Spółka dla startupu? Przedstawiamy wady i zalety tej formy działalności gospodarczej

Dodane:

Artykuł sponsorowany Artykuł sponsorowany

Udostępnij:

Każda osoba pragnąca rozpocząć swoją przygodę jako przedsiębiorca, powinna na samym początku zadać sobie jedno z najważniejszych pytań: “w jakiej formie prawnej najlepiej prowadzić biznes?’’. Dziś postawimy się w roli przedsiębiorcy i spróbujemy znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Zdjęcie główne artykułu pochodzi z pl.depositphotos.com

Zdarza się, że osoby posiadające jednoosobową działalność gospodarczą negatywnie wypowiadają się na temat spółki z o.o., a właściciele rzeczonych spółek widzą same negatywne aspekty w prowadzeniu jednoosobowych działalności gospodarczych. Najciekawsze jest to, iż obie te grupy mogą mieć racje. Nie ma przecież złych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczych, są tylko źle dopasowane do naszych potrzeb.

Aby móc dopasować właściwą formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej, należy zadać sobie kilka podstawowych pytań:

1. Jakie środki finansowe mogę zaangażować, aby mój biznes ruszył?

2. Czy biznes będę prowadził sam czy z kimś?

3. Jakie ryzyko wiąże się z prowadzeniem tego biznesu?

4. Mając na uwadze zaangażowanie finansowe oraz wkład w postaci własnej pracy, w jaki sposób mogę zabezpieczyć to, co dotychczas wypracowałem na wypadek śmierci?

5. Czy mam zamiar budować markę swojej firmy, by w przyszłości móc ją sprzedać lub w sposób niezakłócony przekazać potomnym?

Zdefiniowane powyżej pytania mają istotny wpływ na kształt naszego biznesu w obrocie gospodarczym. Do wyboru przedsiębiorca ma następujące formy prawne prowadzonej działalności:

  • jednoosobowa działalność gospodarcza – czyli firma to ja, ja to firma. Wszelkie zobowiązania definiowane na działalność są zobowiązaniami osoby fizycznej. Rozporządzanie majątkiem firmy, w tym przypadku, jest de facto nieograniczone. W zależności od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej jest możliwość doboru odpowiedniej formy opodatkowania – karta podatkowa, ryczałt, księga przychodów i rozchodów, księgi handlowe. Warty uwagi jest także fakt, że tytułem założenia jednoosobowej działalności gospodarczej nie ponosimy żadnych opłat.
  • spółka cywilna – są to dwie jednoosobowe działalności gospodarcze, które wiąże umowa spółki cywilnej określająca min. nazwę, zakres działania, podział zysków wspólników. Podobnie jak przy jednoosobowej działalności gospodarczej występuje odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. W zależności od charakteru, prowadzonej działalności gospodarczej jest możliwość doboru formy opodatkowania. Koszt założenia spółki cywilnej, podobnie jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej jest na poziomie 0 zł.
  • spółka jawna – jest osobową spółką prowadzącą przedsiębiorstwo pod własną marką i niebędąca inną spółką handlową. Nie posiada ona osobowości prawnej, natomiast posiada swój majątek, który stanowią wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Koszt założenia spółki jawnej, to koszty związane z opłatą KRS, które są na poziomie 600 zł. W tym wypadku, w zależności od charakteru prowadzonej działalności, mamy możliwość doboru formy opodatkowania – ryczałt, księga przychodów i rozchodów, księgi handlowe.
  • spółka partnerska – spółka partnerska tworzona jest przez wspólników, partnerów biznesowych w celu wykonywania w głównej mierze wolnego zawodu. Koszt założenia spółki partnerskiej związany jest z opłatą KRS i utrzymuje się na poziomie 600 zł. W tym wypadku, w zależności od charakteru prowadzonej działalności, mamy możliwość doboru formy opodatkowania – karta podatkowa, ryczałt, księga przychodów i rozchodów, księgi handlowe.
  • spółka z o.o. – jest spółką kapitałową posiadającą odrębną osobowość prawną – co oznacza, iż w odróżnieniu od spółek przedstawionych powyżej, jest podmiotem praw i obowiązków. Zobowiązania jakie są zaciągane na działalność bezpośrednio obciążają ją a nie wspólników. Spółka z o.o. niestety nie ma możliwości wyboru formy opodatkowania, gdyż odgórnie definiuje to ustawa ordynacji podatkowej – musi funkcjonować na pełnej księgowości. Mankament, jaki przez przedsiębiorców jest postrzegany w omawianej formie prawnej to podwójne opodatkowanie. Co ono oznacza? To, że spółka płaci podatek dochodowy od przychodów, które generuje, a wspólnicy, którzy chcą wypłacić ze spółki wypracowany zysk, również muszą rzeczony ekwiwalent opodatkować podatkiem od osób fizycznych. Koszt założenia spółki z o.o. uzależniony jest od formy jej założenia – forma tradycyjna od 2 000 do 3 000 PLN, forma online (przez s24) w kwocie 350 PLN.
  • spółka komandytowa – podobnie jak spółka jawna czy partnerska, jest spółką osobową. Spółka komandytowa z mocy ustawy musi rozliczać się w formie pełnych ksiąg (tak samo jak spółka z o.o.). W odróżnieniu od spółki z o.o., nie występuje tutaj podwójne opodatkowanie. Model rozliczenia podatkowego zbliżony jest do tego, który występuje przy spółce jawnej czy partnerskiej. Spółka z racji swojej budowy, może stanowić ciekawe rozwiązanie dla osób szukających zwiększonej ochrony przy możliwie nieuciążliwym rozliczeniu podatkowym. Jeden ze wspólników spółki komandytowej (komplementariusz) odpowiada całym majątkiem za zobowiązania spółki – dlatego też przez większą część przedsiębiorców w jego miejsce definiowana jest spółka z o.o.. Drugi wspólnik (komandytariusz), wyłącznie do wniesionego wkładu. Wybierając tę formę prawną – spółka z o.o. – spółka komandytowa – należy pamiętać, iż księgowość musi być prowadzona dla dwóch podmiotów, co realnie zwiększa jej koszty utrzymania. Koszt założenia spółki komandytowej, jest podobny jak przy spółce z o.o. – uzależniony jest od formy jej założenia – forma tradycyjna od 2 000 do 3 000 PLN, forma online (przez s24) w kwocie 350 PLN.

