Splątana sieć. Przewodnik po bezpieczeństwie nowoczesnych aplikacji WWW

Dodane:

Adam Łopusiewicz Adam Łopusiewicz

Udostępnij:

Nowoczesne aplikacje WWW są jak splątany kłębek, złożony z powiązanych wzajemnie technologii, które powstawały w różnym czasie i których współpraca nie przebiega całkiem gładko. Użycie w stosie aplikacji WWW dowolnego elementu – od żądań HTTP, aż po skrypty działające w przeglądarce…

Nowoczesne aplikacje WWW są jak splątany kłębek, złożony z powiązanych wzajemnie technologii, które powstawały w różnym czasie i których współpraca nie przebiega całkiem gładko. Użycie w stosie aplikacji WWW dowolnego elementu – od żądań HTTP, aż po skrypty działające w przeglądarce – pociąga za sobą ważne, choć subtelne konsekwencje związane z bezpieczeństwem. Twórcy aplikacji chcący chronić użytkowników muszą pewnie poruszać się w tym środowisku.

Michał Zalewski, jeden z czołowych ekspertów od bezpieczeństwa przeglądarek, prezentuje w Splątanej sieci porywające objaśnienie metod działania przeglądarek i powodów niedostatecznego poziomu ich bezpieczeństwa. Nie podaje uproszczonych porad dotyczących różnych podatności, ale przegląda cały model bezpieczeństwa i wskazuje jego słabe punkty. Pokazuje też sposoby poprawienia bezpieczeństwa aplikacji WWW.

Z książki dowiesz się, jak:

  • wykonać powszechne, a mimo to bardzo złożone zadania, takie jak parsowanie adresów URL i oczyszczanie kodu HTML;
  • używać nowoczesnych funkcji bezpieczeństwa, takich jak Strict Transport Security, Content Security Policy oraz Cross-Origin Resource Sharing;
  • wykorzystywać warianty reguły tego samego pochodzenia do bezpiecznego rozdzielania złożonych aplikacji WWW i ochrony danych użytkownika w przypadku wystąpienia błędów XSS;
  • tworzyć aplikacje hybrydowe i wstawiać na stronę gadżety bez wpadania w pułapki wynikające z reguł nawigacji w ramkach;
  • osadzać na stronie i udostępniać treści tworzone przez użytkowników bez uciekania się do mechanizmów wykrywania rodzajów tych treści;

Unikalny podręcznik poświęcony bezpieczeństwu!

źródło: informacja prasowa