Ruszyła II edycja „Akademii Menadżera Innowacji”

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Ruszyła II edycja „Akademii Menadżera Innowacji”

Udostępnij:

Nauka nowoczesnego zarządzania oraz wdrażania innowacji, a co za tym idzie – zwiększenie konkurencyjności na rynku. Tego będą się uczyć uczestnicy „Akademii Menadżera Innowacji”. Właśnie wystartowała II edycja programu doradczo-szkoleniowego dla firm organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W ośmiomiesięcznymprogramie dofinansowanym z funduszy UE, wezmą udział menadżerowie z ok. 30 firm, głównie średnich i mikroprzedsiębiorstw.

„Akademia Menadżera Innowacji” to program skierowany do kadry zarządzającej, a w przypadku firm z segmentu MŚP także właścicieli. Menadżerowie, którzy biorą udział w projekcie zdobywają wysokie kompetencjez zakresu kształtowania kultury innowacyjnej w firmie, organizacji pracy i zarządzania ryzykiem oraz całym cyklem innowacyjnym.

– Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważne są dziś innowacje będące siłą napędową nowoczesnej gospodarki i katalizatorem rozwoju firmy. Przedsiębiorstwa, które o tym zapominają, ryzykują, że ich produkty i usługi zostaną w niedalekiej przyszłości wypchnięte z rynku przez bardziej innowacyjną konkurencję. Dla polskiej gospodarki niezwykle ważne jest, aby osoby kierujące przedsiębiorstwami miały świadomość wagi innowacji oraz wiedzę jak je stymulować, tworzyć i wdrażać – mówi Jadwiga Emilewicz, Minister Rozwoju.

Program Akademii przewiduje do 60 godzin doradztwa dla mikroprzedsiębiorstw oraz do 120 godz. dla firm z sektora MŚP i dużych. Firmy w Polsce mają wiele możliwości wsparcia kapitałowego i infrastrukturalnego, a dzięki projektowi PARP mogą także rozwijać swoje kompetencje.

– O sile dzisiejszej gospodarki nie stanowią już muskuły, ale intelekt. Od menadżerów wymaga się znacznie więcej, a tak zwane miękkie kompetencje są równie ważne, żeby nie powiedzieć ważniejsze niż twarde. Elastyczność, podatność na zmiany, umiejętność kreowania nowych pomysłów i rozwiązań – po tym poznaje się dziś wartościowego pracownika i o takiego walczy rynek. AMI to jedyny program, który tego uczy. Unikalna wartość tej propozycji polega na jednoczesnym wykorzystaniu wsparcia warsztatowego, doradczego, mentorskiego i eksperckiego – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Podczas cyklu wykładów i warsztatów, uczestnicy zdobywają wiedzę i doświadczenie, a pomiędzy zjazdami są pod opieką doradcy, przydzielonego w zależności od poziomu innowacyjności poszczególnych firm. To praktycy biznesu, a więc ludzie, którzy na własnej skórze poznali jego meandry. Absolwenci Akademii szkolenie kończą z gotowymi projektami wdrożeniowymi, które odpowiadają na potrzeby zdiagnozowane w przedsiębiorstwie, a dotyczące innowacyjności. Chodzi między innymi o tworzenie czy doskonalenie produktów, a także zarządzanie talentami.

To, co wyróżnia Akademię to zorientowanie na konkretne potrzeby firm. Nasi eksperci podchodzą do swoich podopiecznych holistycznie, to znaczy wspierają firmy w procesach innowacyjnych i równolegle wzmacniają ich kadry poprzez działania szkoleniowe i warsztatowe oraz doradztwo. AMI to po prostu jakość. I na jakość właśnie stawiamy w szkoleniach naszych uczestników – mówi Małgorzata Oleszczuk, Prezes PARP.

Wykład inauguracyjny na temat globalnych trendów w technologii i biznesie wygłosiła Jowita Michalska, Prezes Fundacji Digital University i menadżer z ponad 20-letnim doświadczeniem. W swojej karierze była odpowiedzialna za budowanie marki, rozwój strategii HR, obsługi klienta, a także budowanie nowych modeli biznesowych. W trakcie inauguracji odbyły się pierwsze wykłady wprowadzające w metodyki: Business Model Canvas, Design Thinking oraz Open Innovation.

PARP opracowała model szkoleniowy wspólnie z najlepszymi praktykami biznesu, ekspertami w dziedzinie nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz wdrażania innowacji. Celem jego autorów jest promowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej innowacjom w firmie, zbudowanie społeczności co najmniej 1100 menadżerów innowacji i przygotowanie jej do tworzenia środowiska pracy stymulującego innowacje. Każdy uczestnik programu zyskuje dostęp do materiałów merytorycznych wykorzystywanych podczas zajęć. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy stają się członkami Klubu AlumnówAMI, dzięki czemu mogą utrzymywać i rozwijać kontakty ważne dla rozwoju firmy.

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych. Dofinansowanie wynosi 80 proc. dla mikro-, małych i średnich firm oraz 50 proc. dla dużych.

W pierwszej edycji programu, która odbyła się w ubiegłym roku, wzięło udział 16 przedsiębiorstw. W badaniu przeprowadzonym przez PARP ponad 80 proc. z nich uznało, że program Akademii był dostosowany do ich oczekiwań i potrzeb zawodowych.