Solidny odczyt Barometru ITX za wrzesień. Obiecująca prognoza na październik

Dodane:

Piotr Nowosielski Piotr Nowosielski

Solidny odczyt Barometru ITX za wrzesień. Obiecująca prognoza na październik

Udostępnij:

Właśnie zamknęliśmy trzeci kwartał, warto poznać, jaki był on dla polskiej branży IT. To już pół roku, odkąd staramy się analizować kondycję firm technologicznych w naszym kraju, podczas comiesięcznego badania zmian: przychodów, zatrudnienia, zamówień, wynagrodzenia czy wydatków na marketing.

Wrzesień okazał się być bardzo dobrym miesiącem dla polskiej branży IT. Odczyt wskaźnika ITX wyniósł 68,4, co jest tylko nieznacznie mniejszym wynikiem od prognoz (69,6). Na tak dobry rezultat wpływ miał przede wszystkim subindeks “ITX Przychody”, który wyniósł 84 punkty wobec prognoz na poziomie 78,1.

Poniżej szczegółowe wyniki w oparciu o próbę 90 osób na stanowiskach kierowniczych w polskich spółkach technologicznych, które wzięły udział w Barometrze ITX za wrzesień.

Aż 72% badanych firm odnotowało wzrost przychodów we wrześniu w stosunku do sierpnia, 24% nie odczuło zmian, u zaledwie 4% przychody spadły.

Drugim najlepszym odczytem we wrześniu był subindeks “Nowe Zamówienia” – tutaj możemy jednak mówić o odczycie niższym od prognoz: 82,0 wobec 87,5. U 64% badanych firm technologicznych zanotowano wzrost nowych zamówień. To znaczy, że średnio 2 na 3 firmy pozyskały więcej nowych klientów we wrześniu niż w sierpniu.

Zatrudnienie nieco poniżej oczekiwań, ale z optymistycznymi prognozami na październik

We wrześniu 12% firm w dalszym ciągu redukowało zatrudnienie wobec 56%, u których ono wzrosło. Na prawdopodobne redukcje mógł mieć wpływ wygasający okres pomocy rządowych. Część z nich (dotacje do zatrudnienia), była na okres właśnie pół roku, stąd u pewnej części firm z sektora IT, koniec wsparcia mógł mieć przełożenie na decyzje o redukcji.

Prognozy na październik są natomiast znacznie bardziej optymistyczne, ponieważ aż 72% badanych firm technologicznych deklaruje zwiększenie zatrudnienia, windując prognozę dla subindeksu “Zatrudnienie” na rekordowy poziom 86 punktów. Warto podejść do tego z dystansem, ponieważ w ostatnim kwartale każdy z odczytów zw. z zatrudnieniem, choć na dobrym poziomie, to zawsze plasował się poniżej prognoz.

Marketing w dalszym ciągu bez większych zmian – aż 76% badanych zadeklarowało, że budżety na promocje pozostały na poziomach z sierpnia, choć na wrzesień 28% managerów deklaruje ich zwiększenie.

Optymistycznie wygląda sprawa związana z cenami za produkty i usługi polskich firm technologicznych, które u 20% badanych wzrosły. Na październik nastroje do podniesienia cen są jeszcze lepsze – 32% badanych planuje zwiększenie cen, co w porównaniu z potencjalnie większymi przychodami i wzrostem zatrudnienia na październik pozwala wysnuć wniosek, iż polski sektor IT, po dobrze przepracowanym okresie wakacyjnym wchodzi w fazę ponownej, wyraźnej ekspansji w Q4.

Oczywiście, zagadką i największą zmienną wciąż pozostaje wpływ zmieniającej się sytuacji epidemicznej w kraju i na świecie, jednak nastroje na październik wydają się być rekordowo optymistyczne – prognoza wynosi wysokie 74,9 punktów.

W tak niepewnych czasach potrzebujemy odwagi, a polski sektor IT ma znacznie więcej pewności siebie niż jeszcze pół roku temu, gdy przyglądaliśmy się ocenie indeksu na kwiecień, który wynosił 50,9.

Trzymamy kciuki i z optymizmem, ale uwagą, patrzymy w przyszłość.

Jak interpretować wskaźnik?

Środek skali i 50,0 jest punktem wyjścia, odczyty, które są powyżej niego, należy odczytywać pozytywnie, rezultaty poniżej tego poziomu oznaczają dekoniunkturę, lub recesję. Im dalej odczyt jest od poziomu 50,0, tym większe zmiany w branży na korzyść/niekorzyść. Końcowy wynik barometru ITX obliczany jest jako średnia ważona z poszczególnych wyników badanych zmiennych. Ważne jest zwracanie uwagi na zmiany miesiąc do miesiąca, ponieważ pokazują one, jak zmienia się sytuacja.

Kiedy kolejne odczyty?

Udzielanie odpowiedzi będzie proste i analogiczne jak przy amerykańskim indeksie PMI, z tą różnicą, że ten nasz, polski, bazuje na ankietowanych menadżerach odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji biznesowych w polskich firmach IT, których będziemy co miesiąc prosić o wzięcie udziału w kolejnym odczycie indeksu ITX za dany miesiąc.

Autor: Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT