Espago Bill

płatności i rozliczenia, biznes i finanse, aplikacje
www.espagobill.com
Finansowanie:
dotacja z UE
Model biznesowy:
abonament
Udostępnij:

EspagoBill to aplikacja SaaS obsługująca płatności cykliczne i abonamentowe, który jest dedykowany dla firm i instytucji rozliczających się ze swoimi klientami cyklicznie.

Czym jest Wasz projekt?

EspagoBill to aplikacja SaaS obsługująca płatności cykliczne i abonamentowe, który jest dedykowany dla firm i instytucji rozliczających się ze swoimi klientami cyklicznie. Panel do zarządzania EspagoBill jest w pełni funkcjonalną aplikacją nie tylko do sprawnej obsługi płatności cyklicznych (powiązanych z płatnościami Espago), ale także komunikowania się z klientami oraz wystawiania faktur czy monitów do windykacji należności.

Jaki problem rozwiązujecie?

Brak firm na rynku polskim dostarczających automatyczne płatności subskrypcyjne połączone z aplikacją do zarządzania.

Do kogo kierujecie swój projekt?

EspagoBill to usługa skierowana do podmiotów, które rozliczają się ze swoimi klientami cyklicznie. Są to przede wszystkim abonamenty oferowane przez dostawców mediów i zarządców nieruchomości. Jednak naszą ofertę kierujemy także do instytucji i placówek, w których klient rozlicza się w nierównomiernych okresach czasowych - mogą to być dla przykładu opłaty w przedszkolach, czesne w szkołach, karnety w klubach fitness czy serwisy oferujące subskrypcje płatnych aplikacji.

Kto stoi za projektem?

Projekt spółki PSP Polska do której należy EspagoBill jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Na jakim etapie jest projekt? Jakie macie obecnie wyniki?

Kilkudziesięciu userów, aktywnie korzystających z aplikacji, programy partnerskie z dostawcami oprogramowań.

Jakie są plany rozwoju?

Propagować nie tylko samą aplikację, ale przede wszystkim płatności cykliczne w Polsce.

Startupy

Dodaj startup