SPINAKER alfa inwestuje milion złotych w LiveComply S.A.

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

SPINAKER alfa inwestuje milion złotych w LiveComply S.A.

Udostępnij:

Spółka LiveComply (reg-tech startup) otrzymała milion złotych od Funduszu SPINAKER alfa finansującego projekt automatyzacji w zakresie wykrywania i zarządzania danymi wrażliwymi z wykorzystaniem AI. Docelowe usługi spółki trafiają na realne zapotrzebowanie rynkowe, gdzie działania organizacji (firmy, korporacji) muszą odbywać się zgodnie z obowiązującym prawem, jak i z dobrowolnie przyjętymi normami postępowania.

Środki z inwestycji mają na celu dokończenie usług pozwalających na doprowadzanie  do możliwie najłatwiejszego w odbiorze, samodzielnego utrzymania organizacji w zgodzie z otaczającymi ją różnymi regulacjami prawnymi (w pierwszej kolejności z ustawą o ochronie danych osobowych RODO).

W związku ze zmianami, które zaczęły obowiązywać w polskich przepisach sektorowych w wyniku wymogów unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych, łatwo zauważyć, że obecnie przedsiębiorstwa w Polsce nie są w stanie nadzorować zmieniających się przepisów. Tym bardziej nie mają możliwości na bieżąco się do nich przystosowywać, używając własnych zasobów. Pomoc ze strony wykwalifikowanych prawników niesie za sobą duże koszty, nie dając 100% gwarancji zgodności z przepisami z powodu braku dostępu pracowników do wszystkich informacji przedsiębiorstwa. W tym właśnie ma pomóc wykorzystanie systemów informatycznych LiveComply, gdzie możliwa będzie  automatyzacja procesu oceny ryzyka, monitorowania oraz raportowania, co pozwoli, przy prawidłowym wdrożeniu systemu, obniżyć koszty związane z procesami uzyskania zgodności w danym przedsiębiorstwie.

– Cieszymy się, że SPINAKER alfa dostrzegł potencjał inwestycyjny w naszym projekcie i wsparł spółkę kapitałowo. Wierzymy, że proponowane przez nas rozwiązanie doprowadzenia do możliwe najłatwiejszego w odbiorze, zautomatyzowanego utrzymania organizacji w zgodzie z regulacjami, w szczególności z bezpieczeństwem danych osobowych, będzie idealnym narzędziem dla wielu przedsiębiorstw mówi Grzegorz Kanka, Prezes Zarządu LiveComply S.A.

Obecnie ilość wykwalifikowanych audytorów, którzy są w pełni świadomi, jakie zbiory informacji posiadanych spółek są wrażliwe i istotne ze względu na przepisy jest znikoma. Audyty wykonywane w sposób jednorazowy, nie dają zabezpieczenia spółce, ponieważ przepisy zmieniają się w sposób ciągły, a kary za wykroczenia związane z RODO mogą wynieść do 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa. Proponowany przez spółkę system w modelu SaaS może być dla nich idealnym rozwiązaniem.

Duże znaczenie w rozwoju projektu miał fundusz Giza PolishVentures (fundusz ze wsparciem grupy VC Giza Venture Capital), będący nadal akcjonariuszem LiveComply. Na wczesnym etapie potencjał projektu został zauważony przez Zygmunta Grajkowskiego inwestora mającego długoletnie doświadczenie w inwestycjach w nowe technologie.

– Dostrzegliśmy dość wcześnie potencjał wykorzystania rozwiązań łączących Machine Learning z robotyzacją procesów biznesowych. LiveComply idealnie wkomponowuje się w trend automatyzacji Reg-Tech, rynku wartego rocznie około 200 mld USD. System robotyzujący procesy wyszukiwania i porządkowania danych osobowych w ogromnych zbiorach danych i automatycznego uzgadniania z bieżącymi dyrektywami prawnymi jest doskonałą odpowiedzią na potrzeby rynkowe biznesu – komentuje Zbigniew Grajkowski Partner Zarządzający Funduszu GPV I Fizan.

System zarządzania zgodnością w organizacji jest idealnym narzędziem dla firm audytorskich, kancelarii, jak również dla firm, w których występuje problematyka zarządzania danymi osobowymi i danymi wrażliwymi. Pozwoli on na przyśpieszenie procesów audytów poprzez ich automatyzację, zminimalizowanie kosztów przedsiębiorstw, co jest kluczem do sukcesu w wielu przedsiębiorstwach.

– Wykorzystanie rozwiązań Natural Language Processing (NLP) wspartych modelami uczenia maszynowego BILSTM oraz BERT lokuje Spółkę w głównym nurcie rozwiązań sektora Reg-Tech. Automatyzacja procesu audytu pozwoli na bieżącą kontrolę nad posiadanymi zasobami informacyjnymi przedsiębiorstw oraz istotnie ograniczy koszty procesu audytu wykonywanego tradycyjnie przez zewnętrznych audytorów.  Fundusz ocenia rozwiązanie jako bardzo perspektywiczne, gdyż z jednej strony adresuje silnie regulowany rynek europejski, a z drugiej dzięki rozwijanym technologiom, posiada potencjał do automatyzacji innych procesów audytu, na przykład na dużo większym rynku finansowym i w globalnej skali – dodaje Andrzej Żurawski, Członek Zarządu Funduszu SPINAKER alfa.

Inwestycja została przeprowadzona w ramach działania BRIdge Alfa, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.