Silesia Fund

silesia fund
Udostępnij:
Fundusz

Inicjatywa utworzenia Funduszu Kapitału Zalążkowego Silesia Fund sp. z o.o. S.K.A powstała wśród osób działających w segmencie funduszy inwestycyjnych na rynku kapitałowym w Polsce.

Fundusz jako jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiada wydzielony prawnie i organizacyjnie zewnętrzny podmiot zarządzający. Duże i zróżnicowane doświadczenie osób kluczowych podmiotu zarządzającego wynika z prowadzonych przez nich projektów i inwestycji w przedsięwzięcia o charakterze zalążkowym a także organizacji funduszy inwestycyjnych i znaczących inwestycji rynku kapitałowego /domów maklerskich/.

Osoby te są również organizatorami kompleksowych usług wsparcia dla firm MSP w ramach regionalnych instytucji okołobiznesowych współtworząc sieci doradczo-szkoleniowe, transferu technologii, śląską sieć aniołów biznesu i inne. Znaczny jest także wśród tych osób udział przedstawicieli instytucji nauki i B+R, zorientowanych na praktyczną komercjalizację wyników prac badawczych.

Fundusz kapitału zalążkowego jest źródłem finansowania dla spółek posiadających innowacyjny projekt. Fundusz ten jest specyficzną odmianą funduszu typu venture capital inwestującego w mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, którzy działają w formie spółki kapitałowej, prowadzą działalność gospodarczą na terenie RP nie dłużej niż 3 lata i znajdują się we wczesnej fazie rozwoju (faza start up lub seed).

Oznacza to, iż firmy te są dopiero na etapie opracowywania nowego produktu lub usługi bądź też sprzedają je na niewielką skalę, nie przynoszącą jeszcze zysków. Inwestycja funduszu zapewnia spółkom możliwość rozwoju oraz wzrost wartości rynkowej. Warunkiem zaangażowania Funduszu w rozwój spółki inwestobiorcy jest uruchomienie w wyniku tej inwestycji nowego produktu, usługi lub technologii.

http://www.silesiafund.com.pl/