Start-up wersja 1.0

Udostępnij:

Jak ocenić, które funkcjonalności powinny być zawarte w pierwszej wersji naszego start-upu?

Jak ocenić, które funkcjonalności powinny być zawarte w pierwszej wersji naszego start-upu?


Jednym z większych wyzwań przed jakimi stajemy przy uruchamianiu nowego projektu jest wybór funkcjonalności, które powinny być zawarte w pierwszej udostępnionej wersji naszego start-upu. Czy powinniśmy wypuścić nasz produkt już teraz i czekać na feedback, czy może nie powinniśmy tego jeszcze robić, żeby nie zrazić wczesnych użytkowników albo nie odkryć się za szybko z naszym pomysłem?

Produkt wersja 1.0 = 'MVP’

Czym jest nasz MVP (Minimum Viable Product)? Jeśli prawidłowo zdefiniowaliśmy nasz produkt i potrafimy określić, jakie problemy rozwiązuje, to MVP powinien być esencją naszego start-upu. Zawiera tylko te elementy, które są konieczne do rozwiązania zdefiniowanych problemów, bez funkcjonalności pomocniczych i dodatkowych.

Dlaczego MVP powinien zawierać taki zestaw funkcjonalności:

 • nie chcemy dać klientom za mało, bo wtedy nie uzyskamy odpowiedniej informacji zwrotnej (klient musi zobaczyć, jak produkt rozwiązuje ważne dla niego problemy, żeby móc je prawidłowo ocenić),
 • nie chcemy dać klientom za dużo, bo wtedy ryzykujemy powstanie straty (jeśli będziemy musieli zmodyfikować naszą koncepcję biznesową lub przemodelować trochę nasz produkt w celu dopasowania do klientów).

Dodatkowo jeśli problemy, które zdefiniowaliśmy są ważne dla naszych klientów, to pozwoli nam to na rozpoczęcie pobierania opłat już od pierwszej wersji (testowanie poziomów cen – bardzo ważny element).

Jak określić które funkcjonalności powinny się znaleźć w MVP?

Jeśli przetestowaliśmy zdefiniowane problemy i sposoby ich rozwiązania poprzez rozmowy z klientami, powinniśmy mieć wszystkie informacje potrzebne do określenia, które funkcjonalności są ważne dla naszych klientów.

Proces wyboru funkcjonalności dla naszego MVP powinien wyglądać następująco:

 1. Punktem wyjścia jest pusty produkt (bez żadnych funkcjonalności)
 2. Problem numer 1 – jakich funkcjonalności potrzebujemy do jego rozwiązania?
 3. Odrzucamy wszystkie funkcjonalności dodatkowe (które klienci określili jako pomocnicze)
 4. Powtarzamy pkt. 2 i 3 dla problemów numer 2. i 3.

Mając tak zdefiniowane MVP możemy przystąpić do realizacji naszego produktu.

Co dalej mając MVP?

Mając zbudowane nasze MVP powinniśmy skupić się na jego przetestowaniu. Aby ocenić, czy nasze rozwiązanie jest poprawne, powinniśmy wykonać dwie czynności:

 • Zweryfikować je poprzez spotkania z potencjalnymi klientami (osobami z segmentów klientów, które sobie przyjęliśmy jako wczesnych użytkowników),
 • Przygotować system pomiaru wskaźników kluczowych dla naszego projektu.

Celem spotkań jest uzyskanie informacji, czy dany klient potrafi:

 • łatwo określić do czego produkt służy i jakie problemy rozwiązuje,
 • zapoznać się z podstawowymi informacjami o produkcie i zarejestrować jako użytkownik,
 • wykonać czynności, które zdefiniowaliśmy jako podstawowe (możemy tutaj posługiwać się metrykami określonymi w naszym Lean Canvas w sekcji 'Key metrics’).

Dopasowanie produktu do rynku

Jeśli produkt jest dostępny dla klientów, naszym kolejnym celem powinno być dopasowanie go do rynku (tzw. 'product/market fit’). Jednym ze sposobów na ocenę czy nasz produkt jest dopasowany, jest metoda opracowana przez Seana Ellis’a. Polega ona na zadaniu użytkownikom naszego produktu pytania, jakby się czuli, gdyby nie mogli już dłużej z niego korzystać. Jeśli ponad 40% użytkowników określiłoby swój stan jako 'bardzo rozczarowany/a’, to świadczy to o tym, że mamy produkt, który możemy dalej skalować.

Kolejnym sposobem jest śledzenie statystyk dotyczących użytkowników naszego produktu:

 • Ile osób, które zapoznają się z nim decyduje się na rejestrację i zostanie jego użytkownikiem,
 • Jak często użytkownicy korzystają z produktu (ze szczególnym naciskiem na metryki, które sobie wyodrębniliśmy wcześniej),
 • Ilu klientów decyduje się na skorzystanie z płatnej wersji produktu.

Jeśli potrafimy te wskaźniki monitorować i osiągniemy wynik, który nas satysfakcjonuje (np. 50% osób, które zapoznaje się z produktem decyduje się na rejestrację, a 60% z zarejestrowanych osób wraca regularnie do produktu), możemy zająć się skalowaniem naszego produktu.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Jest to gościnny wpis Dariusza Sroki. Osoby chcące dowiedzieć się więcej na temat Lean Startup i Customer Development, zapraszamy na blog poświęcony tej tematyce – customerdevelopment.pl

Zobacz również:

Mam rozwiązanie, ale czy mam problem?

Jak dojść z planu ‘A’ do planu, który działa?