SoftBlue coraz bliżej budowy nowoczesnego Centrum Badawczo–Rozwojowego

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

SoftBlue coraz bliżej budowy nowoczesnego Centrum Badawczo–Rozwojowego

Udostępnij:

SoftBlue – notowany na NewConnect specjalista z dziedziny teleinformatyki – przygotowuje się do budowy Centrum Badawczo–Rozwojowe, dedykowanego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. Tym samym spółka rozpoczęła kolejny etap dot. przygotowań do budowy obiektu. Rozpoczęcie prac planowane jest na rok 2020. Inwestycja powstanie w Bydgoszczy.

Celem projektu będą prace badawcze, których efektem ma być opracowanie systemów oprogramowań wspierających racjonalne gospodarowanie wodą oraz zwiększające efektywność zarządzania energią elektryczną. Na budowę Centrum spółka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Kwota dotacji to ponad 5,4 mln zł. Wartość całej inwestycji wynosi ponad 12 mln zł. SoftBlue na bieżąco komercjalizuje badania naukowe z dziedziny nowych technologii.

– Od lat angażujemy się w rozwój polskich przedsiębiorstw, w których wdrażamy implementację zaawansowanych systemów technologicznych, zwłaszcza jeśli ich celem jest wsparcie wspólnego eko-systemu. Nie mieliśmy więc wątpliwości podejmując decyzję o inwestycji w budowę bydgoskiego Centrum Badawczo–Rozwojowego, dedykowanego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi – informuje Michał Kierul, prezes SoftBlue. – Lada chwila rozpoczniemy realizację inwestycji – dodaje Michał Kierul.

Nowoczesne Centrum B+R pozwoli na prowadzenie prac badawczych nad opracowaniem dwóch systemów do optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. Jedno oprogramowanie ułatwi racjonalne gospodarowanie wodą w systemach zbiorowego zaopatrzenia. Drugie zwiększy efektywność zarządzania energią elektryczną i cieplną w budynkach przemysłowych, mieszkalnych czy użyteczności publicznej.

Nowy projekt o łącznej wartości ponad 12 mln zł, prowadzony jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Dzięki podpisanej w marcu br. umowie z Departamentem Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, SoftBlue otrzymało dofinansowanie na budowę inwestycji. Wsparcia, w kwocie 5,4 mln zł, udzieliło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

W celu ochrony środowiska SoftBlue stworzyło już m.in. innowacyjny system AirDron, badający stan zanieczyszczeń w powietrzu. Spółka na początku br. podjęła także decyzję o poszerzeniu działań jej spółki zależnej o działania z dziedziny fotowoltaiki. SoftBlue Mobility projektuje i wdraża systemy IT odpowiedzialne za zarządzanie energią wyprodukowaną z ogniw fotowoltaicznych.

– Na co dzień prowadzimy szereg działań proekologicznych. Nowe Centrum B+R jest zwieńczeniem naszych planów dot. realnego wpływu na optymalizację zużywania bieżącej wody. Zapotrzebowanie na wodę wykorzystywane jest w wielu segmentach rynku, zwłaszcza w sektorze spożywczym. Ze względu na zwiększający się popyt na wodę, przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na optymalizację gospodarki wodno-ściekowej firmy. Pamiętajmy natomiast, że wody słodkie zajmują jedynie 3,5 proc. wszystkich wód na Ziemi. Dlatego tak istotne jest oszczędzanie tego naturalnego zasobu, bez którego nie moglibyśmy funkcjonować, a także istnieć. – komentuje Michał Kierul. – Nie zwalniamy więc tempa. Myślimy już nad kolejnymi rozwojowymi projektami wspomagającymi polskie przedsiębiorstwa. O szczegółach poinformujemy niebawem – dodaje Michał Kierul.