Ekokogeneracja S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2012 r., chce wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku produkcji energii cieplnej z odpadów i zwiększać sprzedaż własnych instalacji. Spółka przeprowadza również reorganizację struktury swojej Grupy Kapitałowej.

Emitent dostrzega coraz większe zainteresowanie oferowanymi przez niego instalacjami do produkcji energii cieplnej z odpadów. Wynika ono przede wszystkim z wejścia w życie od początku tego roku zakazu składowania wysokokalorycznych frakcji odpadów powyżej 6000 kJ/kg suchej masy. Samorządy poszukują obecnie rozwiązań, które pozwolą im uniknąć bardzo wysokich kar za łamanie wprowadzonych zakazów. Ekokogeneracja S.A. będzie chciała wykorzystać rosnące zainteresowanie zakupem instalacji przez kolejne miasta i planuje realizować nowe kontrakty. Dodatkowym czynnikiem wpływającym optymistycznie na ocenę perspektyw dla branży jest możliwa zmiana podejścia Ministerstwa Środowiska, polegająca na rezygnacji z planów budowy dużych spalarni i wyborze mniejszych, efektywniejszych oraz innowacyjnych rozwiązań, które są oferowane przez polskich producentów.

Pełna treść artykułu dostępna dla naszych stałych czytelników

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem

Partner technologiczny

- Nasz główny odbiorca - spółka Ekotermika S.A., która w kolejnych latach, oprócz inwestorów zagranicznych z branży ciepłowniczej, będzie kupować najwięcej instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów, toczy zaawansowane rozmowy z kilkoma kolejnymi ciepłowniami, co powinno pozwolić na podpisanie w II połowie 2016 r. przez Ekokogeneracja S.A. przynajmniej jednego nowego kontraktu na dostawę instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów - komentuje Wojciech Rychlicki, Prezes Zarządu Spółki Ekokogeneracja S.A

Spółka kontynuuje proces przeprowadzania reorganizacji struktury Grupy Kapitałowej, zbywając 30,11% pakiet akcji spółki Ekotermika S.A. i zmniejszając swój udział w jej kapitale zakładowym do 19,56%. Po zakończonej reorganizacji Ekokogeneracja S.A. będzie skupiała się na produkcji, montażu oraz sprzedaży instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów. Efektem prowadzonych działań będzie wzrost potencjału produkcyjno-montażowego Spółki, który powinien zaowocować zwiększeniem liczby realizowanych kontraktów. Obniżeniu ulegną również koszty funkcjonowania całej Grupy Kapitałowej, co przełoży się pozytywnie na jej wyniki finansowe.

- Nasze ograniczenie zaangażowania finansowego w spółce Ekotermika S.A. jest związane z koniecznością skupienia się na rozwoju działalności produkcyjno-montażowej Ekokogeneracja S.A. oraz koniecznością uwolnienia dodatkowych środków finansowanych na zmniejszenie zadłużenia Grupy Kapitałowej. Prowadzimy aktualnie rozmowy z inwestorami finansowymi i branżowymi, których celem jest pozyskanie strategicznego partnera dla spółki Ekotermika S.A., który zapewni jej środki finansowe na realizację co najmniej kilkunastu inwestycji w produkcję energii cieplnej z odpadów, dla których będziemy w kolejnych kilku latach dostawcą instalacji - dodaje Rychlicki.

Podczas NWZA Spółki, które odbyło się w dniu 10.03.2016 r., jej Akcjonariusze wyrazili zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii N oraz serii O. Ekokogeneracja S.A. planuje wyemitować do 1,75 mln szt. akcji serii N oraz do 1,75 mln szt. akcji serii O. Pozyskany kapitał pozwoli Emitentowi realizować jego plany rozwojowe oraz prowadzić dostawy i montaże kolejnych instalacji.

- Planujemy dość szybko zamknąć uchwaloną emisję akcji, która jest prowadzona z formie zamkniętej subskrypcji akcji kierowanej do wybranych inwestorów. Środki z emisji akcji są nam potrzebne do prefinansowania zakupów elementów instalacji w ramach realizacji zawartej w październiku 2015 r. umowy dostawy instalacji. Kontrakt ten planujemy zakończyć w II kw. 2016 r. Kolejny etap jego rozliczenia będzie miał odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki za I kw. 2016 r. - podsumowuje Prezes Rychlicki.

Ekokogeneracja S.A. wypracowała w 2015 r. skonsolidowany zysk netto w kwocie 1.388 tys. zł przy przychodach sięgających 5.386 tys. zł. Natomiast jednostkowy zysk netto Spółki ukształtował się w minionym roku na poziomie blisko 990 tys. zł, podczas gdy jej przychody przekroczyły 1.947 tys. zł.

Spółka Ekokogeneracja S.A. zajmuje się prowadzeniem sprzedaży dla klientów zewnętrznych oraz podmiotów działających w ramach jej Grupy Kapitałowej instalacji i elementów instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów. Emitent oferuje potencjalnym klientom dwa rodzaje instalacji. Pierwszym są instalacje do produkcji energii cieplnej z odpadów o użytecznej mocy cieplnej od 1,2 do 2,4 MW w piecach ceramicznych WGE. Natomiast drugim rodzajem instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów są piece obrotowe o użytecznej mocy cieplnej od 3 MW do 10 MW.

fot. pixabay.com

Komentarze (0)