Spółki należące do PKN ORLEN i PGNiG będą wspólnie realizować projekty inżynieryjne

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

PKN Orlen rafineria

Udostępnij:

ORLEN Projekt i PGNiG GAZOPROJEKT łączą siły. W efekcie spółki będą wspólnie realizować usługi inżynierskie na rzecz Grupy ORLEN. Współpraca pozwoli ORLEN Projekt na zwiększenie dostępności jej oferty, natomiast GAZOPROJEKT uzyska możliwość świadczenia usług w nowych obszarach, przy wykorzystaniu kompetencji spółki.

– Dążąc do doskonałości operacyjnej i poprawy efektywności realizowanych projektów inwestycyjnych, podjęliśmy współpracę z kolejną firmą projektową tj., PGNiG GAZOPROJEKT, która umożliwi wykorzystanie potencjału oraz wiedzy pracowników obu spółek. Nasza współpraca pozwoli także zwiększyć dostępność usług inżynierskich dla PKN ORLEN – powiedział Marcin Kasza, Prezes Zarządu ORLEN Projekt.

ORLEN Projekt i PGNiG GAZOPROJEKT łączą siły

Działalność biznesowa spółek inżynierskich z Grupy ORLEN i PGNiG jest realizowana w podobnych, często komplementarnych zakresach kompetencyjnych – opiera się na zadaniach projektowych i doradczych. Tworzy to potencjał do uzyskania wymiernych korzyści ze współpracy, wynikających ze zwiększenia zakresu możliwości realizacji nowych projektów dla Grupy ORLEN oraz wygenerowania synergii operacyjnych. Osiągnięciu zakładanych celów sprzyjać będzie fakt, że obie spółki dysponują podobnymi, nowoczesnymi rozwiązaniami IT, wykorzystywanymi przy realizacji prac inżynierskich.

90 projektów „na tapecie” ORLEN Projekt

ORLEN Projekt prowadzi projekty inwestycyjne EPC (Engineering, Procurement, Construction) obejmujące wykonywanie dokumentacji projektowej na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, zakup dóbr inwestycyjnych oraz realizację i uruchomienie inwestycji. Spółka specjalizuje się w optymalizacji procesów inwestycyjnych działając na zlecenie inwestora, co obniża koszt wykonywanych zadań inwestycyjnych. ORLEN Projekt uczestniczył m.in. w projektowaniu szpitali tymczasowych w Płocku i Ostrołęce. Zrealizował też inwestycję na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku, m.in. budowę Wiaty rozładunkowej WR2, modernizację systemu opalania pieców instalacji Reforming V i węzła DEWAXINGU.

Spółka realizuje równolegle ponad 90 projektów, w tym na przykład budowę instalacji oczyszczania gazów na instalacji Clausa (TGTU III) w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku oraz rozbudowę pojemności magazynowej w Terminalu Paliw w Widełce. Tylko w ostatnich dwóch latach spółka zwiększyła przychody o ponad 200 proc., równolegle wzmacniając swoją pozycję rynkową.

Projekty realizowane przez PGNiG GAZOPROJEKT

PGNiG GAZOPROJEKT to firma inżynierska działająca w sektorze infrastruktury gazowej i paliw płynnych. Spółka koncentruje się głównie na zadaniach związanych ze strategicznymi projektami magazynowania i przesyłu gazów i paliw, wykonując kompleksową dokumentację formalno-prawną i techniczną oraz prace studialne i koncepcyjne.

Spółka jest autorem opracowań projektowych dla większości sieci i obiektów obecnie eksploatowanego systemu przesyłu i dystrybucji gazu w Polsce. PGNiG GAZOPROJEKT zaprojektował i bierze czynny udział w realizacji inwestycji wchodzących w zakres programu Baltic Pipe: gazociągów w części morskiej i lądowej po stronie polskiej oraz modernizacji wszystkich trzech tłoczni gazu – w Goleniowie, Odolanowie i Gustorzynie. Wśród pozostałych inwestycji o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju Spółka wykonała w ostatnich latach m. in.: dokumentację Terminala Naftowego w Gdańsku, rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia oraz przyłącza elektrowni Dolna Odra. Spółka bierze udział w projektach innowacyjnych związanych z transformacją energetyczną w zakresie wytwarzania i magazynowania wodoru.