Rozwój obszaru smart living, usprawni funkcjonowanie człowieka, ale nie zdominuje jego działań – innogy prezentuje raport na temat smart living w Polsce

Dodane: 22.01.2019

Informacja prasowa Informacja prasowa

Udostępnij:

Firma innogy Polska we współpracy z infuture hatalska foresight institute przygotowała raport na temat kierunków rozwoju smart living, a także kluczowych wyzwań dla jego dalszego rozwoju.

Wraz z rosnącą liczbą urządzeń w gospodarstwach domowych oraz przedsiębiorstwach, a tym samym większym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, energetyka stała się ważnym czynnikiem rozwoju i siłą napędową obszaru smart living.  Raport „Smart Living” omawia kluczowe elementy smart living, takie jak: smart city, smart transport, smart workplace oraz smart home.

Raport „Smart living” przygotowany przez infuture hatalska foresight institute na zlecenie innogy Polska, przedstawia 5-letnią perspektywę rozwoju trendu smart living, w którym bardzo ważną rolę odegrają przedsiębiorstwa energetyczne. Z badań przeprowadzonych na potrzeby raportu wynika, że tylko 32% badanych zna termin smart living i definiuje go jako zastosowanie pakietu rozwiązań, dzięki którym życie będzie tańsze, efektywniejsze, lepiej zarządzane, bezpieczniejsze oraz bardziej ekologiczne.

Choć trzonem pojęcia jest hasło smart – łączone głównie z technologią i internetem – to o smart living należy myśleć w szerszym kontekście pamiętając, że celem wdrażania tej idei nie jest jedynie technologizacja naszego życia, a raczej stworzenie bezpiecznej, efektywnej, energooszczędnej, spersonalizowanej, ekologicznej i lepiej zarządzanej przestrzeni życiowej. Dzięki otoczeniu, które dostosowuje się do naszych potrzeb i oczekiwań, możemy zwiększać komfort codziennego funkcjonowania i żyć w duchu zerowaste, ograniczając marnotrawstwo surowców oraz finansów.

Dane z raportu

Z raportu wynika, że 32 proc. ankietowanych zetknęło się z terminem „smart living”, natomiast 68 proc. z nich pierwszy raz słyszy takie określenie. Jednocześnie 32 proc. internautów uważa za przydatne dla swojego domu, czy mieszkania technologie, które pozwalają na automatyczne i wzajemne komunikowanie się różnych urządzeń.

Aż 56% internautów posiadających dzieci uważa, że technologie, które umożliwiają oszczędzanie, racjonalne gospodarowanie budżetem domowym i efektywniejsze korzystanie z różnych sprzętów i mediów (np. naścienne panele informujące o poziomie zużytej energii) są przydatne.

Jednocześnie 58% z nich uważa, że przydatne są technologie, które umożliwiają monitorowanie, sprawdzanie, czuwanie nad tym, co się dzieje w domu pod nieobecność domowników (np. okna samozamykające się w czasie silnego wiatru).

66% ankietowanych, interesujących się nowymi technologiami, uważa za przydatne rozwiązania, które umożliwiają zrównoważone korzystanie z różnych dóbr, ograniczenie i niemarnowanie zasobów naturalnych (np. przydomowe magazyny energii słonecznej).

Jedynie 29% internautów uważa, ża przydatne są technologie, które umożliwiają dostęp do różnych usług na żądanie w dowolnym miejscu i czasie (on demand) np. filmów, muzyki, gier.

Wśród obób, które korzystają z nowości technologicznych nawięcej, czli 14 proc. korzysta z czujniki ruchu, czujniki dymu, kamerki alarmujące o obecności niepożądanych osób. Natomiast najwięcej osób, czyli 23 proc. chciałoby w przyszłości korzystać z systemów zarządzający produkcją i magazynowaniem energii odnawialnej z własnych mikroźródeł – np. panele fotowoltaiczne

Jednoczesnie martwi niska świadomość. 22 proc. ankietowanych nigdy sie nie zastanawiała nad tym w jaki sposób można skutecznie oszczędzać energię w domu. A 26 proc. osób nigdy się nawet nie interesowała tym, ile wynosi średni rachunek za zużycie energii elektrycznej w jego gospodarstwie w skali jednego miesiąca?

