Rusza Akademia Pozytywnego Wpływu Danone

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Rusza Akademia Pozytywnego Wpływu Danone

Udostępnij:

Grupa spółek DANONE, do której należą takie marki jak Danone, Alpro czy Żywiec Zdrój, łączy siły z Akademią Leona Koźmińskiego i Kozminski Business Hub, by wspólnie wspierać rozwój polskich start-upów. Akademia Pozytywnego Wpływu DANONE skupiona jest na korzyściach wynikających z zastosowania regenaratywnego modelu biznesowego i przynależności do ruchu B Corp, zrzeszającego firmy dobre dla świata.

Pozytywny wpływ to priorytet

Ruch B Corp skupia organizacje, którym przyświeca nowoczesna filozofia prowadzenia biznesu, czyli takie, które poza samym zyskiem dbają o zrównoważony sposób jego wypracowania, tak by ich wpływ na otoczenie był pozytywny. W trakcie certyfikacji, w bardzo restrykcyjnym procesie, oceniany jest sposób zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca z klientami i pracownikami, wpływ na środowisko naturalne i społeczności. Certyfikatem B Corp mogą w rezultacie posługiwać się tylko te biznesy, które dbają o pracowników, ład korporacyjny i otoczenie, inwestując oraz angażując się w szukanie odpowiedzi na współczesne wyzwania społeczne i środowiskowe.

Idea ruchu B Corp jest zbieżna ze sposobem działania Startupów Pozytywnego Wpływu, które co roku analizuje i nagradza Akademia Leona Koźmińskiego. – Wsparcie startupów o innowacyjnym podejściu do prowadzenia biznesu to ważny wkład w realizacji potrzeb, takich jak dekarbonizacja gospodarki, transformacja energetyczna, zrównoważona produkcja i konsumpcja, czy też sprawiedliwość klimatyczna oraz regeneratywne praktyki w rolnictwie. Potencjał, energia i siła startupów to realna szansa na wzmocnienie zasad odpowiedzialnej konkurencyjności w gospodarce, nowe modele biznesowe, umożliwiające skalowalność najlepszych praktyk i ukierunkowanie biznesu na maksymalizację pozytywnego wpływu – mówi dr prof. ALK Bolesław Rok z Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Certyfikacja B Corp może zatem stanowić dla startupów kamień milowy w dalszym rozwoju i ekspansji zagranicznej, a także wyznaczać kierunki zmian w tym zakresie.

Dotrzymane obietnice

Motto ruchu B Corp „Wykorzystujemy biznes jako siłę do tworzenia dobra” jest zgodne ze zobowiązaniem realizowanym przez DANONE od lat 70-tych XX wieku. Wówczas firma zadeklarowała, że wraz ze wzrostem biznesowym będzie dbała o rozwój i dobrostan otoczenia, bo odpowiedzialność organizacji nie kończy się na drzwiach biura czy bramie fabryki. W styczniu 2022 roku spółka Danone pomyślnie przeszła proces weryfikacji B Corp i stała się największym certyfikowanym producentem w Polsce. – Dla nas przynależność do tego ruchu to zobowiązanie zachowania niezmiennie wysokich standardów we wszystkich obszarach działalności, ale też praca na rzecz budowy ruchu firm lepszych dla świata przezzachęcanie innych do certyfikacji. Startupy pozytywnego wpływu już w chwili obecnej wdrażają model biznesowe, które zmieniają świat. Budują na wartościach, wdrażają praktyki innowacyjne, jak i te wynikające z mądrości naszych przodków, by zaadresować kryzysy, z którymi się mierzymy, jak zaśmiecenie odpadami opakowaniowymi czy nadmierna konsumpcja mięsa, przyczyniająca się do szeregu chorób. Mamy nadzieję, że dzięki certyfikacji B Corp startupy będą mogły zwiększyć dostęp do kapitału czy też ich produkty będą częściej wybierane przez konsumentów i konsumentki. Liczymy, że program wesprze ich rozwój biznesowy, tym samym przyczyniając się do zwiększenia wpływu  – mówi Paulina Kaczmarek, kierowniczka działu zrównoważonego rozwoju w DANONE.

Działania w kierunku uzyskania certyfikacji B Corp w Polsce zostały podjęte także przez Żywiec Zdrój i spółkę Nutricia oraz Zakłady Produkcyjne Nutricia. Warto także podkreślić, że wszystkie produkty Alpro dostępne na polskim rynku powstają w fabryce, która otrzymała certyfikat B Corp już w 2020 roku.

Zrównoważone praktyki DANONE

Na co dzień DANONE realizuje ambitne cele klimatyczne, zobowiązania żywieniowe i działania społeczne oraz edukacyjne, np. poprzez promocję diety fleksitariańskiej. Tylko w ciągu ostatnich 20 lat, grupa spółek w Polsce zainwestowała w te obszary 111 mln zł. – Obecnie 100% energii elektrycznej wykorzystywanej we wszystkich fabrykach DANONE pochodzi z OZE, przyjęliśmy cele redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodne z metodyką Science-Based Targets 1,5 st., jako pierwsi ogłosiliśmy zobowiązanie redukcji metanu z procesu pozyskiwania świeżego mleka o 30% do 2030 r. względem 2020 r. Wdrażamy też w Polsce praktyki rolnictwa regeneratywnego z naszymi dostawcami mleka (przeszło połowa mleka z 250 gospodarstw, jaka trafia do produktów DANONE wytwarzanych w Polsce, pochodzi z takich hodowli, w których obecne są regeneratywne praktyki). Aktywnie działamy również w obszarze ochrony bioróżnorodności i zasobów wodnych, wsparcia lokalnych społeczności czy przeciwdziałania marnowaniu żywności – wylicza Paulina Kaczmarek.

Ponad podziałami

W ramach Akademii Pozytywnego Wpływu DANONE jej twórcy zamierzają dzielić się ze startupami najlepszymi praktykami i doświadczeniem zdobytym podczas procesu certyfikacji B Corp, oferować wsparcie merytoryczne i mentoring. W gronie jej uczestników znalazło się 14 startupów, w tym Barents, EcoBean, Las vegans, Fharmfood, Ministerstwo Dobrego Mydła, Sustainable Fashion Institute, Biossom, Karmnik, Legalden, Rebread, SERio, System DOT, RESQL oraz Listny Cud. Współpraca z Kozminski Business Hub jest gwarantem wysokiego poziomu dydaktycznego i realizacją wspólnego celu, jakim jest stworzenie ekosystemu wsparcia idei B Corp.

Przestrzeń inspiracji i wymiany myśli

Podczas spotkań organizowanych przez założycieli Akademii Pozytywnego Wpływu oraz każdej z czterech sesji nie zabraknie solidnej dawki inspiracji, przestrzeni do wymiany myśli, a także merytorycznych wykładów i prezentacji. Uczestnicy będą mogli wykorzystać je również w praktyce poprzez aktywność i zaangażowanie, proponowanie własnych rozwiązań i tworzenie planów rozwojowych. Spotkania uzupełni obecność praktyków B Corp zarówno z polskiego, jak i zagranicznego rynku, którzy w trakcie odbywających się warsztatów będą dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą. Wszystko to uzupełnione zostanie o omówienie potrzeb edukacyjnych danego startupu, jego modelu biznesowego oraz wyzwań, jakie stoją na drodze do jego wdrażania, a także o spotkanie z ekspertami wewnętrznymi DANONE, indywidualnie dobranymi dla każdego ze startupów. Udział w Akademii Pozytywnego Wpływu DANONE to także doskonała okazja, aby uczestnicy dokonali samooceny w zakresie wpływu, jaki wywiera ich biznes. Posłuży do tego specjalne narzędzie, które bazuje na Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ, a także wsparcie merytoryczne autora tej metody – prof. Bolesława Rok. Zajęcia odbywające się w ramach Akademii zwieńczone będą wręczeniem świadectw ukończenia Akademii Pozytywnego Wpływu, wydanych przez współorganizatorów programu – DANONE oraz Kozminski Business Hub.

Zapoznaj się także:

W startupach pozytywnego wpływu skalowanie polega na podnoszeniu poziomu i zwiększaniu zakresu dobra – prof. Bolesław Rok

Będziemy wspierać kilkanaście startupów w certyfikacji B Corp – Paulina Kaczmarek (Danone)