Rzecznik MŚP zaprezentował dziś Dziesiątkę Rzecznika

Dodane:

Marta Wujek Marta Wujek

Rzecznik MŚP zaprezentował dziś Dziesiątkę Rzecznika

Udostępnij:

Dobrowolny ZUS. Odpowiedzialność urzędników za błędne decyzje. Płaca minimalna ustalana dla każdego powiatu indywidualnie. Adam Abramowicz zaprezentował dziś Dziesiątkę Rzecznika. Zobacz, jakie postulaty zawiera. 

Podczas dzisiejszej konferencji “Systemowe zmiany dla przedsiębiorców – postulaty środowiska gospodarczego zrzeszonego w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP” Adam Abramowicz Rzecznik – Małych i Średnich Przedsiębiorstw zaprezentował 10 postulatów do rządu. W spotkaniu udział wzięli Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Marek Goliszewski – prezes Business Centre Club, prof. Stanisław Gomułka – główny ekonomista BCC oraz prof. Piotr Wachowiak – rektor Szkoły Głównej Handlowej.

– W tej chwili cała światowa gospodarka zmaga się z kryzysem związanym z pandemią. W Europie kolejne Państwa dokonują zamknięć gospodarki. Także w Polsce w kolejnej blokadzie są zamykane następne branże. W związku z tym MŚP potrzebuje wsparcia, nie tylko finansowego, choć ono jest niezbędne. Ale potrzebne jest wsparcie organizacyjne i prawne, to znaczy usunięcie z polskiego prawa barier biurokratycznych, poprawienie funkcjonowania instytucji, które obsługują biznes, i takie działania, które nie spowodują spadku dochodów budżetowych, za to poprawią możliwości działalności gospodarczej w Polsce. Stąd ponad 200 organizacji z Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP wyłoniło dziesięć punktów, które powinny zostać zrealizowane przez polityków. Te dziesięć punktów przedstawiamy Premierowi Morawieckiemu, ale także wszystkim siłom politycznym w Polsce, prosząc o głęboką dyskusję i jak najszybsze wdrożenie – powiedział w komunikacie Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Dziesiątka Rzecznika obejmuje:

  1. Reformę ZUS dla przedsiębiorców. Chodzi o wykreślenie z ustawy „Mały ZUS Plus” limitu przychodowego nie wyższego niż 120 tysięcy złotych. Alternatywnie Rzecznik zaproponował wprowadzenie dobrowolnego ubezpieczenia społecznego na wzór niemiecki. Każdy przedsiębiorca mógłby zadecydować o tym, czy chce opłacić składkę czy też chce oszczędzać na przyszłą emeryturę samodzielnie. 
  2. Wprowadzenie płacy minimalnej, która byłaby obliczana na poziomie połowy średniego wynagrodzenia w każdym powiecie. Rzecznik podkreślił, że poziom przeciętnego wynagrodzenia w poszczególnych powiatach w Polsce znacząco się różni.
  3. Zakaz nakładania przez ustawodawcę nowych obowiązków biurokratycznych dla mikroprzedsiębiorców oraz redukcja obecnie istniejących.
  4. Wprowadzenie vacatio legis wynoszącego minimum 6 miesięcy przy zmianach przepisów prawa gospodarczego, wprowadzającego obowiązki dla przedsiębiorców. Chodzi o to, by nie zaskakiwać przedsiębiorców zmianami w prawie wchodzącymi z miesiąca na miesiąc. Według Rzecznika trzeba dać im czas na dostosowanie się do nowych przepisów.
  5. Nowelizacja ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych. Uprawnieni do korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powinni zostać wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od wysokości osiąganego przychodu oraz rodzaju działalności.
  6. Brak możliwości zawieszenia biegu terminu zobowiązania podatkowego.
  7. Powołanie nowego organu – rady odwoławczej przy Ministrze Finansów. W jej skład weszliby przedstawiciele samorządów zawodowych (doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni), Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju. Przy radzie odwoławczej działałaby również tzw. izba dyscyplinarna, będąca organem odwoławczym od decyzji dyscyplinarnych w stosunku do urzędników skarbowych.
  8. Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenia prawa oraz ustaw: o służbie cywilnej i pracownikach urzędów państwowych. Urzędnik powinien odpowiadać za naruszenie (niekoniecznie rażące) prawa, natomiast odstąpienie od wymierzenia kary następowałoby ze względu na niewielkie zawinienie bądź znikomą szkodę.
  9. Ograniczenie praktyki nadużywania tymczasowych aresztowań dla przedsiębiorców.
  10. Skrócenie czasu trwania postępowań gospodarczych.

Dziesiątka Rzecznika została wysłana do premiera oraz wszystkich klubów parlamentarnych. 

– Chciałbym podziękować panu Ministrowi Abramowiczowi za to, że podjął się gigantycznego zadania. Co ważne w oparciu nie o samą teorię ale w konsultacji z aż 205 organizacjami, które dzisiaj nie są reprezentowane ani w Radzie Dialogu Społecznego ani w Polskiej Radzie Przedsiębiorczości. To bardzo ważne, że pan Minister skierował swoją uwagę na te organizacje, które skupiają tych mikro i małych przedsiębiorców, którzy de facto stanowią podstawę polskiej gospodarki i wpływu podatków do naszego budżetu. Ta dziesiątka wychodzi na przeciw wielu mankamentom, które dzisiaj paraliżują przedsiębiorców – powiedział podczas konferencji Marek Goliszewski – prezes Business Centre Club.

Goliszewski powiedział też, że zaproponowane zmiany są niezbędne, by polscy przedsiębiorcy mogli na równi konkurować z przedsiębiorcami z krajów europy zachodniej. Zaznaczył też, że postulaty te są ważne niezależnie od tego, czy znajdujemy się obecnie w kryzysie pandemicznym, czy nie. Dodał również, że kilka dni temu zgłosił do Premiera Gowina propozycję podjęcia pracy nad Paktem Antykryzysowym, który między innymi zawierałby Dziesiątkę Rzecznika.

– Dziesiątka Rzecznika ułatwia funkcjonowanie tych przedsiębiorstw, które stanowią podstawę dla naszej gospodarki, a o których najczęściej się zapomina. Ta inicjatywa ma na celu po pierwsze ułatwienie funkcjonowania tych przedsiębiorstw, ale również, to co jest bardzo ważne szczególnie w dzisiejszych czasach, to zagwarantowanie bezpieczeństwa funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce polskiej – dodał prof. Piotr Wachowiak – rektor Szkoły Głównej Handlowej.

Wachowiak podkreślał, że Rzecznik zapraszając go do rozmowy na temat Dziesiątki Rzecznika pokazał, że chce łączyć świat naukowy z praktycznym, co w jego ocenie jest bardzo ważne. Podziękował również Ministrowi za powołanie Rady Ekonomicznej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jest to kolejny dobry przykład współpracy nauki z praktyką.