Rusza III konkurs w ramach programu strategicznego GOSPOSTRATEG

Dodane: 04.05.2020

Informacja prasowa

Udostępnij:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza trzeci już konkurs w ramach programu strategicznego GOSPOSTRATEG. Agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego przeznaczy 100 mln zł na wsparcie projektów, które realizują założenia Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Pułapka średniego dochodu i przeciętnego produktu, pułapka braku równowagi, pułapka demograficzna i pułapka słabości instytucji – to główne obszary badawcze w trzecim konkursie Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych GOSPOSTRATEG.

– Cele programu realizowanego przez NCBR są zbieżne z założeniami SOR, to znaczy mają pobudzić polskie środowiska naukowe i innowacyjne, a także administrację publiczną do prowadzenia projektów B+R, których efekty przełożą się na wzrost gospodarczy i społeczny naszego kraju. To szczególnie istotne w momencie kryzysu, jaki nie tylko w Polsce, ale w całym świecie wywołała pandemia koronawirusa. Dzięki nauce jesteśmy w stanie zminimalizować potencjalne negatywne skutki aktualnej sytuacji oraz szybciej wyjść ze społecznego i ekonomicznego impasu – tłumaczy minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek.

W celu zwiększenia efektywności prowadzonych prac oraz pobudzenia współpracy naukowo-przemysłowej konkurs kierowany jest do konsorcjów. W skład takiego konsorcjum mogą wchodzić zarówno przedsiębiorcy, jak i jednostki naukowe, a także podmioty, które mają zdolność do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu – mogą być to m.in. ministerstwa, instytucje administracji rządowej, urzędy wojewódzkie czy fundacje i stowarzyszenia. Do konsorcjum przystąpić musi minimum jedna jednostka naukowa i jeden podmiot wdrażający. Konsorcjum może się składać z minimum 3 i maksimum 5 podmiotów.

– W ramach pierwszego konkursu GOSPOSTRATEG NCBR podpisało 30 umów na łączną kwotę dofinansowania około 168 mln zł. Te przedsięwzięcia już się toczą i przynoszą konkretne efekty, takie jak np. projekt ZONE – Zintegrowany System Wsparcia Polityk i Programów Ograniczenia Niskiej Emisji czy Platforma Żywnościowa – wirtualna giełda rolno-spożywcza. Do 22 maja br. trwa nabór wniosków w drugim konkursie na tzw. projekty zamawiane. Wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Finansów ustaliliśmy dwa obszary badawcze: pierwszy dotyczy wyzwań dla polityki zdrowotnej związanej z obowiązkiem szczepień, drugi mechanizmów identyfikacji i oceny ryzyka w obszarze podatku akcyzowego. W ramach trzeciego konkursu wracamy do otwartej formuły, która pozwala na szerokie finansowanie projektów z różnych obszarów tematycznych – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR.

W ramach konkursu NCBR zapewni wsparcie finansowe na wszystkich etapach projektu: od prac podstawowych, przez badania przemysłowe i prace rozwojowe (faza A), aż do prac przedwdrożeniowych (faza B). Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych jednego projektu wynosi 1 mln zł, a maksymalna 10 mln zł. Poziom dofinansowania może wynieść do 100% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu dla prac realizowanych w fazie A w przypadku podmiotów niebędących przedsiębiorcami i realizującymi projekt w ramach ich działalności niegospodarczej.

Na dofinansowanie mają szansę projekty, które prowadzą do wzrostu wykorzystywania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych oraz zakładają zastosowanie w praktyce uzyskanych rezultatów. Maksymalny okres realizacji projektu to 36 miesięcy, przy czym realizacja fazy B może trwać nie dłużej niż 18 miesięcy.

Nabór wniosków rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 31 sierpnia 2020 roku. Regulamin konkursu wraz z system do składania wniosków online dostępny jest tutaj.

Program „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG” finansowany jest ze środków krajowych.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem