SpeedUp Energy Innovation inwestuje w estońskie drony inspekcyjne HEPTA

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

SpeedUp Energy Innovation inwestuje w estońskie drony inspekcyjne HEPTA

Udostępnij:

SpeedUp Energy Innovation ogłosił swoją najnowszą zagraniczną inwestycję. Fundusz zainwestował w HEPTA Airborne, spółkę  technologiczną z Estonii, opracowującą pierwszy autonomiczny system inspekcji sieci elektroenergetycznej. W transakcji uczestniczą także EIT InnoEnergy oraz pozostali, wcześniejsi inwestorzy spółki – fundusze z Litwy (Contrarian Ventures), Łotwy (Expansion Capital),  Estonii (ThorGateVentures) oraz Markku Jääskelainen. Łączna wartość inwestycji to 2 miliony Euro.

HEPTA to już dziś uznana w Estonii firma. Obecnie najważniejszym produktem w jej portfolio jest  hybrydowy dron inspekcyjny, z silnikiem spalinowo-elektrycznym. Inwestycja, której przewodzi Speedup Energy Innovation, zostanie przeznaczona na poszerzenie oferty o sprzedawaną w modelu SaaS platformę uBird zapewniającą cyfrowy sposób kontroli infrastruktury sieci poprzez automatyzację inspekcji, a także analizę danych. HEPTA planuje też dywersyfikację swojego modelu biznesowego i wejście na kolejne rynki geograficzne. W pierwszym etapie firma chce skupić się na Polsce, krajach skandynawskich i bałtyckich oraz na Ukrainie.

Widzimy duży trend wzrostowy w obszarze automatyzacji inspekcji linii energetycznych w najbliższych latach, którego Hepta już teraz jest liderem. Kiedy pojawia się temat „transformacji energetycznej”, można pomyśleć, że dotyczy on głównie odnawialnych źródeł energii. Jest w tym oczywiście racja, ale to stwierdzenie niewystarczająco obrazujące temat. Pomimo nowych metod produkcyjnych, istnieje duży obszar dotyczący cyfryzacji innych aspektów energetyki. Na całym świecie istnieje 100 milionów kilometrów linii energetycznych a 97% z nich jest dziś  sprawdzanych ręcznie. Jest to spora przestrzeń dla cyfrowych rewolucji i jest to obszar specjalizacji Hepta. Dzięki inwestycji możliwy stanie się proces automatyzacji inspekcji linii energetycznych i analizy danych w oparciu o uczenie maszynowe – mówi Bartłomiej Gola, partner zarządzający funduszu Speedup Energy Innovation.

Obecnie na świecie analiza sieci energetycznych przeprowadzana jest często niedokładnymi i czasochłonnymi metodami „na piechotę” lub za pomocą oblotów helikopterami. Hepta Airborne, sprawia, że proces inspekcji jest bezpieczniejszy, bardziej  wygodny i po prostu szybszy. Dzięki wykorzystaniu narzędzi opartych o sztuczną inteligencję, firma automatyzuje kontrolę  stanu linii energetycznych i ich otoczenia, wykorzystując analizę danych pozyskiwanych za pomocą  dronów, helikopterów oraz satelity. System HEPTA oparty jest na automatycznej analizie dużych zbiorów danych, z wykorzystaniem opartej o Machine Learning technologii Image Recognition umożliwiającej monitoring otoczenia sieci energetycznej – w szczególności przyrostów roślinności. Pozwala również między innymi na wykorzystanie danych ze zmodyfikowanych inteligentnych czujników pomiarowych i bezzałogowych śmigłowców (UAV). Hepta oferuje pełną obsługę, od gromadzenia danych po ich analizę.  Wszystkie dane są dostarczane do „uBird”, które na ich podstawie automatycznie wykrywa uszkodzone linie energetyczne i inne wady infrastruktury.

Jak informuje CEO firmy Hepta, Henri Klemmer, rozwiązania Hepta zwiększają dokładność wyników końcowych o ponad 33% w porównaniu z metodami konwencjonalnymi. Oznacza to, że oprogramowanie „uBird”  wykrywa więcej błędów niż obecnie stosowane metody –  w ciągu 5 minut jest w stanie zebrać dane z ponad 250 km  linii elektroenergetycznych i zamienić je w przydatne wyniki końcowe. Jeden inżynier na wykonanie tego zadania potrzebuje ok. 30 dni.

–Osiągnęliśmy już nawet 400% większą dokładność, znajdując setki więcej usterek na pojedynczą linię energetyczną, niż w przypadku metod konwencjonalnych – komentuje Henri Klemmer.

Kolejnym dużym problemem w tym obszarze, którego szybsze i bardziej wydajne rozwiązanie próbują znaleźć firmy energetyczne, są przerwy w dostawie prądu wywołane np. nagłymi zjawiskami atmosferycznymi. Drony Hepta mogą latać przy silnym wietrze – osiągającym 20 metrów na sekundę i więcej. Drony Hepta mogą latać bez przerwy do trzech godzin.

Plany na rozwój

Plany rozwojowe Hepta obejmują budowę tzw. digital twins, czyli cyfrowych bliźniaków tradycyjnych procesów dla różnych infrastruktur i gałęzi przemysłu –  sieci gazociągowych, kolejnictwa czy sektora telekomunikacyjnego. W 2021 roku firma planuje wprowadzić algorytmy, które będą zbierały i uwzględniały w analizie informacje o wilgotności, glebie i pogodzie. Pozwoli to symulować rzeczywiste warunki w środowisku cyfrowym i przewidywać przyszłe scenariusze i potencjalne wypadki. Możliwe będzie uzyskanie symulacji wegetacji drzew wokół sieci, czy burzy przechodzącej przez dany obszar w oparciu o prognozy pogody. Ma to pozwolić na przykład na identyfikację miejsc potencjalnie narażonych na uszkodzenia.

Hepta stworzyła innowacyjną i zrównoważoną technologię monitorowania infrastruktury, która jest realizowana za pomocą dronów. Zgodnie z naszymi prognozami i badaniami rynku uważamy, że istnieje ogromna potrzeba rozwiązań technologicznych i biznesowych Hepta Airborne nie tylko w Europie, ale również w innych częściach świata. W samej tylko Unii Europejskiej mamy ponad 11 milionów kilometrów linii energetycznych, których inspekcje prowadzone są w 90% przez tradycyjne patrole. Wierzymy w technologię Hepta, dlatego oprócz inwestycji finansowej staramy się wspierać spółkę w rozwoju modelu biznesowego i dotarciu do nowych rynków i klientów – komentuje Łukasz Skarka, zarządzający portfelem inwestycyjnym EIT InnoEnergy Central Europe.

Jest to pierwsza w tym roku inwestycja cross borderowa funduszu SpeedUp Energy Innovation, zarządzanego przez  SpeedUp Management, spółkę rozwijaną przez Bartłomieja Golę, Tomasza Czaplińskiego, Marcina Fejfera, Kubę Dudka i Monikę Synoradzką, specjalizującą się w zarządzaniu funduszami typu VC i CVC. SpeedUp Energy Innovation planuje w najbliższych latach rozwój i koncentrację działań inwestycyjnych w obszarze transakcji międzynarodowych. Inwestycja w HEPTA Airborne przeprowadzona została w popularnej wśród amerykańskich funduszy venture formie convertible bond –  finalna wycena ustalona zostanie ustalana przy kolejnej rundzie inwestycyjnej. Zespół SpeedUp Energy Innovation nie zwalnia tempa i pracuje nad kolejnymi inwestycjami w spółki działające w obszarze energetyki, które zostaną ogłoszone w najbliższym czasie.