Spinaker Innowacji - Inkubator BonusCard

spinaker innowacji inkubator bonuscard
Udostępnij:
Inkubator

Nazwa: Spinaker Innowacji - Inkubator BonusCard

Strona www: www.spinakerinnowacji.pl/

Opis: Projekt Spinaker Innowacji to działalność inwestycyjna (fundusz kapitału zalążkowego, której celem jest powoływanie nowych podmiotów gospodarczych wspólnie z ich pomysłodawcami i inwestorami prywatnymi. Skupiamy się na wspieraniu nowatorskich pomysłów biznesowych posiadających realne szanse na komercyjny sukces. Chcemy inwestować w innowacyjne rozwiązania i pomysły na nowy biznes w obszarze chemii, energii, Internet oraz mobile. Gwarantujemy analizę oraz możliwość wsparcia każdej interesującej inicjatywy, która zostanie do nas zgłoszona!

SPINamy biznesy! Szukamy: świeżego spojrzenia, kreatywnych pomysłów, uporu i wytrwałości w dążeniu do celu! Oferujemy: wsparcie eksperckie, wspólną pracę nad rozwojem projektu, pomoc w założeniu i prowadzeniu spółki kapitałowej oraz wejście kapitałowe do 200 000 EUR na pojedynczy pomysł!

CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ?

Doradztwo:

 • Wsparcie merytoryczne
 • Pomoc w komercjalizacji koncepcji biznesowej
 • Usługi badawczo – rozwojowe
 • Pomoc w założeniu i prowadzeniu spółki kapitałowej

Dokumentacja:

Przygotowanie bezpłatnej, profesjonalnej dokumentacji inwestycyjnej:

 • analiza rynku
 • badania prawa własności
 • biznesplan
 • raporty eksperckie
 • wycena

Kapitał:

Finansowanie na start

 • Od 10 000 do 200 000 EUR
 • Do 90% udziałów lub akcji
 • Dodatkowe źródła kapitału w fazie rozwoju i ekspansji spółki

JAKIE MOŻESZ MIEĆ KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z NAMI?

 • Staniesz się większościowym właścicielem, zachowując swobodę w działaniu! Możesz posiadać nawet do 90% udziałów lub akcji w nowej spółce!
 • To my dostarczamy kapitał na start i jesteśmy w tym wysoce elastyczni. Finansujemy pomysły o zróżnicowanych potrzebach kapitałowych, w tym „mikrobiznesy”.
 • Wsparcie jest bezzwrotne – w zamian za środki finansowe stajemy się partnerami biznesowymi, a w przypadku niepowodzenia nie musisz zawracać powierzonego kapitału.
 • Zapewniamy ochronę poufności informacji.
 • Otrzymujesz wsparcie merytoryczne – kompletną dokumentację inwestycyjną.
 • Zapewniamy finansową przystań w początkowym okresie – możliwość otrzymania wynagrodzenia zanim spółka znacznie generować przychody.
 • Wiarygodność na rynku – współpracując z nami, stajesz się bardziej wiarygodny w oczach klientów i kontrahentów.

Proces inwestycyjny:

Proces inwestycyjny podzieliliśmy na 4 etapy, które pozwolą nam na wspólne wypracowanie innowacyjnej i konkurencyjnej koncepcji biznesowej oraz wyłonienie najlepszych, w które warto zainwestować!

I ETAP – PRESELEKCJA:

Przesyłasz do nas wypełniony formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej i papierowej wraz z podpisami wszystkich członków zespołu oraz indywidualnymi deklaracjami braku powiązań (wszystkie niezbędne dokumenty pobierzesz z naszej strony). Następnie, dokumenty te zostają przez nas zarejestrowane.

Twój formularz otrzymuje specjalny numer identyfikacyjny i rozpoczynamy od jego analizy pod kątem formalnym. W ramach oceny formalnej sprawdzamy innowacyjność Pomysłu oraz zgodność i kompletność przesłanych dokumentów. Nasza pozytywna ocena kwalifikuje Twój pomysł automatycznie do kolejnego etapu.

II ETAP – SELEKCJA:

W tym etapie oceniamy zawartość merytoryczną formularza. To w tym momencie okaże się czy Twój pomysł ma potencjał i jest interesujący. Przedstawione przez Ciebie informacje przeważą o wyniku dalszej współpracy.

Szczegółowo przeanalizujemy oferowany przez Ciebie produkt lub usługę, przyjrzymy się potencjalnej grupie docelowej i konkurencji oraz zastanowimy się na czym biznes ma zarabiać. Sprawdzimy czy możliwe będzie wcielenie pomysłu w życie w kontekście istniejących ograniczeń prawnych i technicznych. Jeżeli zgromadzone informacje przekonają nas o potencjale Twojego pomysłu, to na pewno zakwalifikujemy go do etapu Preinkubacji.

III ETAP – PREINKUBACJA:

To jest kluczowy moment w Twojej drodze do sukcesu. Podczas preinkubacji, szczegółowo zbadamy i przetestujemy pomysł. Razem z Tobą stworzymy pełną dokumentację pomysłu oraz zapewnimy Ci dostęp do usług doradczych. Pozwoli nam to na wspólne wypracowanie efektywnych rozwiązań, które spowodują, że klienci skorzystają z Twoich produktów lub usług.

Aby ułatwić ten etap, podzieliliśmy go na dwie fazy. W pierwszej fazie zbadamy potencjał rynkowy proponowanego rozwiązania oraz zweryfikujemy prawa własności do pomysłu. Pozytywnie oceniony pomysł wejdzie w drugą fazę preinkubacji, podczas której wspólnie stworzymy biznesplan, przeprowadzimy analizę opłacalności wejścia kapitałowego oraz ustalimy jego warunki (term-sheet). Ponadto zapewnimy Ci dostęp do usług badawczo-rozwojowych. Wyniki Twoich i naszych prac, w trakcie całego etapu preinkubacji, będą podstawą do podjęcia decyzji o wejściu kapitałowym.

IV ETAP – WEJŚCIE KAPITAŁOWE:

Warunki tego etapu określa umowa inwestycyjna. Oferujemy kapitał nawet do 200.000 EUR oraz wsparcie merytoryczne w zamian za udziały mniejszościowe od 10% do 49,99%. Oznacza to, że możesz być udziałowcem większościowym w nowo tworzonej spółce. Uzgodnione warunki współpracy pozwolą rozpocząć realizację Twojego Pomysłu.

Adres:

BonusCard Sp. z o.o.
ul. Włodarzewska 33/5
02-384 Warszawa 

Telefon: 22 463 42 60, kom: 885 885 504

[email protected]