Samozatrudnienie – trend czy ewolucja?

Dodane:

Artykuł sponsorowany Artykuł sponsorowany

Udostępnij:

Współczesnym rynkiem pracy rządzą zupełnie inne zasady niż x lat temu. Zmieniły się nie tylko relacje pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, ale i sposób, w jaki są one formalizowane. Praca kontraktowa popularnie nazywana samozatrudnieniem to nowy trend czy naturalna ewolucja rynku pracy?

fot. unsplash.com

Dane mówią same za siebie: rekordowo niskie bezrobocie, utrzymująca się w pierwszym kwartale 2018 r. chęć do zakładania i prowadzenia własnego biznesu na poziomie 3 milionów zarejestrowanych jednoosobowych firm, liczba pracujących na koniec 2017 roku na jednym z najwyższych poziomów w historii. Zatem na rynku przybywa przedsiębiorców, ale nie wszyscy rozwijają biznes na wolnym rynku. Pracy i rąk do pracy tym samym nie brakuje. Tyle, że równocześnie zmienia się sposób jej wykonywania. Coraz częściej współpraca z pracodawcą przybiera formę działalności gospodarczej. Ten szukając pracownika, jednocześnie informuje go, że wolałby, gdyby ten założył własną firmę i stał się jego kontrahentem. 

Współczesny pracujący ma inne potrzeby 

XXI wiek to czasy dużej świadomości, wysoko rozbudowanych oczekiwań względem otoczenia, życia oraz całkowitej cyfryzacji codziennych czynności. Te charakterystyczne cechy widać również na rynku pracy: w potrzebach pracodawców, oczekiwaniach pracowników i sposobie wykonywania pracy. Współczesny pracownik ceni swój czas, oczekuje równowagi pomiędzy pracą, a życiem prywatnym, posiada wysoką potrzebę samorozwoju, elastyczności i swobody w realizowanych zadaniach. Chętniej zamiast podejmować pracę etatową decyduje się na założenie działalności gospodarczej na własny rachunek i własną odpowiedzialność a nawet własne ryzyko. Praca na takich warunkach jest realizowana w sposób zorganizowany i ciągły nawet bez względu na jej efekt. Samozatrudnienie to jednocześnie rozwiązanie dające szereg korzyści: 

  1. Praca dla kilku podmiotów jednocześnie – pracując na podstawie kontraktów można realizować zlecenia czy brać udział w projektach kilku firm jednocześnie. Przekłada się to na wykorzystanie umiejętności w różnych obszarach, nabywanie bogatego doświadczenia i większe zarobki.
  2. Bezpośredni wpływ na wysokość zarobków – zarobki zwiększa też możliwość zarządzania ilością pracy, zdwajania jej intensywności oraz optymalizowania kosztów, jakie ponosi przedsiębiorca.
  3. Optymalizowanie czasu – w przeciwieństwie do pracy etatowej, jednostkowy czas wykonywanej pracy przedsiębiorcy nie jest ściśle określony, liczy się jej skuteczne zakończenie. Możemy dostosować go do własnych preferencji i efektywności – zatem przysłowiowe sowy i skowronki mogą pracować zgodnie ze swoim rytmem. 
  4. Brak stałego miejsca wykonywania pracy – samozatrudnienie nie ogranicza przedsiębiorcy do wykonywania pracy w biurze, nie zawsze komfortowym open space czy marnowania czasu na dojazdy. Dostęp do technologii, mobilność i rozwiązania cyfrowe pozwalają wykonywać pracę (nawet zespołową) w dużym rozproszeniu geograficznym. 
  5. Rozwój zawodowy poprzez łączenie doświadczeń i umiejętności przy różnych projektach – dzięki swobodzie szansa na współprace z różnymi podmiotami w wielu branżach jest furtką do rozwoju, poznawania rynku i wchodzących trendów. Dzięki temu pracownik kontraktowy jest bardziej zorientowany w panującej rzeczywistości. Jego możliwości nawiązania kolejnej współpracy zwieszają się. 

Jestem przedsiębiorcą! 

Niemniej jednak, istotnych jest kilka kwestii podatkowo – prawnych, które w przypadku samozatrudnienia są kluczem do spokojnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Decydując się na samozatrudnienie stajemy się przedsiębiorcą, a tym samym obowiązują nas przepisy i obowiązki względem administracji państwowej. Tych nie należy się obawiać. Już na starcie możemy skorzystać ze wsparcia Trenerów Biznesu z Tax Care, którzy pomogą w procesie rejestracji działalności gospodarczej czy też podejmowanych decyzjach prawno – księgowych.  Ze wsparcia można skorzystać także podczas szkoleń Przedsiębiorcą być! organizowanych przez Fundację Tax Care na terenie całej Polski. 

Sprzyjające okoliczności

Zmiany w przepisach i udogodnienia dla przedsiębiorców są pokusą, by zmienić formę zatrudnienia. Od 30 kwietnia obowiązują zapisy Konstytucji Biznesu, które pozwalają m.in. na: 

  • Brak opłacania składek społecznych przez okres pierwszych 6 miesięcy po założeniu firmy. To dla początkującego przedsiębiorcy oszczędność rzędu 1,2 tys. złotych na samym początku prowadzenia działalności gospodarczej, 
  • Wstrzymanie się z rejestracją działalności do momentu, kiedy zarobek, jaki dzięki niej osiągamy, nie przekroczy 50% minimalnego wynagrodzenia – tj. aktualnie 1 050 złotych.

Więcej informacji na temat zmian, jakie weszły w życie za sprawą Konstytucji Biznesu możesz zaczerpnąć u Trenerów Biznesu Tax Care

Warto mieć na uwadze zmiany dotykające pracowników etatowych, głownie tych osiągających dochody powyżej 85 528  zł rocznie. Przekroczenie bowiem tego pułapu wiąże się z wejście w drugi próg podatkowy. Nadwyżka dochodów opodatkowana jest stawką 32%. Z drugiej strony opłaty związane ze składkami emerytalną i rentowną mają limit w wysokości 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Zatem przekraczając górny limit podstawy składek te nie są opłacane. Tym samym kwota wynagrodzenia netto nie ulegała dużej zmianie. Wejście w życie nowych przepisów z początkiem 2019 roku spowoduje zniesienie limitu dla składek a tym samym wyższe koszty pracownicze i niższą kwotę netto wypłacaną pracownikowi.  

Z pewnością dla każdego nowo powstałego przedsiębiorcy najlepszym wsparciem w tych pierwszych miesiącach życia własnej firmy będzie odpowiedni zespół doradców. Pierwsze kroki w asyście doświadczonych ekspertów i kompetentnej księgowej zaowocują w przyszłości. Zespół Tax Care chętnie pomoże każdemu pracownikowi świadomie decydującemu się na zmianę formy zatrudnienia. W codziennych czynnościach pomocna będzie też udostępniana przez Tax Care Chmura Faktur, platforma pozwalająca na zarządzanie dokumentami księgowymi i w pełni dbająca o nasze bezpieczeństwo podatkowo – księgowe.