugie, zapewniamy wsparcie merytoryczne poprzez przeprowadzenia analiz i ekspertyz oraz przygotowanie biznes planu.

Jaką drogę trzeba przejść, żeby znaleźć się w projekcie?

W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej projektu pod adresem www.inkubator-innowacji.pl.  Na jego podstawie projekt biznesowy zakwalifikuje się do preinkubacji, która dzieli się na etap preinkubacji wstępnej i właściwej. Jest to czas współpracy PAIP z pomysłodawcą, kiedy to analizowany i sprawdzany jest potencjał rynkowy projektu oraz osoby zgłaszającej pomysł. Na tym etapie oferujemy wsparcie doradcze, przygotowanie analiz, ekspertyzy, biznes planu oraz innych opracowań niezbędnych dla właściwej oceny potencjału projektu biznesowego. Zakończeniem etapu preinkubacji właściwej jest wejście kapitałowe dokonywane przez PAIP z ewentualnymi inwestorami zewnętrznymi. Powstaje w ten sposób spółka prawa handlowego oparta na innowacyjnym rozwiązaniu.

Na co zwracana jest największa uwaga przy przyjmowaniu zgłoszeń do Inkubatora?

Bardzo ważną rzeczą jest dla nas potencjał pomysłodawcy oraz to, że w krótkim czasie możliwe będzie zbudowanie kompletnego zespołu gwarantującego realizację projektu. Oczywiście równie ważny jest sam pomysł i jego potencjał rynkowy. Projekt idealny dla nas to taki, który zgłoszony jest przez doświadczonych i wykształconych ludzi, zaś same założenia biznesowe zapewniają odpowiedni poziom zysku, tzn. założone usługi lub produkty funkcjonować będą na perspektywicznym rynku, będą generować znaczące korzyści dla odbiorcy docelowego przez co łatwo będzie zdobyć Klienta i przekonać go do skorzystania z oferty.  Ważna jest również innowacyjność projektu oraz jego ewentualna ochrona prawna.

Jakie są korzyści z uczestnictwa w Inkubatorze Innowacji?

Główna korzyść to oczywiście wsparcie kapitałowe na poziomie sięgającym nawet 800 000 zł. Oprócz tego wsparcie merytoryczne w postacie przygotowania analiz, ekspertyz, biznes planu oraz innych opracowań. Dużą wartością jest również wsparcie doradcze świadczone przez najlepszych ekspertów.

Czy poszukujecie innowacyjnych i dochodowych pomysłów z konkretnej branży?

Nie zamykamy się na konkretne branże, jednak obecne trendy pokazują, że projekty z branż ICT, mobile, clean technology, technologie materiałowe, farmacja i biotechnologia mają największe szanse na pozyskanie finansowania.