Spółka OZE Capital będzie budować agro-farmy fotowoltaiczne

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Spółka OZE Capital będzie budować agro-farmy fotowoltaiczne

Udostępnij:

OZE Capital chce wprowadzić swoją spółkę zależną, Agro Steel Energy na NewConnect. Spółka będzie realizować projekty budowy agro-farm fotowoltaicznych globalnie.

Zarząd spółki OZE Capital S.A. z siedzibą w Iławie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż podjął decyzję w sprawie podjęcia wszelkich niezbędnych i jak najszybszych działań związanych z procesem wprowadzenia akcji spółki zależnej Agro Steel Sp. z o.o. do obrotu publicznego na rynku New Connect w Warszawie. W tym celu planowana jest zmiana formy prawnej spółki zależnej na spółkę akcyjną oraz zmiana nazwy spółki na Agro Steel Energy S.A. Spółka będzie realizować projekty budowy nowoczesnych agro-farm fotowoltaicznych globalnie. O szczegółach strategii dla podmiotu zależnego Zarząd Emitenta poinformuje w odrębnym raporcie. W opinii Zarządu Spółki upublicznienie spółki zależnej istotnie przyśpieszy jej rozwój oraz będzie pozytywnie wpływać na rozpoznawalność i sytuację finansowo-majątkową grupy kapitałowej Emitenta.

OZE Capital S.A. to polska grupa kapitałowa działająca w branży energii odnawialnych, notowana na rynku New Connect. Zajmuje się projektowaniem rozwiązań z zakresu fotowoltaiki, pomp ciepła, wytwarzania i zarządzania energią elektryczną i cieplną oraz w obszarach uzupełniających (magazynowanie energii, finansowanie inwestycji, pozostałe instalacje OZE).