Samozarządzanie kluczem do osiągania celów biznesowych? O turkusowych organizacjach

Dodane: 21.08.2017

Łukasz Rompel

Udostępnij:

W klasycznej teorii zarządzania mamy podział pracy, autorytet formalny menedżera, jedność rozkazodawstwa i kierownictwa, podporządkowanie interesów osobistych interesowi ogółu, a hierarchia i struktury organizacyjne są gwarantem efektywnego zarządzania organizacji.