Są już wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2023

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Są już wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2023

Udostępnij:

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych przedstawiło wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2023 – badania, na podstawie którego rokrocznie powstaje profil polskiego inwestora indywidualnego. Dwudziesta pierwsza edycja badania została przeprowadzona na 4546 inwestorach, między lipcem a październikiem bieżącego roku. Wyniki ogłoszone zostały w trakcie trwającego Forum Finansów i Inwestycji 2023.

Statystyczny polski inwestor indywidualny to mężczyzna w wieku ok. 40 lat, posiadający wyższe wykształcenie, który od około 5 lat inwestuje po godzinach w celu odłożenia na emeryturę, dywersyfikacji przychodów i ochrony przed inflacją. Oczywiście nie znaczy to, że tylko takie osoby inwestują – w OBI 2023 wziął udział pełen przekrój inwestujących Polek i Polaków.

Główny wniosek płynący z OBI 2023 dotyczy coraz większego otwierania się polskich inwestorów na inwestowanie na rynkach zagranicznych. Rosnącą popularnością cieszą się także ETF-y, w które inwestował już niemal co drugi ankietowany. W otoczeniu wysokiej inflacji inwestorzy często kupowali także obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa, które wybierane są chętniej od obligacji notowanych na rynku. Ubywa natomiast inwestorów aktywnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, choć notowane na niej akcje wciąż pozostają najpopularniejszą kategorią instrumentów w portfelach polskich inwestorów indywidualnych.

– Polski inwestor indywidualny w 2023 częściej niż kiedykolwiek inwestuje na rynkach zagranicznych. Popularnością cieszą się zarówno zagraniczne akcje, jak i ETF-y. Wzrost znaczenia ETF-ów w portfelu polskich inwestorów potwierdza, że „pasywna rewolucja” w naszym kraju jest już faktem. W roli „kotwicy” stabilizującej wyniki portfela częściej występują obligacje, w tym obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa. Zmiany, które w ostatnich latach zaszły w profilu polskiego inwestora indywidualnego tłumaczyć można efektami pandemii, wojny i innych zawirowań, jednak niektóre trendy, w tym dywersyfikacja i inwestowanie pasywne, zostaną z nami na długo – powiedział Michał Masłowski, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.  

OBI 2023 to nie tylko dane o inwestorach i ich portfelach. W zadawanym co roku pytaniu o największe słabości polskiego rynku kapitałowego w tegorocznej edycji najwięcej głosów zyskały wpływ polityki na rynek kapitałowy (47%) oraz podatek od zysków kapitałowych (46,1%), które wyprzedziły niski poziom edukacji finansowej (30,9%).

Inwestorzy ankietowani w OBI 2023 wypowiedzieli się także na temat tego, czy podejmują decyzje inwestycyjne na podstawie czynników ESG, uwzględniając środowisko naturalne, społeczność lokalną i ład korporacyjny. Jednoznacznie twierdzącej odpowiedzi udzieliło tylko 7% badanych. Dla ponad 13% inwestycje w zgodzie z ESG mają znaczenie tylko wówczas, gdy dają podobną stopę zwrotu do „zwykłych” inwestycji. Negatywnej odpowiedzi udzieliło natomiast blisko 80% badanych.

Zobacz także

Znamy finalistów konkursu App Store Award 2023

Polska inwestycyjnym eldorado. Rekordowa liczba fuzji i przejęć