Ruszyła 23 edycja AIP Seed

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Udostępnij:

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w ramach AIP Seed ogłaszają nabór do dwudziestej trzeciej edycji procesu inwestycyjnego. Zespoły zainteresowane pozyskaniem finansowania na poziomie od 100 000 zł. do 400 000 zł mogą aplikować do 30 listopada.

AIP Seed jest jednym z największych funduszy inwestycyjnych w Polsce.

Model inwestycji AIP Seed zakłada dokapitalizowanie najbardziej obiecujących projektów. Poszukiwane są skalowalne biznesy na wczesnym etapie rozwoju. Co jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji? Projekt musi mieć potencjał globalny. Co istotne, pomysłodawca nie musi przedstawiać kompletnego biznesplanu. W pierwszym etapie rekrutacji należy jedynie wypełnić formularz online i przesłać krótką prezentację. Jeżeli zgłoszony opis uzyska pozytywną ocenę, pomysłodawcy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu na którym będą mogli osobiście przedstawić swój pomysł przed komitetem inwestycyjnym.

AIP Seed stanowi obecnie najszybszy w Polsce system wspierania innowacyjnych pomysłów na biznes. Fundusz inwestuje do 400 000 zł w zamian za 10% do 30% udziałów w nowo utworzonej spółce. Ekosystem, w którego skład wchodzą: Akademickiego Inkubatory Przedsiębiorczości, Business Link oraz AIP Seed, wspierają realizację pomysłu biznesowego i wprowadzenie go na rynek globalny.

Cel funduszu

Seed funkcjonuje w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, których celem jest stworzenie najbardziej efektywnego systemu wspierania innowacyjnych startupów na świecie.

Po ostatnim sukcesie związanym z transakcją sprzedaży udziałów Callpage, AIP Seed rozpoczyna nowy proces inwestycyjny. Celem dla spółek portfelowych jest pozyskanie drugiej rundy inwestycji i wejście na rynek globalny.

Obecnie w portfelu inwestycyjnym AIP Seed znajduje się 66 spółek (w tym m.in. Glov oraz Sidly), których łączne aktywa przekraczają już 35 mln PLN. Fundusz inwestuje w pomysły na wczesnym etapie rozwoju już od 2011 roku.

Aplikować można do 30 listopada za pomocą formularza dostępnego na stronie www.aipseed.com.