Rusza nabór do konkursu Startup Booster Poland – Smart UP

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Rusza nabór do konkursu Startup Booster Poland – Smart UP

Udostępnij:

13 czerwca 2023 r. ruszył nabór do konkursu „Startup Booster Poland – Smart UP” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Projekty o wartości nawet 18 mln zł mogą stać się udziałem podmiotów działających na rzecz innowacyjności.

Celem konkursu „Startup Booster Poland – Smart UP” jest wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (startupów) poprzez programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym, które oferowane będą przez wybrane w konkursie akceleratory.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty działające na rzecz innowacyjności realizujące programy akceleracji i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, takie jak: centra transferu technologii, centra innowacji, inkubatory technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne. Podmioty te pełnić będą funkcję akceleratorów i zapewnią startupom kompleksowe wsparcie polegające m.in. na dostarczeniu know-how, wykorzystaniu sieci kontaktów oraz mentorów i uwzględniające etap rozwoju przedsiębiorstwa. Program umożliwi m.in. współpracę startupów z odbiorcami technologii lub inwestorami, przygotowanie startupów do ekspansji zagranicznej, ma również ambicje sprowadzać do Polski startupowe talenty zainteresowane założeniem i rozwinięciem działalności gospodarczej w Polsce.

– Wnioski do konkursu „Startup Booster Poland – Smart UP” przyjmujemy od 13 czerwca do 22 sierpnia 2023 r. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w tym naborze to aż 91 mln zł. Podmioty działające na rzecz innowacyjności będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości od 10 do 18 mln zł na projekt. Przeznaczą je na przygotowanie i przeprowadzenie programów akceleracji, które będą przyspieszać rozwój startupów i pomogą im udoskonalać produkty oraz zwiększać sprzedaż – podkreśla Marcin Seniuk, dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów w PARP.

Granty, z których skorzystać będą mogły startupy biorące udział w programach akceleracji, sfinansowane zostaną w 100% ze środków programu FENG. Dofinansowanie kosztów operacyjnych akceleratora wynosi maksymalnie 80% kwalifikowalnych kosztów.

Operatorzy programów akceleracji będą mogli sfinansować:

  • koszty bezpośrednich wynagrodzeń personelu projektu (wynagrodzeń członków zespołu realizującego program akceleracji oraz ekspertów oceniających startupy biorące udział w naborze do programu akceleracji; wynagrodzeń członków zespołu wdrażającego projekt grantowy);
  • koszty bezpośrednich działań informacyjno-promocyjnych, tj. organizacji wydarzeń mających na celu pozyskanie aplikacji startupów, organizacji Demo Days oraz innych niezbędnych działań promocyjnych.

Aplikacje konkursowe należy składać wyłącznie za pośrednictwem LSI.

Zwycięskie akceleratory powinny rozpocząć swoją działalność już w styczniu 2024 r. i oferować programy przewidujące co najmniej 5 rund akceleracji. Ze wsparcia akceleratorów startupy korzystać będą mogły co najmniej do końca października 2026 r.

Więcej informacji o programie „Startup Booster Poland – SMART UP” znaleźć można na stronie PARP.