W ostatnich latach możemy zauważyć wzrost zainteresowania przez przedsiębiorców spółkami z o.o. Czym jest to spowodowane? Jednym z głównych czynników jest przejrzystość w finansach prowadzonego przedsiębiorstwa, dzięki pełnej księgowości (indywidualne zdefiniowanie polityki rachunkowości). Odrębna osobowość prawna przedsiębiorstwa oddziela majątek firmowy od majątku osobistego, dzięki czemu wspólnicy – tak jak jest to w przypadku np. spółki jawnej – nie odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki.

Kolejnym z ciekawych elementów spółki z o.o., jest niezakłócone działanie spółki w obrocie gospodarczym w momencie, gdy dojdzie np. do nieszczęśliwego wypadku, w którym zabraknie zarówno wspólników, jak i zarządu (jest to o tyle ciekawy przypadek gdyż przy spółce cywilnej, spółce jawnej, spółce komandytowej, jednoosobowej działalność gospodarczej podmioty przestają istnieć), spółka nadal istnieje jako podmiot praw i obowiązków – wszelkie umowy (zobowiązania i wierzytelności) pozostają w mocy.

Spółka z o.o. w odróżnieniu od jednoosobowej działalności gospodarczej, ze względu na to iż posiada odrębną osobowość prawną, jest podwójnie opodatkowana. Przy mniejszym biznesie, fakt ten może być po prostu dla przedsiębiorcy nieopłacalny. W przypadku likwidacji spółki z o.o., proces jest kosztowny i czasochłonny. Zamknięcie jednoosobowej działalności gospodarczej natomiast trwa kilka minut i jest bezkosztowe.

Mniejszy problem z wyborem właściwej formy prowadzenie działalności gospodarczej mają obcokrajowcy – osoby spoza UE. Dlaczego tak się dzieje? Jedyną dopuszczalną formą prowadzenia działalności gospodarczej, przez obywateli innych krajów na terenie Rzeczpospolitej, jest właśnie spółka z o.o.

W prowadzeniu dowolnej formy działalności niezbędna jest pomoc księgowej, najlepiej takiej, z którą możemy szybko się skontaktować. Dobrze też, gdy system do prowadzenia księgowości online ma w swojej ofercie usługę archiwizowania papierowych dokumentów. Największym biurem rachunkowym w Polsce, które opiera swoją działalności na księgowości online jest Tax Care. Dowiedz się więcej.

Autor tekstu: Piotr Hejmanowski, prawnik, ekspert współpracujący z przedsiębiorcami