Kluczowymi kategoriami, które składają się na rozwój obszaru smart living są:

  • Smart city – rozumiane jako zielone miasto, dbające o jakość powietrza, rozsądnie użytkujące energię i środowisko naturalne, elastycznie reagujące na zmieniające się oczekiwania mieszkańców. Istotną rolę już dziś odgrywają w nim działania mające na celu inteligentne zarządzanie surowcami czy oszczędzanie energii, na którą zapotrzebowanie w miastach ciągle rośnie . Coraz częściej mówi się także o uniezależnieniu się energetycznym miast i pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych oraz ochronie środowiska naturalnego.
  • Smart transport – transport rozumiany jako sprawne poruszanie się mieszkańców z wykorzystaniem specjalnych aplikacji, które w czasie rzeczywistym aktualizują sytuację na miejskich drogach. Obecnie coraz intensywniej rozwija się gałąź transportu pojazdów elektrycznych. Przyczyni się on do redukcji emisji pyłów, zmniejszenie emisji CO2 w miejscu użytkowania, a także pozwoli obniżyć poziom hałasu, szczególnie w aglomeracjach miejskich. Wszystko to ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza i zwiększenia komfortu życia mieszkańców.
  • Smart workplace – automatyzacja i dynamiczny rozwój nowych technologii, wpływają również na sposób, jakość i wydajność pracy. Smart workplace obejmuje zarówno miejsca pracy, szczególnie w branżach przemysłowych, jak i rozwiązania pozwalające na bardziej efektywną pracę, m.in. w biurach, szpitalach, administracji czy bankowości. Eksperci innogy Polska opracowali np. system efektywnego wykorzystania zainstalowanych w budynkach urządzeń ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji. System ten umożliwia dopasowanie wartości zadanych i czasu pracy instalacji do rzeczywistych wymagań użytkowników. Dodatkowo, firma udostępnia system monitorowania zużycia mediów o nazwie bit.B, który pozwala zidentyfikować najbardziej energochłonne urządzenia. Daje to w konsekwencji szansę na ograniczenie kosztów oraz optymalizację procesów.
  • Smart home – rynek ten od kilku lat nieprzerwanie odnotowuje wzrost. W nowoczesnych pomieszczeniach jest coraz więcej inteligentnych sprzętów, dzięki którym żyje się nam wygodniej, a przy tym efektywniej energetycznie. W swojej ofercie, innogy udostępnia szereg rozwiązań smart, które podnoszą jakość życia w gospodarstwie domowym, jednocześnie obniżając rachunki za energię elektryczną. Wystarczy, że w przestrzeni domowej tradycyjne żarówki zamienimy na żarówki LED, a w sezonie grzewczym skorzystamy z termostatów grzejnikowych, dzięki którym dostosujemy temperaturę do naszych rzeczywistych potrzeb. W ofercie innogy dostępne są także inteligentne gniazdka Wi-Fi, które pozwalają na kontrolę zużycia energii przez poszczególne sprzęty domowe. Dodatkowo, korzystając z paneli fotowoltaicznych, gospodarstwo domowe pozyskuje energię elektryczną w sposób przyjazny środowisku, a także zwiększa swoją niezależność energetyczną.

Rola energetyki w obszarze smart living

Proces urbanizacji, rosnąca liczba ludności na świecie oraz coraz większa liczba urządzeń elektrycznych w domach i przedsiębiorstwach powodują, że globalne zapotrzebowanie na energię z roku na rok wzrasta. Analitycy Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) szacują, że do 2040 roku zwiększy się ono o 30 proc. w stosunku do chwili obecnej. Konieczne staje się więc stosowanie rozwiązań, które zapewnią bezpieczeństwo dostaw energii przy jednoczesnej trosce o środowisko naturalne i jakość powietrza.

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych staje się obecnie megatrendem i niesie ze sobą wiele potencjalnych korzyści, w tym: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, dywersyfikacja dostaw energii i większa niezależność. Jej udział w końcowym zużyciu energii brutto w UE zwiększył się w ostatnich latach niemal dwukrotnie, z około 8,5% w 2004 roku do 17,0% w 2016.

– Innogy Polska kreuje trendy, a także dynamicznie reaguje na zmiany zachodzące na rynku energetycznym. Będąc aktywnym uczestnikiem transformacji w kierunku gospodarki efektywnej, dopasowanej do potrzeb klientów, a przy tym niskoemisyjnej i zdecentralizowanej, opracowujemy rozwiązania i usługi wpisujące się w ideę smart livingu. Dzięki nim, nasi Klienci, poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii, takich jak panele fotowoltaiczne czy też termostaty grzejnikowe, zwiększają komfort swojego codziennego funkcjonowania, jednocześnie zmniejszając ślad środowiskowy – mówi Filip Thon, Prezes Zarządu innogy Polska

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem