Rozwijasz startup w sektorze agrifood lub masz innowacyjny pomysł, który potrzebuje wsparcia? Zgłoś się do programów EIT Food!

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Rozwijasz startup w sektorze agrifood lub masz innowacyjny pomysł, który potrzebuje wsparcia? Zgłoś się do programów EIT Food!

Udostępnij:

Chcesz mieć wpływ na przyszłość branży rolno-spożywczej? Masz pomysł na biznes, który może zrewolucjonizować sektor agrifood, ale potrzebujesz zespołu lub funduszy na jego realizację? EIT Food rozpoczął rekrutację innowatorów i startupów z sektora rolno-spożywczego do swoich programów: EIT Jumpstarter, Challenge Labs, TeamUp i Test Farms.

EIT Food to część Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) – niezależnego organu Unii Europejskiej utworzonego w 2008 roku i składającego się z kluczowych graczy branżowych (ponad 90 organizacji partnerskich i ponad 50 start-up’ów z 16 państw członkowskich UE). Celem EIT Food jest stworzenie i promowanie w całej Europie środowiska sprzyjającego innowacyjności i przedsiębiorczości.

Niezależnie od tego, czy nowatorski pomysł jest jeszcze w początkowej fazie generacji, czy doszedł już do miejsca, gdzie jest w pełni gotowy do komercjalizacji, programy EIT Food oferują wsparcie na różnych etapach rozwoju. Szkolenia, mentoring, porady ekspertów oraz konsultacje specjalistów z sektora rolno-spożywczego to niektóre z korzyści, które czekają na osoby chętne wziąć udział w programach EIT Food. Obecnie można aplikować m.in. do: EIT Jumpstarter, Challenge Labs, TeamUp i Test Farms.

Programy, które pozwolą stworzyć lub rozwinąć pomysł na biznes

EIT Jumpstarter – dla  innowatorów chcących przekuć pomysł we własną firmę

APLIKUJ TUTAJ do 10 kwietnia!

Ten międzysektorowy program tworzony jest we współpracy z różnymi społecznościami EIT: EIT Health, EIT Manufacturing, EIT RawMaterials, EIT InnoEnergy, EIT Digital. Skierowany jest do innowatorów, studentów, badaczy, pasjonatów nowych technologii lub po prostu osób, które mają do zaproponowania innowacyjny pomysł związany z żywnością, ochroną zdrowia, energią, surowcami, produkcją przemysłową, transportem i mobilnością.

Podczas międzynarodowych warsztatów uczestnicy zdobywają podstawy wiedzy biznesowej i uczą się jak rozwinąć swój pomysł, aby móc go skomercjalizować i wprowadzić na rynek. Intensywne szkolenia skupiają się na doskonaleniu biznes planu oraz prezentacji inwestorskich. Najlepsze zespoły będą rywalizować w międzynarodowych finałach o główne nagrody do 10 tysięcy euro.

Challenge Labs – dla osób, które chcą zaprojektować produkty przyszłości w branży rolno-spożywczej

APLIKUJ TUTAJ do 10 kwietnia!

To unikatowe w branży spożywczej wydarzenie skupiające wokół specjalistów różnych dziedzin podejmujących wyzwania związane z projektowaniem produktów i rozwiązań jedzenia przyszłości. Stworzone na potrzeby warsztatów i zróżnicowane pod kątem wiedzy oraz specjalizacji zespoły przygotowują innowacyjne koncepcje, które odpowiedzą na wybrane wyzwania branży rolno-spożywczej. Całe wydarzenie prowadzone jest zgodnie z metodą Design Thinking, która w duchu kreatywności wspiera proces tworzenia innowacji. Na sam koniec warsztatów zespoły przygotowują prezentacje inwestorskie, które ocenia jury złożone z branżowych ekspertów. Dla zwycięskiego zespołu jest przewidziana nagroda w wysokości 2 tysięcy Euro.

TeamUp – dla naukowców i przedsiębiorców, którzy chcą połączyć siły

APLIKUJ TUTAJ do:

  • 14 kwietnia – dla osób z opracowanymi technologiami rolno-spożywczymi, które chcą znaleźć współzałożyciela lub członka zespołu z umiejętnościami biznesowymi;
  • 3 czerwca – dla osób z umiejętnościami biznesowymi i doświadczeniem w tym zakresie, które chciałyby połączyć siły z innowatorem technologicznym i wspólnie zbudować startup rolno-spożywczy.

Dobrze dobrany zespół to ważna część udanego biznesu. TeamUp to program, którego celem jest łączenie zdolnych naukowców z doświadczonymi przedsiębiorcami, którzy wiedzą jak skomercjalizować innowacyjne technologie i rozwiązania w branży agrifood. Naukowcy i przedsiębiorcy dobierają się w zespoły i razem przechodzą przez serię szkoleń i mentoringu, mając do dyspozycji branżowych ekspertów.

Dodatkowo, przez cały czas trwania programu, testują wspólną pracę, sprawdzając zbieżność wzajemnych oczekiwań i komplementarność kompetencji. Najlepsze zespoły mają szansę na dofinansowanie w wysokości do 40 tysięcy Euro.

Test Farms – dla startupów agritech z prototypem / MVP

APLIKUJ TUTAJ do 29 kwietnia!

Test Farms to program skierowany dla startupów z innowacyjnym prototypem odpowiadającym na wyzwania rolnictwa. W Test Farms przedsiębiorcy mogą sprawdzić swój agrotechniczny produkt lub technologię w gospodarstwie czy na polu rolnika. EIT Food wspiera proces poprzez znalezienie odpowiedniego gospodarstwa i zainteresowanego rolnika oraz zaangażowanie doświadczonych doradców i ekspertów rolniczych w trakcie testów. Uczestnicy programu mają również szansę otrzymać grant w wysokości 3 tysięcy Euro.

EIT Food oprócz programów wsparcia takich jak EIT Jumpstarter, Challenge Labs, Test Farms i TeamUp oferuje programy dla startupów na różnym stadium rozwoju, m.in. Empowering Women in Agrifood, inkubator Seedbed, akcelerator FAN czy Rising Food Stars, a także dostęp do liderów branży – ponad 70 wiodących europejskich firm rolno-spożywczych, uniwersytetów i organizacji badawczych m.in. Nestle, Pepsico, Danone, Maspex, John Deere, Givaudan, Doehler, Cambridge University, Fraunhofer Insitute, PAN, Uniwersytet Warszawski, czy Federacja Banków Żywności.

O EIT Food

EIT Jumpstarter, Challenge Labs, Test Farms i TeamUp to projekty wspierane przez EIT Food. EIT Food to największa na świecie i najbardziej dynamiczna społeczność zajmująca się innowacjami w branży spożywczej. Przyspieszamy innowacje, aby zbudować przyszłościowy system żywnościowy, który produkuje zdrową i zrównoważoną żywność dla wszystkich.

Wspierani przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), organ Unii Europejskiej, inwestujemy w projekty, organizacje i osoby, które podzielają nasze cele dotyczące zdrowego i zrównoważonego systemu żywnościowego. Odblokowujemy potencjał innowacyjny w przedsiębiorstwach i na uniwersytetach oraz tworzymy i skalujemy startupy rolno-spożywcze, aby wprowadzać na rynek nowe technologie i produkty. Wyposażamy przedsiębiorców i specjalistów w umiejętności potrzebne do przekształcenia systemu żywnościowego i umieszczamy konsumentów w centrum naszej pracy, pomagając budować zaufanie poprzez ponowne połączenie ich z pochodzeniem żywności.

Dowiedz się więcej na: http://www.eitfood.eu lub obserwuj nas w mediach społecznościowych: Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube i Instagram.

 

Artykuł powstał we współpracy z EIT Food