CayenneApps

kariera i rekrutacja, marketing i reklama, biznes i finanse, aplikacje, produktywność
http://cayenneapps.com
Finansowanie:
własne
Model biznesowy:
freemium
Udostępnij:

Czym jest Wasz projekt?

Każdego dnia wykonujemy szereg zadań i czynności zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym, które nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty. Misją CayenneApps jest położenie nacisku na świadomy wybór tego co robimy i po co. Kluczem do sukcesu jest zdefiniowanie celów, poprzedzone analizą mocnych i słabych stron, a następnie wyznaczenie drogi do ich osiągnięcia poprzez metodę małych kroków, czyli zadań. CayenneApps ma sprzyjać efektywnej pracy zespołowej, poprawiać komunikację oraz kłaść nacisk na upraszczanie i zwinność w dostosowaniu się do zmian w otaczającym świecie.

Jaki problem rozwiązujecie?

Pierwsza aplikacja - SWOT - wpiera proces podejmowania decyzji oraz tworzenia strategii działania poprzez wykorzystanie popularnej metody analizy biznesowej SWOT (analiza mocnych, słabych strony, szans, zagrożeń). To co wyróżnia aplikację wśród dostępnych na rynku narzędzi, to przeprowadzenie użytkownika krok po kroku przez intuicyjny procesie tworzenia analizy, wypracowania priorytetów, dzięki czemu w rezultacie użytkownik otrzymuje wypracowaną przez siebie strategię.

Do kogo kierujecie swój projekt?

Projekt wnosi wartość zarówno w obszarach biznesowych jak i prywatnych, wszędzie tam gdzie jest potrzeba zmiany w dotychczasowej sytuacji oraz zweryfikowanie, czy pomysł, który mamy, powinien być realizowany. CayenneApps może być kierowane zatem do małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą usprawnić procesy decyzyjne; startupów, które chcą zwalidować swój pomysł lub rozpocząć pracę nad długofalowymi celami, ale również dla osób prywatnych, ceniących swój czas i pragnących uporządkować swój personalny rozwój.

Kto stoi za projektem?

Projekt realizowany jest obecnie przez zespół, który na co dzień zawodowo zajmuje się wytwarzaniem oprogramowania. Posiadamy doświadczenie w produkcji, planowaniu, definiowaniu wymagań oraz optymalizacji procesów w dużych firmach z branży IT. W pracy nad projektem wykorzystujemy zdobyte doświadczenie, best-practice z zakresu zwinnej produkcji oprogramowania, użyteczności oraz nowych technologii. Projekt jest wynikiem naszych codziennych doświadczeń, obserwacji i dostrzeżenia niskiej korelacji pomiędzy realizowanymi zadaniami, a założonymi celów.

Na jakim etapie jest projekt? Jakie macie obecnie wyniki?

Pierwsza aplikacja w ramach CayenneApps Suite - SWOT - jest już dostępna dla użytkowników. Moduł ten jest zaczątkiem całego procesu i stanowi krok wspomagania decyzji i analizy obecnej sytuacji. Druga aplikacja czyli GOALS, stanowiąca podstawę krótko- i długofalowego planowania jest obecnie w fazie realizacji. W tej części produktu będziemy mogli definiować cele oraz zarządzać ich realizacją z wykorzystaniem uproszczonego modułu zadań. Aplikacja zostanie niebawem udostępniona użytkownikom.

Jakie są plany rozwoju?

Kolejna aplikacja czyli TASKS jest w fazie planowania. Zadaniem tego modułu będzie zarządzanie zadaniami w ramach realizowanych celów, umieszczanie ich w określonych oknach czasowych i zarządzanie poziomem ich realizacji. Dodatkowo planowane są moduły typowo biznesowe: aplikacja wspomagająca efektywną realizację spotkań w oparciu o zdefiniowane cele; a także rozbudowa istniejących modułów o nowe funkcjonalności takie jak eksport danych czy pracę zespołową.

Startupy

Dodaj startup